وکیل کلاهبرداری تهران

کلاهبرداری

امتیاز دهید post

کلاهبرداری جزو جرایم مربوط به موضوعات مرتبط با اموال است و علت اصلی تفاوت آن با سرقت در اینست که کلاهبرداری منجر به اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود و در مقایسه با سایر جرایم تاثیر مخرب تری بر تشکیلات اقتصادی جامعه دارد. کلاهبرداری باعث بی اعتمادی در جامعه شده و می تواند به عنوان یک فاکتور اصلی و مهم ، اخلاقیات را در جوامع به انحطاط بکشد. در این مقاله با نقش وکیل کلاهبرداری تهران بیشتر آشنا می شویم‌.

معنای کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه به همراه سوء نیت است که در اینجا کلاهبردار را فردی می شناسیم که با گول زدن و فریب دادن شخص مورد نظر خود مال او را از تصرف و مالکیت وی در می آورد و برای فریب دادن آن دست به دامان هر حیله ای میشود .

معمولا روش کلاهبردارها ایجاد صحنه هایی واقعی و قانونی است که در پشت آن سوء نیت و قصد واقعی و مجرمانه ی آن ها پنهان است و با اغفال افراد و ساختن شرایطی مطابق نقشه ی خود ، داستان را به صورتی پیش می برند که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است به صورت خود خواسته و با رضایت کامل اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد .

کلاهبرداری

ماده ی اول قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند : هرکسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب می دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش امد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجود و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب میگردد .در این خصوص می توانید با وکیل کلاهبرداری تهران مشورت نمایید.

مشخصات جرم کلاهبرداری با وکیل کلاهبرداری تهران

برای اینکه این جرم محقق شود ، باید حتما یک فعل  کاری انجام شود . در مباحث حقوقی به انجام دادن کاری فعل مثبت می گویند که در برابر فعل منفی یعنی همان ترک فعل و انجام ندادن کاری است .مثلا در دزدی باید فعل مثبتی انجام شود یعنی باید مجرم باید مالی دیگری را برباید ولی در خیانت در امانت مجرم باید فعل منفی را انجام دهد یعنی از وسیله ای به امانت به او سپرده شده است محافطت نکند . انجام ندادن یک فعل حتی با سوء نیت باعث محقق شدن کلاهبرداری نیست .مثلا اگر شما یک وسیله ای را می خرید و فروشنده ایراد آن را بیان نمی کند و شما بعدا متوجه آن می شوید این مصداق کلاهبرداری نیست . هرچند که می تواند از طریق خیار غبن که به شما اختصاص دارد معامله را بر هم بزنید. مشورت با وکیل کلاهبرداری تهران در نحوه طرح شکواییه کیفری می تواند بسیار موثر باشد.

شرایط تحقق کلاهبرداری

برای تحقق یافتن کلاهبرداری وجود ۳ شرط نیاز است :

فردی که از او کلاهبرداری شده است باید طی اغفال و فریبی که از سوی کلاهبردار است مال خود را در اختیار او قراردهد که این اغفال در صورتی حاصل می شود که فرد اغفال شده هیچ گونه اگاهی نداشته باشد ، پس اگر شاکی یعنی فردی که از او مالی را کلاهبرداری کرده اند از متقلبانه بودن روش کلاهبردار اطلاع داشته باشد ، کلاهبرداری صورت نگرفته است و همچنین مال برده شده باید متعلق به غیر از شاکی باشد . یعنی مال متعلق به فرد کلاهبردار نباشد.

همچنین کلاهبرداری از جرایمی است که اگر در نتیجه به کلاهبرداری ختم شود ، یعنی این فعل انجام شود و نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد . در واقع کلاهبردار اعمال تشکیل دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می شود تا به مال مورد نظر دسترسی پیدا کند .

به دلیل به کار بردن واژه ی ” تشدید ” در متن قانون ، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه ای است که اقدامات معمول دعاوی در برخورد با آن جرم کفایت نمی کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است .

کلاهبرداری و دو جرم دیگری که در قانون به صورت جداگانه ذکر شده ، یعنی ارتشاء و اختلاس ، همه جزو جرایم اقتصادی یا همان مفاسد اقتصادی دسته بندی میشود .شما می توانید با وکیل کلاهبرداری تهران در تماس باشید.

عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرمی در جامعه و به محض اتفاق افتادن دارای عناصر تشکیل دهنده ای است که با اجماع این عناصر آن جرم صورت می گیرد:

جرم کلاهبرداری از یک عنصر مادی ، معنوی و قانونی تشکیل شده است .

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری : بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام ۲ تبصره آن که به بخش هایی از ان در مطالب بالا اشاره شد و متن اصلی قانون بیان می دارد که :

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.در این خصوص وکیل کلاهبرداری تهران راهنمای شما خواهد بود.

کلاهبرداری

۲-عنصر دوم جرم کلاهبرداری عنصر مادی آن است ، مراد از این عنصر این است که :

اولاً کلاهبردار به وسایل متقلبانه متوسل شود یا در روند انجام کلاهبرداری اعمالی همچون مانورهای متقلبانه انجام دهد (برای مثال مدارک و عناوینی جعل کند ، ویا دفتر و شرکتی راه اندازی کند ، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود)

دوم این که شخص مقابل (مالباخته) به شخص کلاهبردار اعتماد کند و در نهایت فریب بخورد.

سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.

مجموع این شرایط را عنصر مادی جرم کلاهبرداری می گوییم به نحوی که می توان گفت اگر هر کدام از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نیست و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

۳- عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است که از این عنصر روانی، تحت عنوان “سوء نیت” نیز یاد می شود.

برای این که جرم کلاهبرداری را بتوان به فردی که این فعل را انجام داده نسبت داد ، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

معنای سوء نیت

در ابتدا یک تعریفی از سوء نیت بیان کنیم؛ البته قانونگذار در مواد قانونی تعریفی از سوءنیت بیان نکرده، هر چند در موارد متعددی با کلمات و عبارت های گوناگونی همچون عمد، قصد، سوءنیت عام، خاص و اراده و خواستن، از آن یاد کرده است. اما میتوان اراده و عمد و سوءنیت را به این نحو تعریف کرد : خواستن برای انجام کاری یا ترک کاری است که مخالف امر و نهی قانونگذار باشد. در این مبحث اگر کلاهبردار بداند مثلا مالی را که به دست آورده است یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده و با وجود دانستن آن مال را قبول کند، یعنی میل و خواست او دقیقا مطابق کار انجام شده قرار گرفته که قانونا صحیح نیست.وکیل کلاهبرداری تهران با تخصص و مهارت خود در تسریع پرونده های کیفری نقش مهمی بازی می کند.

انواع سوء نیت

-۱ سوءنیت عام ۲- سوءنیت خاص

-۱ سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری به این معنی است که کلاهبردار قصد انجام کارهای مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی با کمک وسایل متقلبانه عمدا کلاهبرداری کند.

-۲ سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی قصد بردن و کلاهبرداری کردن مال غیر را داشته باشد. اثبات سوءنیت داشتن و یا در نداشتن در اعمال فرد کلاهبردار ، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.شما می توانید در این زمینه با وکیل کلاهبرداری تهران مشورت کنید.

مصادیق کلاهبرداری

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصادیقی از کلاهبرداری بیان شده که ما به آن ها اشاره میکنیم :

فریب دادن و گول زدن مردم وجود شرکت ها ، موسسات و کارخانه جات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است .

مصداق دوم فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است . البته صرفا ” اظهارات خلاف واقع و غیر حقیقت ” چه شفاها و چه کتبا در رویه ی قضایی ایران تحت جرم کلاهبرداری جرم انگاری نمی شود . از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری ، امیدوار مردن مردم به امور غیر واقعی از جمله رمالی و فال بینی و همچنین ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقعی با صحنه سازی های متقلبانه است .مشورت با وکیل کلاهبرداری تهران در این زمینه مفید فایده خواهد بود.

هر چند در قانون مصادیق جرم کلاهبرداری عنوان شده اما اعمالی که مصداق این جرم هستند را به زبانی ساده مرور کنیم:

۱- همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال غیر.

۲- اشخاصی که به عنوان شخص سوم وارد دعوا میشوند، یا بر حکمی اعتراض میکنند، یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا کنند، مشروط بر این که قبلا با یکی از طرفین دعوا بر سر بردن مال یا ضایع گردن حقّ طرف دیگر تبانی کرده باشند.

۳- انتقال عین مال غیر یا انتقال منفعت مال دیگری .

۴- انتقال گیرنده مال غیر؛ به شرط اینکه در هنگام معامله بداند که این مال برای دیگری است .

۵- معرفی مال دیگری به جای مال خود.

۶-کسی که بر خلاف واقع تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب میشود.

۷- تقاضای ثبت ملک توسط فرد امین ؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی

امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

۸- خیانت یا تبانی متصرّف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا ایجاد شرایط به صورتیکه خودش متصرّف قلمداد شود ؛ به عبارت دیگر متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی » اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین « هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو با عنوان

مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد .

کلاهبرداری

۹-اگر فردی از پس دادن حق دیگری خودداری کند

۱۰-تحصیل تصدیق انحصار ورق بر خلاف واقع .

۱۱-اظهارات خلاف واقع و نادرست موسّسین و مدیران شرکتهای با مسئولیّت محدود در مورد پرداخت تمام سهم الشّرکه نقدی و تسلیم سهم الشّرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.

۱۲-تقاضای ثبت ملک توسّط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیّت مورّث.

۱۳-تقویم متقلبانه سهم الشّرکه غیر نقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

۱۴- تقسیم منافع موهوم با نبود صورت دارایی بین شرکاء توسّط مدیران.

۱۵-تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارایی بین شرکاء به وسیله مدیران.

۱۶-هر کس برخلاف حقیقت مدّعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و تأدیهای را که واقعیّت ندارد، اعلان یا جعلیات منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام کند. اعمّ از اینکه عملیات مذکور مؤثّر شد یا نشد باشد.

۱۷-هرکس به طور تقلبی برای جلب تعهّد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد کند.

۱۸-مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .

۱۹-به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.

۲۰-فروش ارز دولتی در بازار آزاد یا سیاه.

۲۱-فروش کالای تهیّه شده با ارز دولتی به بهایی گرانتر از نرخ مقرّر.

۲۲- هر نوع سوء استفاده دیگری راجع معاملات ارزی.

۲۳- جعل عنوان نمایندگی بیمه.

۲۴- هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررّات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است.

انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .

۲۵- کسی که طلب خود را به فرد غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده باشد یا انتقال دهد.

در هر یک از موارد گفته شده وکیل کلاهبرداری تهران می تواند راهنمای شما در طرح شکواییه کیفری باشد.

وکیل کلاهبرداری تهران

وکیل کلاهبرداری تهران در درجه نخست یک وکیل کیفری متخصص است که در زمینه پیگیری دعوای کلاهبرداری به تخصص رسیده است. تجربه علمی و عملی وکیل کلاهبرداری تهران چه برای اشخاصی که قصد طرح شکواییه کیفری در دادسرا را دارند و چه برای اشخاصی که به عنوان متهم به کلاهبرداری احضار شده اند موثر خواهد بود. وکیل کلاهبرداری تهران با ارائه ادله و مستندات قوی و محکمه پسند می تواند سیر پرونده کلاهبرداری را تغییر دهد. همچنین آشنایی وکیل کلاهبرداری تهران با نهاد های مخففه و مشدده مجازات می تواند عامل مهمی در احقاق حقوق موکل باشد.

نتیجه گیری وکیل کلاهبرداری تهران

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه به همراه سوء نیت است. معمولا روش کلاهبردارها ایجاد صحنه هایی واقعی و قانونی است که در پشت آن سوءنیت و قصد واقعی و مجرمانه ی آن ها پنهان است و با اغفال افراد و ساختن شرایطی مطابق نقشه ی خود ، داستان را به صورتی پیش می برند که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است به صورت خود خواسته و با رضایت کامل اموال خود را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *