HTML tutorial
شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام شرکتی است که لزوماً بخشی از سرمایه آن از طریق پذیره نویسی به عموم مردم واگذار شود و موسسین شرکت نمی توانند تمام سهام و سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند

با نحوه ثبت شرکت و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص آشنا شدید در این مقاله قصد داریم با نحوه ثبت شرکت سهامی عام آشنا شویم.

مجوزها

به دلیل حسّاسیت های زیادی که در مورد شرکت سهامی عام وجود دارد، اشخاص متقاضی ثبت شرکت سهامی عام راه دشواری را خصوصاً در زمان اخذ مجوزهای لازم برای پذیره نویسی در پیش دارند و در واقع بغیر از موارد خاص و محدود، هیچ لزوم و منطقی وجود ندارد که اشخاص متقاضی ثبت شرکت از بین شرکت های موجود، شرکت سهامی عام را برای ثبت انتخاب نمایند.

نکات

در شرکت های سهامی عام حداقل تعداد سهامداران ۵ نفر خواهد بود اما با توجه به این موضوع که بخشی از سرمایه شرکت باید از طریق پذیره نویسی، توسط مردم تامین شود در نتیجه عملاً تعداد سهامداران شرکت های سهامی عام بسیار بیشتر از حداقل مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود و حتی گاهاً مشاهده شده است که تعداد سهامداران شرکت های سهامی عام به هزاران و دهها هزار سهامدار می رسد. برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام موسسین شرکت باید حداقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند و حداقل ۳۵ درصد از مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس سپرده گذاری نمایند.

نکات شرکت سهامی عام
Business people shaking hands together

در اجرای تبصره ماده ۴ لایحه اصلاحی ، در ثبت شرکت سهامی عام عبارت: “شرکت سهامی عام” و در شرکت سهامی خاص عبارت “شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی ها شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

بخوانید...
مراحل ثبت برند

روند تشکیل شرکت های سهامی عام:

۱- در ابتدا باید موسسین یا سهامداران شرکت، قسمتی از سرمایه شرکت را، در حسابی بانکی به نام  “شرکت در شرف تاسیس” سپرده گذاری نمایند.
۲- پس از آن اظهارنامه شرکت، طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام همراه با امضا توسط سهامداران، جمع آوری می شود و تحویل داه می شود. نکته قابل توجه در اینجا این است که اگر شرکت سهامی عام تا ۶ ماه از تاریخ تحویل این اظهارنامه به ثبت نرسد، با درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای مبنی بر عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می گردد تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک ، تعهدنامه و وجوه خود را مسترد کنند. در این صورت هزینه های صورت گرفته برای تاسیس شرکت، بر عهده موسسین خواهد بود.

۳- مرجع ثبت شرکت ها پس از بررسی مدارک تحویل داده شده و تطبیق آن ها با مفاد قانون، اجازه انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی را صادر می کند.

۴-  لازم به ذکر است که اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها باید پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود.
۵- این اعلامیه توسط موسسین در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ می گردد و در بانکی که پذیره نویسی در آن جا صورت می گیرد نیز نصب می شود. در اعلامیه ی پذیره نویسی، موسسین مهلتی برای رجوع اشخاص به بانک و پذیره نویسی تعیین کرده اند.

بخوانید...
مهدور الدم کیست؟

۶- در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی نماید. باید توجه داشت که ممکن است هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود.

۷- اینکه هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده است را نقدی پرداخت کند در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود این میزان می تواند به اندازه کل مبلغ سهام تعهد شده باشد.

روند تشکیل شرکت های سهامی عام

۸- در مدت تعیین شده سهامداران به بانک مراجعه کرده و ورقه ای به نام ورقه ی تعهد سهم را امضا می کنند و مبلغی را که باید بصورت نقدی بپردازند، تادیه می کنند. به این عمل آنان پذیره نویسی گفته می شود.

نکته: ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد بانک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس داده می شود.  امضای ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.

۹- مهلت پذیره نویسی قابل تمدید است. نکته مهم در اینجا این است که طبق قانون تمدید مهلت پذیره نویسی تنها یکبار قابل تمدید است.

۱۰- پس از گذشت مهلت پذیره نویسی، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند.

مدارک ثبت شرکت: سهامی عام

در مرحله اول باید مدارک لازم جهت کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام که در حال تأسیس است، جمع آوری گردد که شامل موارد زیر است:

 1_ دو نسخه طرح اظهارنامه ی شرکت سهامی عام

 2_ دونسخه طرح اساسنامه ی شرکت سهامی عام

بخوانید...
وکیل اثبات نسب

 3_ دو نسخه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی

 گواهی بانکی 4_مبنی بر واریز حداقل ۳۵ %سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

 5_فتوکپی شناسنامه ی مؤسسین

مدارک لازم جهت ثبت شرکت :  

۱) دو نسخه اظهارنامه

۲) دو نسخه اساسنامه

۳) دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین

۴) دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد)

۵) آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده

۶) فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه ی برگ نمایندگی، الزامی است).

) گواهی بانک مبنی بر واریز ۳۵ % سرمایه ی شرکت۷

) ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز۸

مشخصات شرکت های سهامی عام:

۱- سرمایه شرکت در شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال می باشد.

۲- در بحث تعداد سهامداران باید بدانید تعداد سهامداران شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر است.

۳- تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.

۴- مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.

۵- شما می توانید در بورس سهام شرکت سهامی عام را بفروش برسانید.

۶- انتقال سهام در شرکت سهامی عام، نیاز به موافقت سایر سهام داران ندارد.

مشخصات شرکت های سهامی عام

۷- شرکت های سهامی عام قادر به انتشار اوراق قرضه می باشند.

۱۱- موسسان پس از آنکه تمام سرمایه شرکت تعهد شده و لااقل ۳۵ درصد آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند. مجمع عمومی موسس شامل موسسین و پذیره نویسان می باشد.

بخوانید...
طلاق توافقی در دادگاه خانواده ومراحل آن

۱۲- مجمع عمومی موسس امور ذیل را بر عهده دارد :

– احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و احراز پرداخت شدن مبالغ لازم

– تصویب اساسنامه شرکت

– انتخاب اولین مدیران

– انتخاب اولین بازرس یا بازرسان

– انتخاب یک روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.

۱۳- مدیران و بازرسانی که توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند، باید کتباَ قبول سمت نمایند. این امر دال بر آن است که آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن گردیده اند.

۱۴- از تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می گردد.

۱۵- اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می گردد و نهایتا شرکت به ثبت می رسد.

۱۶- بدیهی است که مدارک مذکور در بند قبل توسط مدیران منتخب به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. بنابراین ثبت شرکت سهامی عام توسط اولین مدیران شرکت صورت می گیرد.

۱۷- تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه، دعوت ها و اطلاعیه های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر می گردد. یکی در روزنامه تعیین شده توسط مجمع عمومی موسس و دیگری روزنامه ای که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی ( اداره آگهی های وزارت فرهنگ و ارشاد ) تعیین می شود.

۱۸- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد.

درصورتیکه شما تجربه ای در خصوص ثبت شرکت داشته اید با ما درمیان بگذارید

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی  و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید باما در تماس باشید.

منبع

مقالاتوکیل حقوقی

برنامه ریزیبرندبرند بین المللیبهترین وکیل تهرانتنفیذ قراردادثبت برندثبت شرکتسهامی خاصشرکت سهامی عامقرارداد کارگرمحکومیت مالی ، وکیل پایه یک ، بهترین وکیل تهران ، وکیل پایه یک دادگستری ، موسسه حقوقی صدراوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.