راهنمای دریافت خسارت از بیمه


امتیاز دهید post

تصادفات در رانندگی امری بدیهی است که به دلایل گوناگون ممکن است اتفاق بیفتد و به فرد خسارات مالی یا جانی وارد شود. اما اینکه درصورت بروز حادثه، خسارات وارد شده باید از چه محلی تامین شود، مشخص نیست . به همین دلیل توسط انجام عملی مانند بیمه، میتوان در برابر خسارات احتمالی خیالی آسوده تر داشت. در این مقاله چگونگی و نحوه دریافت خسارت از بیمه و چگونگی محاسبه ی خسارت بیمه شخص ثالث شرح داده می‌شود. همچنین به بررسی مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه در خسارتهای بدنی و شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی بررسی می شود که بهتر است به آنها توجه کنید.

انواع خسارت های ناشی از تصادف

خسارت مالی

آسیب و صدمه ای که به اموال و اشیاء وارد می‌شود و صرفاً زیان های وارده به اموال شخص ثالث توسط بیمه جبران می‌گردد و شامل راننده‌ی مسبب حادثه نمی‌شود.خسارت مالی در تصادفات در دادسرا رسیدگی نمی شود و برای اخذ خسارت، اقدامات قانونی را انجام دهد.

خسارت جانی یا بدنی

آسیب یا صدمه ایی که به بدن وارد می‌شود مانند نقص عضو، شکستگی، از کار افتادگی، فوت، که بر اساس قانون بیمه اجباری در سوانح رانندگی، خسارات بدنی توسط بیمه جبران خواهد شد و فرقی نمی‌کند که آسیب دیده شخص ثالث باشد یا راننده ی مسبب حادثه .

خسارت معنوی

ابتدا باید گفته شودخسارت معنوی عبارت است از هرگونه خسارتِ غیر‌ مالی که در نتیجه‌ی مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید یا مستلزم دخالت در حیطه‌ی شخصیت است؛ به عنوان نمونه دردهای بدنی، اندوه و رنج روحی ناشی از برهم خوردن تعادل شخص، تغییر قیافه، تغییر شکل بدن و اندام‌های آن و ناراحتی ناشی از این تغییر، ترس از بدتر شدن و ترس از مرگ زودرس و  غیره ؛ بنابراین در صورتیکه شخص ثالث که در تصادفات رانندگی آسیب دیده است مدعی خسارت معنوی باشد به موجب قانون فوق الذکر نمی‌تواند آن را از شرکت بیمه مطالبه کند و دراین شرایط وی می‌تواند با استناد به قانون مسئولیت مدنی یا قانون مجازت اسلامی طی شکایت حقوقی یا کیفری خسارت معنوی وارده را از راننده مسبب حادثه مطالبه نماید.

دریافت خسارت از بیمه و پرداخت خسارت بدون کروکی

مجازات اقدام نکردن برای بیمه شخص ثالث

بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام (ماه‌هاي حرام ماه‌هاي رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم است و اگر فوت در يكي ازاين ماه‌ها واقع شود، يک سوم به ميزان ديه اضافه می‌شود بیمه کنند.

قانون شرکت بیمه یا به عبارتی بیمه‌گر را مکلف می‌کند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. همچنین در قانون بیمه شخص ثالث  مصوب ۲۰/۲/۹۵ قانونگذار جهت حمایت از آسيب‌ديدگان حوادث رانندگی قوانینی وضه نموده بنابراین در صورتی که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی بیمه‌نامه موضوع قانونی بیمه شخص ثالث را تهیه نکند علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه‌نامه بوده است، می‌شود خودروی وی به دست ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسیله نقلیه که بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی راهنمایی و رانندگی ندارد، دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل، ممنوع می‌شود. همچنین طبق ماده ۳۵ قانون بیمه شخص ثالث هزینه‎های معالجه و درمان اشخاص ثالث زیان‎دیده که مجروح شده اند، بر عهده شخصی است که هنگام رانندگی مقصر دانسته میشود، در صورتی‎که مشمول قانون دیگری نباشد، با ارائه گواهی پزشکی برعهده بیمه‎ مربوطه یا صندوق است.

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی از بیمه در بیمه شخص ثالث

در مواردی که تصادف‌هایی رخ داده میشود که منجر به خسارتی جزئی میشود میتوان جهت دریافت خسارت از بیمه ، بدون حضور پلیس راهنمایی و رانندگی و کروکی، اقدام نمود. اما در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود، حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است . بنابراین برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. البته در تصادفاتی که منجر به جراحت و فوت شخصی نمیشود برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و سد معبر از صحنه حادثه و تصادف فیلم و عکس گرفته شود تا سندی جهت اثبات نزد پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.

 • برای پرداخت خسارت بدون کروکی ، باید حداکثر خسارت وارده به زیاندیده 110.000.000 ریال باشد
 • رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
 • میان طرفین حادثه، اختلاف و خصومت شخصی وجود نداشته باشد.
 • هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
 • هر دو خودرو مقصر یا زیان دیده به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
 • خسارت منجر به جرح نباشد.

نکته قابل توجه: جهت پرداخت خسارت باید به شرکت بیمه فرد مقصر مراجعه شود. برای مثال اگر فردی بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارد و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه شود.

سقف پرداخت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث+ بخشنامه

دریافت خسارت از بیمه در خسارت بدنی

کروکی چیست؟

کروکی عبارت است از گزارشی که پلیس از تصادف تنظیم مینماید که در آن تمامی جزئیات صحنه تصادف، زمان دقیق تصادف به همراه تاریخ و ساعت و مکان حادثه و سایر جزئیات حادثه به طور کامل شرح داده می‌شود. کروکی که توسط پلیس تنظیم می‌شود به صورت ترسیم دستی بوده و ارائه کروکی به شرکت‌های بیمه و سایر مراجع قانونی  برای دریافت خسارت از بیمه و پیگیری برخی از حوادث لازم باشد، کرورکی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

کروکی سازشی

کروکی سازشی مربوط به تصادفاتی است که فقط خسارت مالی وارد شده و طرفین  نسبت به خسارت حادثه به توافق رسیده‌اند و نسبت به خسارتی که از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت شده اعتراضی ندارند؛ بنابراین با به همراه داشتن کروکی سازشی زیان دیده می‌تواند به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت مالی خود را برابر با پوشش مالی بیمه شخص ثالث مقصر دریافت نماید.

کروکی غیر سازشی

یا به عبارتی کروکی مراجع قضایی در صورتی تنظیم میشود که طرفین حادثه در مورد اینکه چه کسی مقصر در تصادف است به توافف نرسند و یا نظر افسری که گزارش تنظیم میکند را قبول نداشته باشند یا طرفین مدارک شناسایی لازم را از جمله جواهی نامه و بزگ معاینه فنی و بیمه نامه به همراه نداشته باشند ، بنابراین کروکی غیرسازشی مشمول دو صفحه می‌باشد و در صفحه اول اطلاعات طرفین حادثه، موقعیت خودروها و یا عابران در زمان وقوع حادثه به طور کامل تشریح مینماید و در برگه دوم مشخصات پلیس راهنمایی و رانندگی که گزارش تصادف را ثبت کرده به همراه علت‌های وقوع حادثه را ذکر میکند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه در خسارتهای بدنی

در صورتی که تصادفاتی رخ دهد که منجر به خسارات جانی و جراحات بدنی شود، مدارک لازم برای بررسی و دریافت خسارت از بیمه به شرح زیر است:

 • تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانـندگی در گـزارش کارشـناس راهنمایی و رانندگی یا پلـیس راه درج شده چون ممکن است راننده مسئـول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسـیله نقلیه قانونی که گواهینامه ان را دارا می‌باشد باشد
 • تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسئول حادثه
 • مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی
 • تصویر خلاصه پرونده بالینی( روانشناسی) مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
 • بیمه‌نامه شخص ثالث یا هرمدرکی که نشان دهنده ان باشد که وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه دارای بیمه بوده است.
 • اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
 • نظریه پزشکی قانونی جهت اثبات اینکه جراحت به دلیل حادثه تصادف مطروحه بوده، چنانچه پزشک قانونی در اولین معاینه مجروح  نتواند میزان جراحات را تشخیص دهد، اقدام به نوشتن طول درمان میکند و برای تعیین جراحات دقیق وقت معاینه مجدد تجویز می نماید

در چه صورتی دیه افراد از بیت المال پرداخت میشود؟

درمواردی که منجر به قتل عمد می شود، آیا پرداخت دیه بر عهده ی بیمه است؟

مطابق قانون پرداخت دیه از جنبه خصوصی جرم تلقی میشود و در صورتی که تصادفی رخ میدهد پرداخت دیه جراحات و یا دیه قتل غیر عمد برعهده مسئول حادثه است، چنانچه که خودرو دارای بیمه شخص ثالث بوده باشد مسئول حادثه و تصادف از طریق بیمه میتواند اقدام به پرداخت دیه نماید اما در صورتی که خودرو دارای بیمه شخص ثالث نباشد و تصادفی رخ دهد که شخص مقصر و مسئول تصادف باید به پرداخت دیه اقدام نماید. در صورتیکه فرد امکان پرداخت نداشته باشد؛ دیه مذکور از طریق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود. این مورد درصورتی انجام پذیر است که شخص مسئول ضمانت دهد به صورت اقساطی مبلغ دیه مقتول یا مجروح را به صندوق خسارت های بدنی بپردازد.

لازم به ذکر است گفته شود مرجع رسیدگی به قتل غیرعمدی و یا ایراد صدمه بدنی ناشی از تصادف دادسرای محل وقوع جرم می باشد؛ بنابراین وراث مقتول و یا شخص مجروح جهت اقامه دعوی و شکایت علیه مسئول حادثه میتواند به دادسرای عمومی محل وقوع جرم مراجعه نماید

نتیجه گیری

تصادفات رانندگی دلایل مختلفی میتواند داشته باشد و ممکن است آسیب ها و هزینه های جزئی یا سنگینی را برای شما به همراه داشته باشد. پس برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی ابتدا خودرو را نزد کارشناس فنی برده و برگ معاینه فنی را به همراه داشته باشید و خودرو را بیمه نمایید تا در صورتی بروز چنین اتفاقات ناگواری، بتوانید برای دریافت خسارت از بیمه اقدام کرده و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. با این کار، حتی اگر دچار تصادف هم شوید، امکان دریافت خسارت از بیمه را دارید. البته در هنگام تصادفات، همواره نیاز نیست که کروکی کشیده شود. بلکه با استفاده از نکاتی که در این مقاله برای پرداخت خسارت بدون کروکی گفتیم، میتوانید این کار را بدون کروکی نیز انجام دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *