مجازات آدم ربایی در ایران

آدم ربایی

در این شهر بگردید و دیوارهایی که اعلامیه های را میتوان روی آن چسباند را خوب نگاه کنید تا با تعدادی از اعلامیه های گمشده مواجه میشوید که سرنوشت بیشتر آنها گرفتار شدن را در دام آدم رباهاست و انتهای آن نامعلوم . آدم رباها برای توجیه عمل خود خواسته های متفاوتی را بیان میکنند از حمله دست یابی به پول ، انتقام گیری ، وارد کردن دیگری به انجام دادن کار خاصی و…..این عمل در مباحث حقوقی و عامیانه عنوان آدم ربایی را دارد .

آدم ربایی چیست؟

همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است . ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این ماده مقرر میدارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام با یه هر منظور دیگری با تهدید یا حیله با به هرنحو دیگری شخصا یا توسط دیگری ، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. 

آدم ربایی
همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است

چه افعالی موجب آدم ربایی می شود؟

همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است . ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این ماده مقرر میدارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام با یه هر منظور دیگری با تهدید یا حیله با به هرنحو دیگری شخصا یا توسط دیگری ، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. 

 پس با این تعاریف و تفاسیر بستن درب به روی دیگری و همراه کردن کسی با خود با رضایت او آدم ربایی محسوب نمیشود اما اگر کسی با رضایت سوار ماشین دیگری شود و راننده بدون اجازه و اطلاع و رضایت تغییر مسیر میدهد موجب تحقق جرم آدم ربایی است .


برای مثال فردی با نیرنگ و دروغ کسی را با رضایتش به مسیر و مکانی می برد یا او را بی هوش میکند و یا در خواب و شرایطی که امکان اعلام عدم رضایت را ندارد . جرم آدم ربایی تحقق پیدا میکند و همه ی این شرایط در حکم عدم رضایت است .

اگر رباینده با تهدید و ارعاب و عنف باعث شود که قربانی در ظاهر اعلام رضایت کند مصداق آدم ربایی است . اما دادن وعده و وعید و ترغیب کردن شخص به طی کردن مسیر با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود آدم ربایی محسوب نمیشود.

آدم ربایی
اگر رباینده با تهدید و ارعاب و عنف باعث شود که قربانی در ظاهر اعلام رضایت کند مصداق آدم ربایی است

اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی های شخصی که قصد ربودن او را دارد اشتباه کند و به عنوان مثال به جای دزدیدن یک آقای دکتر یک فرد کارمند را بدزدد برای اخاذی از او باز هم آدم ربایی تحقق می یابد.

 اگر زن و مردی که از هم طلاق گرفته اند اقدام به ربودن فرزندی که حضانت آن با طرف مقابل است جرم است و به خاطر وجود رابطه ی سببی و نسبی نمیتوان ارتکاب به جرم را بلامانع دید .

چگونه بفهمیم آدم ربایی رخ داده است؟

 برای تحقق آدمربایی، نیازی نیست فرد مجرم همراه و همدستی داشته باشد ؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید حتی اگر انجام دهد، مثل اینکه فرد دیوانه ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین «توسط فرد دیگری »عوامل تشدید مجازات آدم رباییاین کار را خواهد شد. آدمربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را میرباید، جرم محقق میشود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی ، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب شده است.

«قصد ربودن انسان زندهای را بر خلاف میل او »از لحاظ عنصر روانی، اولاً آدمربایی یک جرم عمدی است، بدین معنا که مرتکب باید داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدمربایی نشده است. ثانیاً انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، هرچند داشتن انگیزه شرافتمندانه میتواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.


اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدمربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم میشود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر نتواند به هدف خود برسد یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام بموقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی میشود.

عوامل تشدید مجازات آدم ربایی

چند عامل موجب تشدید مجازات آدمربایی به ۱۵ سال حبس میشود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت از موارد زیر است؛

۱ – سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی باشد، اینکه فرد ربوده شده دختر یا پسر باشد فرقی نمیکند ، و فرقی نمیکند که رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا خیر.

۲ -ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد ، اعم از اینکه آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد.

استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمیشود . اگر رباینده پس از ربودن فردی، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مجازات او شدید تر نمیشود ، مگر اینکه این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل اینکه رباینده، کودکی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و فرار کند.

آدم ربایی
چند عامل موجب تشدید مجازات آدمربایی به ۱۵ سال حبس میشود.

۳ – رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد حال فرقی نمیکند که آسیب واردشده به مجنی علیه ناشی از خود عملیات آدمربایی باشد، مانند اینکه مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا اینکه آدم ربا به قصد اذیت و آزار قربانی، آسیبی به او وارد کند. اما لازم است که آسیب توأمان یعنی همان لحظه یا در ارتباط با آدم ربایی باشد تا موجب بیشتر شدن مجازات شود. بنابراین اگر قربانی در محلی که پنهان شده است اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده بیشتر نمیشود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به فرده رباییده شده برسد، باعث بیشتر شدن مجازات میشود.

همچنین نیازی نیست که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده باشد. به عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی قربانی) تشدید میشود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم میشوند.


استثنائات

 قانونگذار بعضی از صورتهای خاص آدم ربایی را جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است؛

ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵  هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، «بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰  هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد» شد

مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ این قانون «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد.»

نتیجه گیری

جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. طبق قانون ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکسی به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا با هر نیت خصمانه ی دیگری فردی را شخصا یا توسط دیگری ، برباید به حبس تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

بطورکلی افعال مختلفی از جمله تهدید و ارعاب ، نیرنگ و دروغگویی موجب آدم ربایی می شود که بدلیل آنی بودن این امر در اکثر مواقع فرد ربوده شده قادر به دفاع از خود نمی باشد . قانون مجازات اسلامی حتی ربودن فرزند طلاق توسط که به حضانت پدر یا مادر درآمده و توسط طرف مقابل دزدیده شود را ارتکاب به جرم دانسته و نوعی آدم ربایی تلقی میکند. 

درصورتیکه نیاز به مشاوره با وکیل کیفری مجرب و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصور تلفنی مشاوره (رایگان) دریافت نمایید و یا با رزرو نوبت از وکیل موردنظر ، مورد حقوقی خود را حضورا مطرح نمایید.

مقالاتوکیل کیفری

بهترین وکیل تهراندزدیسرقتموسسه حقوقی صدراوکیل حقوقیوکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *