HTML tutorial
آدم ربایی

در این شهر بگردید و دیوارهایی که اعلامیه های را میتوان روی آن چسباند را خوب نگاه کنید تا با تعدادی از اعلامیه های گمشده مواجه میشوید که سرنوشت بیشتر آنها گرفتار شدن را در دام آدم رباهاست و انتهای آن نامعلوم . آدم رباها برای توجیه عمل خود خواسته های متفاوتی را بیان میکنند از حمله دست یابی به پول ، انتقام گیری ، وارد کردن دیگری به انجام دادن کار خاصی و…..این عمل در مباحث حقوقی و عامیانه عنوان آدم ربایی را دارد .در این مقاله به مجازات آدم ربایی و نقش وکیل آدم ربایی تهران می پردازیم.

آدم ربایی در قانون

همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است . ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این ماده مقرر میدارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام با یه هر منظور دیگری با تهدید یا حیله با به هرنحو دیگری شخصا یا توسط دیگری ، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است. نقش وکیل آدم ربایی تهران در این خصوص می تواند بسیار پررنگ باشد.

رفتار مجرمانه آدم ربایی

به گفته وکیل آدم ربایی تهران همانطور که قابل تصور است جرم آدم ربایی یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است . ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این ماده مقرر میدارد: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام با یه هر منظور دیگری با تهدید یا حیله با به هرنحو دیگری شخصا یا توسط دیگری ، شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

بخوانید...
هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن

 پس با این تعاریف و تفاسیر بستن درب به روی دیگری و همراه کردن کسی با خود با رضایت او آدم ربایی محسوب نمیشود اما اگر کسی با رضایت سوار ماشین دیگری شود و راننده بدون اجازه و اطلاع و رضایت تغییر مسیر میدهد موجب تحقق جرم آدم ربایی است .

آدم ربایی

برای مثال فردی با نیرنگ و دروغ کسی را با رضایتش به مسیر و مکانی می برد یا او را بی هوش میکند و یا در خواب و شرایطی که امکان اعلام عدم رضایت را ندارد . جرم آدم ربایی تحقق پیدا میکند و همه ی این شرایط در حکم عدم رضایت است .

به گفته وکیل آدم ربایی تهران اگر رباینده با تهدید و ارعاب و عنف باعث شود که قربانی در ظاهر اعلام رضایت کند مصداق آدم ربایی است . اما دادن وعده و وعید و ترغیب کردن شخص به طی کردن مسیر با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود آدم ربایی محسوب نمیشود.

اگر رباینده با تهدید و ارعاب و عنف باعث شود که قربانی در ظاهر اعلام رضایت کند مصداق آدم ربایی است.

اگر رباینده در مورد هویت و ویژگی های شخصی که قصد ربودن او را دارد اشتباه کند و به عنوان مثال به جای دزدیدن یک آقای دکتر یک فرد کارمند را بدزدد برای اخاذی از او باز هم آدم ربایی تحقق می یابد.

 اگر زن و مردی که از هم طلاق گرفته اند اقدام به ربودن فرزندی که حضانت آن با طرف مقابل است جرم است و به خاطر وجود رابطه ی سببی و نسبی نمیتوان ارتکاب به جرم را بلامانع دید .

وکیل آدم ربایی تهران

وکیل آدم ربایی تهران در درجه نخست یک وکیل کیفری متخصص است. در انتخاب وکیل آدم ربایی تهران توجه به مهارت و سابقه کاری وکیل در هدایت پرونده های آدم ربایی اهمیت بسیاری دارد.‌

بخوانید...
مجازات انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

برای تحقق آدم ربایی، نیازی نیست فرد مجرم همراه و همدستی داشته باشد ؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید حتی اگر انجام دهد، مثل اینکه فرد دیوانه ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین «توسط فرد دیگری »عوامل تشدید مجازات آدم ربایی این کار را خواهد شد. آدم ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به محض اینکه رباینده فردی را میرباید، جرم محقق می شود و استمرار رفتار شرط نیست. لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی ، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیر قانونی مرتکب شده است.

«قصد ربودن انسان زندهای را بر خلاف میل او »از لحاظ عنصر روانی، اولاً آدم ربایی یک جرم عمدی است، بدین معنا که مرتکب باید داشته باشد. بنابراین هر وقت کسی از وجود انسانی در صندوق عقب خودرو خود مطلع نباشد و خودرو را حرکت دهد، مرتکب جرم آدم ربایی نشده است. ثانیاً انگیزه مرتکب از ربودن موثر نیست، هرچند داشتن انگیزه شرافتمندانه میتواند موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.

آدم ربایی

به گفته وکیل آدم ربایی تهران اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم ربایی (یعنی ۳ تا ۵ سال حبس) محکوم میشود. مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومت شخص مورد نظر نتواند به هدف خود برسد یا به محض اینکه راننده مسیر خود را به قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام بموقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی میشود.

تشدید مجازات آدم ربایی

چند عامل موجب تشدید مجازات آدم ربایی به ۱۵ سال حبس میشود. این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت از موارد زیر است؛

بخوانید...
انواع علائم تجاری

۱ – سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی باشد، اینکه فرد ربوده شده دختر یا پسر باشد فرقی نمیکند ، و فرقی نمیکند که رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا خیر.

۲ -ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد ، اعم از اینکه آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیر موتوری باشد.

استفاده از حیوانات موجب تشدید مجازات نمیشود . اگر رباینده پس از ربودن فردی، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مجازات او شدید تر نمیشود ، مگر اینکه این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل اینکه رباینده، کودکی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و فرار کند.

چند عامل موجب تشدید مجازات آدمربایی به ۱۵ سال حبس میشود.

۳ – رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد حال فرقی نمیکند که آسیب وارد شده به مجنی علیه ناشی از خود عملیات آدم ربایی باشد، مانند اینکه مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا اینکه آدم ربا به قصد اذیت و آزار قربانی، آسیبی به او وارد کند. اما لازم است که آسیب توأمان یعنی همان لحظه یا در ارتباط با آدم ربایی باشد تا موجب بیشتر شدن مجازات شود. بنابراین اگر قربانی در محلی که پنهان شده است اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده بیشتر نمیشود. اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به فرده رباییده شده برسد، باعث بیشتر شدن مجازات میشود.

بخوانید...
قوانین مشارکت در ساخت

همچنین نیازی نیست که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده باشد. به عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند، مجازات رباینده به دلیل ورود آسیب حیثیتی (یعنی لطمه دیدن آبروی قربانی) تشدید میشود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم میشوند.

صورت های خاص آدم ربایی

به گفته وکیل آدم ربایی تهران قانونگذار بعضی از صورتهای خاص آدم ربایی را جداگانه بیان کرده که عبارت از موارد زیر است؛

ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵  هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، «بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰  هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد» شد

آدم ربایی

مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ این قانون «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد.»

نتیجه گیری وکیل آدم ربایی تهران

جرم آدم ربایی به گفته وکیل آدم ربایی تهران یکی از سنگین ترین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. طبق قانون ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکسی به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا با هر نیت خصمانه ی دیگری فردی را شخصا یا توسط دیگری ، برباید به حبس تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با نحوه طرح شکواییه جرم آدم ربایی می توانید با وکیل آدم ربایی تهران موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید‌

مقالاتوکیل کیفری

بهترین وکیل تهراندزدیسرقتموسسه حقوقی صدراوکیل حقوقیوکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی