قتل عمد

قتل عمد یکی از بزرگترین گناهان در عرف و شرع محسوب می شود و در واقع هم از نظر فردی که باعث جلوگیری حفاظت کردن فرد است و هم از نظر اجتماعی که زمینه ساز ایجاد ناامنی اجتماعی است که رد شده است . نه تنها در اسلام که در بسیاری از مکاتب و فرهنگ ها ، قتل عمد موجب اعدام مرتکب بوده است و در اسلام نیز به حکم قرآن در آیه ۹۳ نساء که می فرماید :

” من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما ” حکم اعدام ثابت شده است .

همچنین در آیه ۳۲ سوره مائده آمده است : ” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا”

حال یک تعریف کلی از قتل بیان کنیم ؛ قتل عمد عبارتست از لطمه زدن به حیات دیگری عمدا ” که این تعریف شامل خودکشی نمی شود .

گاهی قتل ممکن است در حین سرقت، آدم ربایی ، یا در حین دعوای خانوادگی مخصوصا در مواقعی که یکی از طرفین تمایل به طلاق داشته باشد و یا حتی ممکن است در یک دعوا مثلا دعوا برسر چک بلامحل و… صورت گیرد.
در همه این موارد اگر فرد با نیت قبلی جرم را مرتکب شده باشد، قتل عمد و اگر بدون نیت قبلی و در حین درگیری یا دفاع از خود مرتکب قتل شود قتل غیرعمد می گویند.

قتل عمد

ارکان قتل عمد

از تعاریف بالا مشخص است که برای تحقق پیدا کردن قتل عمد ، وجود دو رکن به عنوان ارکان اصلی لازم
و ضروری است .

شخص زنده

یعنی فردی که با کاری که با اراده ی متهم به قتل رسیده باشد ، پس اگر صدمه به شخص زنده وارد نشود بلکه به جسد وارد شود ، جرم جنایت بر مرده مشمول ماده ۴۹۴ ق.م.ا است که جدا کردن سر از بدن ) سر مرده ( یکصد دینار دیه دارد البته لازم به ذکر است که این دیه به عنوان ماترک به ورثه میت نمی رسد بلکه مال خود میت می باشد و بدهی او از آن پرداخت می شود و الا در راه خیر صرف می شود . در جرم قتل تفاوتی بین وضعیت های مختلف مثل علم و جهل یا کودک و پسر یا مریض و سالم ولو بیماری صعب العلاج نمی باشد . بنابراین هرگاه کسی دارای بیماری لاعلاج نیز باشد و دیگری او را به قتل برساند مطابق مقررات قصاص خواهد شد .

بخوانید...
انواع تعلیق مجازات

حکم کشتن فردی که در مرگ مغزی بسر می برد چیست؟

با توجه به آنچه که گفته شد ، اگر شخصی مشرف به موت باشد مثل آنکه کسی ضربه ای به او وارد کند و آن شخص را در حالت مرگ قرار دهد هرچند نفس های آخر برای او باقی باشد و در این حال شخصی از راه برسد و به حیات او خاتمه دهد قاتل محسوب نمی شود بلکه باید از باب جنایت بر مرده دیه بپردازد. در مورد مصداق انسان زنده تفاوتی بین انواع حیات یعنی حیات حیوانی و حیات نباتی نیست پس کسی که دچار مرگ مغزی شده است و در کما است ، انسان زنده محسوب می شود و کشتن او موجب قصاص است .

با توجه به آنچه که گفته شد برای تحقق قتل ، احراز پایان یافتن زندگی و مرگ او نیز ضروری است . یعنی تنها اقرار شخص به اینکه مرتکب قتل عمدی شده است و شخصی را به قتل رسانده نمی توان او را محکوم به قصاص نماید بلکه باید جنازه مرده نیز کشف شود یا مشخص شود که جنازه را به نحوی معدوم نموده است . همانطور که محرز شدن حیات قبل از جنایت قتل و مشخص شدن مرگ بعد از جرم قتل لازم و ضروری است پس تا زمانی که این جرم احراز نشود عنوان قتل صدق نمی کند .

بنابراین از بین بردن حیات انسان به این معناست که وارد کردن جنایت به جنین به عنوان قتل انسان
قابل تعقیب نیست .

سقط جنین قتل محسوب می شود؟

نطفه که از نظر بیولوژیکی شروع زندگی است با طی مراحل تکامل ، حیات جنینی دارد و هرگونه لطمه به این حیات مستلزم پرداخت دیه به عنوان سقط جنین است به موجب ماده ۴۸۷ ق.م.ا دیه نطفه که در رحم مستقر شده است بیست هزارم دیه کامل است ، دیه علقه که خون بسته است چهل هزارم دیه کامل است ، و دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده ، شصت هزارم دیه کامل است و دیه جنین که به صورت استخوان درآمده ، هشتاد هزارم دیه کامل است و جنین کامل قبل از دمیدن روح ، صد هزارم دیه کامل است و مطابق با فتاوی و منابع فقهی ، بعد از دمیدن روح و قبل از تولد طفل ، دیه آن دیه کامل انسان است .چنانچه در ماده ۴۹۲ ق.م.ا آمده است : ” دیه سقط جنین در موارد عمد بر عهده جانی است ” و مادامی که طفل از مادر جدا نشود ) بند ناف او بریده نشود که دارای زندگی مستقل شود ( از بین بردن آن قتل انسان محسوب نمی شود و بعد از این لحظه هرچند در دوره نوزادی ، سلب حیات عمدی او موجب قصاص خواهد بود.

بخوانید...
تعلیق مجازات

فعل قاتل

فعل قتل به این معنی است که باید کسی که این فعل را مرتکب شده ، کاری که منجر به قتل هست را انجام دهد . بنابر این جرم قتل جرمی است که مقید به رسیدن به نتیجه است .

عناصر تشکیل دهنده قتل عمد

عمل مجرمانه حاوی سه عنصر است ؛ عنصر مادی ، عنصر روانی( معنوی) و عنصر قانونی .

عنصر روانی قتل عمد

همانگونه که گفته شد ، قتل عمد یک عنصر مادی دارد که عبارتست از انجام دادن کاری یا ترک و انجام ندادن کاری که باعث قتل انسانی توسط دیگری . اما طبیعی است که هیچگاه رکن مادی تنها باعث انجام شدن یک جرم نمی شود .

هرچند عنصر مادی از نظر تحقق خارجی کشف و دستیابی ، در مرحله مقدمه است ولی از نظر واقعیت ، عنصر معنوی اولین جزء تحقق یک جرم است برای همین باید گفت ، توجه به عنصر معنوی بسیار مهم است . جرا که معمولا جرائم را بر اساس نیت و قصد تقسیم می کنند این تقسیم بندی شامل سوء نیت عام که همان ارتکاب عمل غیر قانونی و ممنوع است ، یا سوء نیت خاص که وارد کردن ضرر به شخص معین است ، یا سوء نیت با برنامه ریزی قبلی برای ارتکاب جرم انجام می شود ، یا سوء نیت ساده که بطور ناگهانی و اتفاقی ارتکاب جرم ، واقع می شود . با توجه به بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا ، کشنده بودن فعل ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد :

قتل عمد
 • الف : ابزار و آلت ، کشنده باشد مثل تفنگ و شمشیر.
 • ب : نوع فعل بدون لحاظ ابزار ،کشنده باشد در رابطه با بند ج ماده ۲۰۶ ق.م.ا که جانی قصد قتل
  ندارد و فعل ارتکابی نیز نوعاً کشنده نیست ولی تحقق دو شرط لازم و ضروری است :
 • الف: فعل ارتکابی باید عمدی باشد.
 • ب: مرتکب جرم قتل از وضعیت خاص مقتول اطلاع داشته باشد. ، به این ترتیب که قاتل بداند طرف
  مقابل دارای بیماری قلبی است
بخوانید...
اهدای جنین ؛ شرایط و قوانین آن

منظور از شرکت در جرم چیست؟

منظور از شرکت در جرم این است که بیش از یک نفر در ارتکاب جرمی مداخله داشته باشند. بطور کلّی
هرگاه گروهی از افراد در تحقق جرمی دخالت کنند، هر یک از آنها ممکن است بسته به نقشی که دارد،
شریک یا معاون یا مرتکبِ جرم مستقل دیگری تلقی شود. البته چنین نیست که در همهی جرائم شرکت
در جرم امکانپذیر باشد. مثلاً اگر عده ای با هم در یک مهمانی مشروب الکلی بنوشند، عمل آنها شرکت در
شرب خمر محسوب نمیشود. بلکه هر یک از آنها بطور مستقل مرتکب جرم مجزایی شده است. حال با این مقدمه، قصد داریم مفهوم شرکت در قتل را به اختصار بررسی کنیم.

شرایط لازم برای تحقق شراکت

گاهی ممکن است عوامل متعددی در قتل نقش داشته باشند، ولی دانستن اینکه کدام یک عامل مرگ بوده، نیازمند بررسی بیشتر است. زمانی میتوانیم شخصی را شریک در قتل محسوب کنیم که در رفتار اصلی جرم دخالت داشته و قتل به او هم منتسب باشد. در ادامه به توضیح این دو مورد خواهیم پرداخت.

۱- شریک باید در رفتار اصلی جرم نقش داشته باشد: هر کس که رفتار او بطور مستقیم )مانند چاقوزدن، شلیک کردن و…( یا غیرمستقیم )مانند شهادت دروغ دادن، مسموم کردن غذا و…( باعث سلب حیات مقتول شده، شریک در قتل است.

در این مرحله بین کسی که بهطور مستقیم مث لاً با زدن چاقو کسی را به قتل رسانده، با کسی که بطور غیرمستقیم مثلا با مسموم کردن غذا مرتکب قتل شده، تفاوتی وجود ندارد.اگر کسانی بدون آنکه خود در
رفتار اصلی جرم دخالت داشته باشند، وقوع جرم را توسط دیگران تسهیل کنند و به مجرم برای ارتکاب جرم
یاری رسانند، معاون جرم محسوب میشوند.

۲- قتل باید مستند به رفتار همه ی شرکا باشد: فرض کنید چند نفر هر یک ضربهای به عضوی از مقتول وارد کرده باشد. در این باشد، همگی شریک در قتل هستند. اما اگر با نظریه پزشکی قانونی مشخص شود »
مجموع جراحات « حالت اگر قتل در نتیجه ی فرد اصابت کرده، موجب مرگ او شده است. بدین ترتیب
کسانی که به دست یا شکم مقتول شلیک کرده اند، «سر » ضرب های که به قاتل محسوب نمیشوند و
صرفاً برای همان جراحات مسئولیت دارند.

بخوانید...
مجازات شرکت در قتل

اگر شلیک در حالتی بوده که مقتول هنوز زنده بوده، شلیک کننده حسب مورد به قصاص عضو یا دیه محکوم میشود. اگر شلیک بعد از ضربه به سر باشد و در حالتی باشد که فقط آخرین رمق حیات در مقتول باقی مانده، به جنایت بر میت محکوم میگردد.

ت: شرکت در انواع قتل

همانطور که میدانیم که قتل به سه نوع عمدی، شبهعمدی و خطای محض تقسیم میشود. برایناساس، شرکت در قتل نیز بر سه نوع است:

 1. شرکت در قتل عمد: در این نوع قتل همه شرکاء قصد قتل دارند و یا رفتاری انجام میدهند که نوعاً کشنده است؛ مانند ضربات چاقو، هلدادن از بلندی یا شهادت دروغ بهطور عمدی که منتهی به اعدام یا قصاص فرد شود.
 2. شرکت در قتل غیرعمد مانند اینکه اعضای تیم جرّاحی، با بیاحتیاطی موجب مرگ بیمار شوند.
 3. شرکت در قتل خطای محض :مانند اینکه دو مجنون با حمله به فردی سبب قتل او شوند. در صورت مداخله شرکای متعدد ممکن است قتل نسبت به یکی از شرکاء، عمد و نسبت به دیگری، شبه عمد
  یا خطای محض باشد. مثلاً زمانی که فردی عمداً به همراه صغیر یا مجنون مرتکب قتل شود،
  جنایت صغیر و مجنون از نوع خطای محض است و جنایت فرد دیگر عمدی است.

همچنین، اگر شخصی دیگری را از بلندی به دره ای پرت کند و شخص دیگری به اشتباه در هنگام شکار به او شلیک کند، جنایت فرد نخست، عمدی و نسبت به دومی، غیرعمدی است.

نتیجه گیری

بطورکلی ؛ قتل عمد عبارتست از لطمه زدن به حیات دیگری از روی عمد و نیت قبلی . عوامل متعددی در قتل نقش داشته باشند، ولی دانستن اینکه کدام یک عامل مرگ بوده، نیازمند بررسی بیشتر است. زمانی میتوانیم شخصی را شریک در قتل محسوب کنیم که در رفتار اصلی جرم دخالت داشته و قتل به او هم منتسب باشد.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقیو وکیل کیفری وبهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

امور کیفریقتل

آدم رباییاسیدپاشیبهترین وکیل تهرانبهترین وکیل در تهرانجرایم رایانه ایچک بلامحلکلاهبرداری ، وکیل پایه یک ، بهترین وکیل تهرانوکیل حقوقیوکیل کیفری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
پنجشنبه9:00 to 16:30
تماس با ما
1

بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

2

از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

3

از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

تماس باما