وکیل توقیف ملک

اموال منقول یا اموال غیرمنقول

امتیاز دهید post

بسیاری از مشکلاتی که امروزه در دادگاه های حقوقی مطرح می‌شود پرونده های مربوط به بدهی و مطالبه وجه یا مهریه است که از طریق توقیف اموال منقول و غیرمنقول مقابل پیگیری می‌باشد که به طلبکاری که درخواست توقیف اموال برای مطالبه وجه، خواهان گفته میشود و به بدهکاری که باید وجه را برگرداند در دعوی خوانده گفته میشود توقیف اموال در اصطلاح حقوقی به معنای  بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم به ضرر او صادر شده، به شخصی که هم حکم به ضرر او صادر شده محکوم علیه گفته میشود و محکوم له .شخصی است که حکم به نفع او صادر شده است

برای توقیف اموال محکوم علیه ابتدا باید گفته شود که چیزی مال تلفی میشود، به عبارتی  ارزش اقتصادی داشته باشد. به طور کل مال به دو دسته قابل تقسیم است یکی اموال منقول، یعنی اموالی که قابلیت جابجایی دارند و قابل حرکت هستند  و با این حرکت به خود مال و محلی که مال در آن قرار دارد آسیب وارد نمیکند مانند اتومبیل، دیگری مال غیر منقول است که  امکان جابجایی در آن نیست بطوری که با حرکت آن به محلی که مال در آن واقع شده .یا خود مال آسیب وارد شود مانند ساختمان. در این مقاله در خصوص توقیف اموال منقول و غیر منقول و نقش وکیل توقیف ملک شما را بیشتر آشنا می کنیم.

توقیف اموال محکوم علیه

مستثنیات دین در توقیف مال

به گفته وکیل توقیف ملک اموالی که شامل مستثنیات دین می باشد که عبارتند از:

  • منزل مسکونی که محکوم علیه در حالتی که در رنج و تهی دستی است عرفا در شأن وی باشد.
  • اثاثیه‌ای که برای رفع نیازهای روزمره زندگی وی و افرادی که تحت تکفل دارد مانند همسر و فرزندان وی لازم است.
  • آذوقه هایی که به طور عرف برای رفع احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی ذخیره میشود
  • ابزارها و کتب و تحقیقاتی که. اشخاص اهل علم و تحقیق متناسب با شأن خود دارند.
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است
  • ●        تلفن مورد نیاز
  • ●        مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود،به این شرط که عین مستاجره که ملکی است که محکوم علیه در آن زندگی میکند بالاتر از شان و نیاز وی برای زندگی نباشد و اگر اجاره‌بها را پرداخت نکند موجب سختی و عسر شود.

اموال خارج از تصرف محکوم علیه

به گفته وکیل توقیف ملک ممکن است محکوم‌له یا محکوم علیه اموالی معرفی کند که آن مال در تصرف شخص دیگری باشد و آن شخص خود را مالک آن مال بداند یا شخص دیگری را به غیر از محکوم علیه مالک بداند.بنابراین آن مال متعلق به محکوم علیه نیست تا بتوان آن را توقیف کرد.

اموالی که مختص به زنان است: اگر خواهان ملک همراه با اثاثیه آن را توقیف کند که محل سکونت بدهکار است، لوازمی مانند لوازم آرایش و جواهرات که مختص به زنان است. البته لازم به ذکر است اموال شخصی مرد هم مانند ریش تراش یا انگشتر غیر قابل توقیف میباشد.

اقدامات لازم برای توقیف مال

به گفته توقیف ملک پس از اینکه حکم قطعی محکومیت طلبکار صادر شد وی محکوم علیه خوانده میشود و شخصی که از حکم نفع می برد محکوم‌له، بنابراین برای اینکه حکم برای وصول طلب یا مهریه اجرا شود محکوم له برای صدور اجراییه  باید به شناسایی اموال محکوم علیه بپردازد که اجرای این حکم در صلاحیت دادگاه نخستین است.

پس از اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، وی از تاریخ ابلاغ ۱۰ روز زمان دارد تا طلب را پرداخت کند، اگر شرایط مالی مساعدی ندارد میتواند ترتیب اثر بدهد و زمانی را مشخص کند که تا آن زمان طلب را بپردازد مثلا تا دو ماه آینده طلب را پرداخت کند، یا اگر ترتیب اثر نداد میتواند ظرف ۱۰ روزی که مهلت دارد لیستی از اموال خود معرفی کند و اعلام کند چه مقدار دارایی دارد، در غیر این صورت محکوم له اقدام به  شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه کرده و عملیات توقیف را از طریق اجرای احکام دادگاه انجام میدهد، اموال معرفی شده ارزیابی میشود و ارزش مادی آن در صورت اموال قید میشود .البته باید توجه داشت که نحوه توقیف اموال منقول باهم تفاوت دارد.

برای توقیف اموال باید به چه صورت اقدام کرد؟

توقیف اموال منقول

به گفته وکیل توقیف ملک طبق لیست اموال معرفی شده، مامور اجرای احکام که دادورز گفته میشود موظف است از اموال صورت برداری کند،که این صورت برداری بایستی شامل تمام ویژگی ها و اوصاف و ابعاد و جنس اموال باشد، مثلا لیوان کریستالی ساخت کشور چین قید شود علاوه بر این طبق نظر کارشناس تمام اموال باید ارزیابی شوند تا قیمت مادی آنها مشخص شود و در صورت اموال قید شود. پس از اینکه صورت اموال به طور کامل نوشته و تنظیم شد باید به امضای دادورز و افرادی که در آن محل حضور دارند برسد. اموال منقولی که توقیف می شود بهتر است همان مواردی که هستند نگه داری شوند تا روز مزایده مگر اینکه انتقال این اموال ضروری باشد به طوری که اگر اموال سريع الفساد باشند بهتر است سریعا به فروش برسند و یا در یخچال های مخصوص نگهداری شوند مانند اینکه مغازه میوه فروشی های توقیف شود میوه ای موجود پس از مدتی فاسد میشوند و بهتر است سریعا به فروش برسند و یا در یخچال نگهداری شوند.

به گفته وکیل توقیف ملک برای اینکه اموال منقول در جایی که قرار دارند نگهداری شوند شخصی را به عنوان حافظ برای مسئولیت نگهداری و محافظت از اموال تعیین میکنند که در اکثر موارد با توافق طرفین حافظ انتخاب میشود.

وکیل توقیف ملک

وکیل توقیف ملک در درجه نخست یک وکیل متخصص ملکی است. وکیل توقیف ملک به صورت کاملا تخصصی در زمینه پرونده های توقیف اموال غیر منقول و ملک فعالیت می کند.

به گفته وکیل توقیف ملک برای توقیف اموال غیر منقول منقول ابتدا از طریق دادگاه از اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول استعلام میشود که محکوم علیه اموال ثبت شده ای دارد یا خیر، بنابراین دو صورت برای توقیف اموال غیر منقول متصور است:

۱.اموال غیر منقول ثبت شده:الف_ پس از اینکه از اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول احراز شود که محکوم علیه مال ثبت شده ای دارد ، اداره ثبت آن مال را در دفتر املاک درج میکند و به اطلاع ماموران اجرای حکم میرساند که مالی به نام محکوم علیه به ثبت رسیده است.

ب_ ممکن است هنگامی که برای توقیف اموال محکوم علیه اقدام میشود وی در جریان ثبت ملکی باشد، در این صورت اداره ثبت آن مال را در دفتر بازداشتی ثبت کرده و به ماموران اجرای احکام اطلاع میدهد که مالی در جریان ثبت وجود دارد که هنوز به ثبت نرسیده است.

اموال غیرمنقول ثبت نشد

ج_ در مواردی که مال غیرمنقول معرفی شده به نام محکوم علیه به ثبت نرسیده باشد و به نام شخص دیگری باشد اداره ثبت به ماموران اجرای احکام اطلاع میدهد تا حق دیگری ضایع نشود.

۲.اموال غیرمنقول ثبت نشده:بعضی از اموال غیرمنقول با اسناد عادی تنظیم شده اند و به ثبت رسمی نرسیده اند، ممکن است شخصی در روستایی ملکی خریداری کرده باشد و چون اهالی بومی آن شخص را به عنوان مالک می شناسند، دیگر برای ثبت رسمی اقدام نکرده، بنابراین توقیف چنین اموالی که سابقه ثبتی ندارند، تنها زمانی میتوان آن مال را توقیف کرد که حکمی مبنی بر مالکیت وی صادر شده باشد ، آن شخص در آن ملک تصرف مالکانه داشته باشد و حکم نهایی مبنی بر مالکیت وی باشد. همچنین اگر حکم نهایی صادر نشده باشد باز هم میتوان به عنوان اینکه آن مال متعلق به محکوم علیه می باشد توقیف کرد تا حکم نهایی شود و از طریق آن مال بدهی محکوم له پرداخت شود و تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده مال فقط در توقیف میماند و نمیتوان بدان وسیله طلب محکوم له را پرداخت نمود.

مشاهده کنید » وکالت فروش

به گفته وکیل توقیف ملک برای حفاظت از مال غیرمنقول، درصورتی که مال در تصرف خود مالک یا شخص دیگری باشد پس از صورت برداری و ارزیابی، مال توقیف شده نزد شخصی نگهداری میشود که تا به حال متصرف بوده است و شخص باید مال همانگونه که تحویل گرفته است در موعد مقرر تحویل دهد.

به گفته وکیل توقیف ملک به طور کل برای توقیف اموال غیرمنقول هم مانند اموال منقول باید عملیات صورت برداری و ارزیابی انجام شود با این تفاوت که در مرحله صورت برداری مال غیرمنقول مشخصات مال که شامل موارد زیر میباشد در صورت اموال قید و به امضای دادورز و سایر افرادی که حضور دارند میرسد :

۱.تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه

۲.محلی که مال غیرمنقول در آن واقع است

۳.وصف مال غیرمنقول با مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اینکه اشخاص نسبت به آن حقی دارند یا خیر اگر حقی دارند چه نوع حقی است، و یا منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

۴.حدود ملک و مجاورین آن:ارزیابی اموال غیرمنقول همانند اموال منقول به عمل می‌آید

به گفته وکیل توقیف ملک گاهی پیش می‌آید توقیف اموال از منافع مال غیرمنقول صورت می‌گیرد برای مثال درصورتی که باغ میوه ای وجود داشته باشد و فروش میوه های این باغ در ظرف یک سال برای پرداخت طلب و هزینه های دادرسی کافی باشد عین مال غیرمنقول توقیف نمیشود و فقط محصولات آن توقیف میشود. اگر منافع مال غیرمنقول وجه نقد باشد باید به ماموران اجرای حکم تحویل داده شود و در صورتی که منافع مثل میوه باغ باشد نزد شخصی نگهداری و حفاظت میشود که طرفین نسبت به حافظ بودن آن شخص توافق کرده باشند و اگر به توافق نرسند دادورز شخصی مورد اعتماد را به عنوان حافظ قرار میدهد.

رفع توقیف اموال

به گفته وکیل توقیف ملک برای اینکه اموالی که توقیف شود چندین راه به شرح زیر وجود دارد:

۱.تراضی طرفین بر روی سند عادی یا رسمی که محکوم علیه متعهد شود در زمان مقرر مورد توافق طلب خود را پرداخت میکند.

۲.در صورت اعتراض شخص ثالث، به طوری که با توقیف مالی ضرری به شخص دیگری برسد.

۳.در صورتی که اموال توقیف شد، محکوم علیه اقدام به پرداخت طلب کند و از اموال توقیف شده درخواست رفع توقیف کند.

۴.هنگامی که محکوم علیه درخواست رفع توقیف مال توقیف شده را بدهد و مال دیگری را به برای توقیف معرفی کند و این در شرایطی است که محکوم علیه تنها یک بار میتواند همچنین پیشنهادی کند و زمانی این درخواست مورد قبول واقع میشود که مالی که از طرف محکوم علیه معرفی میشود نسبت به مال توقیف شده سهولت در فروش داشته باشد یعنی آسان و سریع تر به فروش برسد. برای مثال فروش اموال منقول آسان تر از اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد.

نتیجه‌گیری وکیل توقیف ملک

بسیاری از افراد به دلایل مختلف از پرداخت بدهی خود سر باز میزنند و به تعهد خود عمل نمیکنند، به همین جهت قانون برای حمایت از طلبکاران برای اینکه به خق و حقوق خود برسند مراحلی را پیش بینی کرده که یکی از این مراحل توقیف اموال بدهکار پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکوم شدن وی به پرداخت طلب است، بنابراین با استعلام از میزان دارایی های بدهکار توقیف اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه انجام میشود تا طلبکار به مال و حق خود برسد، علاوه بر پرداخت اصل بدهی،  پرداخت هزینه های حاصل از دادرسی و مراحل اجرای حکم به عهده ی محکوم علیه میباشد. در این خصوص می توانید با وکیل توقیف ملک موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *