پولشویی و مجازات آن


امتیاز دهید post

شاید شما هم تا کنون اصطلاح پولشویی را شنیده باشید اما با مصادیق پولشویی آشنایی چندانی نداشته باشید. این جرم یکی از جرایم رایج و بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می شود که عبارت است از تبدیل یا جا به جایی کردن دارایی با هدف پنهان داشتن منشا غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سروکار دارد. در واقع پولشویی روندی از جریان پول است که بر اساس آن، درآمدهای ناشی از فساد به چرخه ی اقتصاد سالم وارد می شود و صورت قانونی به خود می گیرد.واقعیت آن است که این جرم از جرایمی است که مفهوم آن برای عموم مردم مبهم مانده است اما با این حال این جرم از جرایمی است که توسط مجرمان حرفه ای و با دقت خاصی انجام می شود لذا در این مقاله قصد داریم تا شما را نسبت به این جرم و مصادیق پولشویی و همچنین مجازات پولشویی در قانون آشنا کنیم

پولشویی چیست؟

پولشویی فرآیندی است که طی آن درآمدهای نامشروع حاصل از اقدامات مجرمانه برای مثال درآمد های ناشی از جرمی مانند قاچاق کالا پنهان می شود. در واقع فرد کلاهبرداری را در نظر بگیرید که درآمدی از این جرم کسب می کند این درامد در اصطلاح پول کثیف گفته می شود اما او با توسل به پولشویی و قراردادن این ثروت در زمره ی ثروت و درآمد های مشروع سعی دارد آن را کاملا قانونی جلوه بدهد.در واقع فرد مرتکب پولشویی با چنین اعمالی قصد فریب ماموران قانونی را دارد تا منشأ مجرمانه درآمدهای کسب شده را کاملا مشروع و قانونی نشان دهد.

مشخصات وکیل حقوقی خوب برای مبارزه با پولشویی

مراحل پولشویی

پولشویی شامل سه مرحله است:

 مرحله پیش شستشو

منظور مرحله سرمایه گذاری و استقرار و جایابی درآمد نامشروع به نحوی که پول کثیف وارد سیستم اقتصادی سالم می شود مثل سرمایه گذاری پول کثیف در بانک

مرحله شستشو

مرحله تبدیل و لایه گذاری یا لایه لایه کردن درآمد نامشروع که با ایجاد پوشش های پیچیده با معاملات مالی و بانکی متعدد، منشا پول کثیف مخفی می گردد مثل انجام معاملات پیچیده سهام.

 مرحله تبدیل یا خشکاندن

مرحله یکپارچه سازی و ادغام به نحوی که منافع ناشی از پول کثیف شسته شده به سیستم مالی باز می گردد. انواع پولشویی در یک تقسیم بندی می توان پول شویی را به چهار نوع تقسیم کرد:

● پولشویی داخلی

در این نوع جرم هم فعالیت های مجرمانه و هم فرآیند پاکسازی و قانونی جلوه دادن آن در داخل کشور انجام می شود.

● پولشویی بیرونی

بر خلاف مورد اول، هم فعالیت های مجرمانه و هم فرآیند قانونی جلوه دادن آن در خارج از کشور انجام می شود.

 ● پولشویی وارد شونده

اگر جرم اولیه در خارج از کشور انجام گردد اما عواید مجرمانه در داخل کشور تبدیل گردد، پولشویی وارداتی محقق می شود.

● پولشویی مهار شونده

زمانی که جرم اولیه در داخل یک کشور اتفاق افتد و اموال حاصل از جرم در خارج مورد پولشویی قرار بگیرد.

مصادیق پولشویی

مصادیق پولشویی چیست؟

 قانون مبارزه با پولشویی در سال ١٣٩٧ اصلاح شده است و مطابق با این قانون مصادیق پولشویی عبارت است از:

● تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن.

 ● تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

 ● پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

منظور از جرم منشا چیست؟

منظور از جرم منشا در پولشویی به هر جرمی گفته می شود که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و فرد مرتکب پولشویی با فعل وانفعالاتی به دنبال آن است تا در آمد های غیر قانونی ناشی از این اعمال مجرمانه را مشروع جلوه دهد.بنابراین جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر،قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشا و… غالبا جرم منشا پولشویی محسوب می شوند که مرتکب سعی دارد پول کثیف ناشی از آن را به اصطلاح تمیز و تطهیر شده و قانونی نشان دهد.

تحصیل،تملک، نگهداری و استفاده از عواید ناشی از جرم

منظور از عواید ناشی از جرم، هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشا و پولشویی به دست آمده باشد.بنابراین مرتکب ممکن است اموال مربوطه را با سرقت تحصیل کرده باشد یا با هر گونه اقدام تملک آوری مثل خرید و فروش، معاوضه، قرض و هبه و… و در نهایت ممکن است مرتکب این اموال را بدون قصد بهره بردن از آن اموال و در جهت کمک به مرتکب اصلی جرم فقط نگه داری کند یا از مال حاصل از جرم استفاده کند.

تبدیل، مبادله و انتقال عواید ناشی از جرم

منظور از تبدیل مال حاصل از جرم، تبدیل آن مال به مالی دیگر است مثل تبدیل درآمد ناشی از قاچاق به سهام و اوراق بهادار و منظور از مبادله اموال حاصل از جرم، گردش آن مال برای گم شدن منشا اولیه مجرمانه آن است. منظور از انتقال اموال ناشی از جرم انتقال و جا به جایی مال حاصل از جرم برای رهایی دادن مجرم از تعقیب ماموران قانونی می باشد.

جرم پولشویی در قانون چه مجازاتی دارد؟

طبق قانون مجازات پولشویی عبارت است از:

 ● استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم مشتمل بر اصل و منفعت حاصل

● جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده است.

 ● چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ١٠ میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. (حبس بیش از دو تا پنج سال)

● چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور بیش از ١٠ میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.(حبس بیش از پنج تا ده سال)

مجازات جرم پولشویی به صورت سازمان یافته

منظور از جرم سازمان یافته یک سری معاملات غیرقانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دورهی مستمر صورت میگیرد. بنابراین مطابق با قانون در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته انجام شود موجب تشدید مجازات به میزان یک درجه خواهد بود برای مثال به جای حبس تعزیری درجه ۴ ،مرتکب به حبس تعزیری درجه ٣ محکوم می شود. (حبس بیش از ده تا پانزده سال) دلیل این سختگیری قانون گذار این است که مجرمان سازمان یافته از عملکردهای مهمی برخوردارند. زیرا از یک طرف، در بسیاری از تجارتهای قانونی سرمایهگذاری میکنند، مقدار پولشویی به دست آمده را در بانکهای جدید به حساب میگذارند و از طرف دیگر کارگران ناراضی را از طریق اخاذی خاموش میکنند.

مجازات پولشویی

مجازات پولشویی توسط اشخاص حقوقی

در اینجا لازم است دو مفهوم شخص حقیقی و شخص حقوقی را بررسی کنیم. شخص حقیقی به افراد و انسانها اطلاق میشود.در حالی که شخص حقوقی مجموعهای از افراد است که دور هم جمع شده و به موجب قانون شخصیت مستقل و جدیدی را ایجاد میکنند. مانند سازمانها، نهادها، شرکتها و… مجازات هایی که در بالا برای پولشویی ذکر شد مربوط به حالتی است که مرتکب از افراد انسانی باشد اما اگر پولشویی توسط شرکت ها و نهاد ها و… انجام شود طبق قانون مجازات پولشویی توسط شخص حقوقی عبارت است از:

 ● مجازاتهای مقرر در ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی. (طبق قانون، حسب تصمیم دادگاه به یک یا دو مورد از مجازات های انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها می باشد)

● محکومیت به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده است

مرجع قضایی صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

مطابق با قانون شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد.در این خصوص باید توجه کرد که:

 ● اگر مرتکبین پولشویی، رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها باشند، رسیدگی در دادگاه های کیفری تهران صورت می گیرد.

● اگر مرتکبین پولشویی، مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران باشند رسیدگی در دادگاه های کیفری مرکز استان انجام می گیرد.

نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در ایران

نتیجه گیری

پولشویی به عنوان یکی از جرایم سنگین محسوب می شود که عموما توسط مجرمین حرفه ای انجام می شود و در حتی سطح بین المللی مقرراتی در راستای مقابله با آن وضع شده است.در پولشویی پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به صورت غیر مشروع و غیر قانونی به دست آمده است به ظاهر مشروع و قانونی جلوه داده می شود.مطابق با قانون مبارزه با پولشویی در ایران، قانونگذار تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن پول و همچنین پنهان یا کتمان کردن منشأ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد را از جمله مصادیق پولشویی میداند. در این مقاله تلاش شد تا شما را با مصادیق پولشویی و مجازات آن در قانون آشنا کنیم.

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *