وکیل ارث و میراث

وکیل ارث و میراث

وکیل ارث و میراث چه کسی است؟

وکیل ارث و میراث شخصی است که با توجه به آگاهی و اشراف به مباحث قانونی، می تواند تمامی مراحل حقوقی آن را به نیابت از وراث طی کند. برخی افراد با عدم آگاهی نسبت به مفاد قانونی در مورد ارث و میراث، ممکن است باعث ایجاد خلل در روند پرونده شوند.وکیل ارث و میراث باید تسلط کافی به مواردی از جمله شرایط محرومیت از ارث، ارث زن از همسر، ارث فرزند خوانده، نحوه تقسیم ارث، تقسیم ارث مادر و… داشته باشد. وکیل منتخب باید آگاهی کافی به قوانین مهمی از جمله امور حسبی داشته و بر اساس تجربیاتی که در این راه کسب کرده، بهترین راه را برای حل پرونده انتخاب کند. به طور کلی پس از وفات، این مسیر قانونی به صورت خودکار جاری می شود و تمامی وراث باید شناسایی شده و از حق و حقوق خود آگاه شوند. در برخی مواقع وراث به لحاظ عاطفی، در پیگیری این امور دچار مشکل می شوند، که وکیل ارث و میراث می تواند کمک بزرگی در طی این مسیر باشد. از طرفی مدت زمان رسیدگی به امور کاهش یافته و تمامی مراحل بدون نقص پیش می رود. در این مقاله به بررسی وظایف وکیل ارث و میراث در تهران خواهیم پرداخت.

وکیل ارث و میراث چه وظایفی دارد؟

یکی از مهمترین وظایف وکیل ارث و میراث، آگاهی و اشراف کامل به تمامی قوانین خاص و عام است. او با آگاهی کافی می تواند سریع ترین راه را برای رسیدن موکل به خواسته اش، برگزیده و به امور رسیدگی کند. وکیل امور ترکه به تمامی مسائل پیرامون این مبحث اشراف داشته و به صورت تخصصی آن را انجام می دهد. اما ممکن است سایر وکلا در زمینه های مختلفی به پذیرش پرونده پرداخته و به دلیل گستردگی مسائل نتوانند به این امور اشراف و آگاهی کافی داشته باشند.

وکیل ارث و میراث برای اینکه بتواند سهم ارث هر فرد را واگذار کند، ابتدا باید ورثه را شناسایی کرده و وراثت آن ها را تایید و سهم الارث آنان را معین کند. پس از آن پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و با صدور گواهی مبنی بر انحصار وراثت، سهم الارث افراد مشخص می شود. با توجه به اینکه وکیل فردی بی طرف است، تمامی حق و حقوق را بدون کم و کاست رعایت کرده و به صاحبانش واگذار می کند.

در برخی موارد فرد متوفی، دیون قابل پرداخت نسبت به دیگران دارد که باید توسط وراث انجام شود و این مسئله درگیری هایی به وجود می آورد. با حضور وکیل با تجربه می توان از بروز این اختلافات پیشگیری کرد و دین متوفی را نیز به درستی پرداخت کرد. 

انحصار وراثت چیست؟

اولین اقدامی که در موارد قانونی پس از فوت افراد به صورت غیر ارادی اتفاق می افتد، موضوع انحصار وراثت است. وکیل ارث و میراث، در جریان انحصار وراثت سهم دقیق و قانونی هر فرد را با توجه به وصیت نامه و یا مفاد قانونی تعیین کرده و آن را در دفاتر ثبتی مکتوب می کند. در این مسیر تمامی افرادی که طلب مالی از فرد متوفی دارند نیز میتوانند نسبت به انحصار وراثت درخواست دهند.

وکیل ارث و میراث

به طور کلی تمامی افرادی که در تقسیمات ارث و ماترک متوفی از سهم و یا حقی برخوردارند، می توانند نسبت به انحصار وراثت در مراجع مربوطه درخواست دهند. برای سرعت بخشیدن به امور، تمامی وراث می توانند به وکیل ارث و میراث وکالت دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد. وکیل و یا وراث در اولین مرحله برای ارائه درخواست انحصار وراثت، باید فرم مربوط به آن را از شورای حل اختلاف در نزدیکی محل سکونت متوفی دریافت کنند.

یکی از موارد خواسته شده در این فرم، مشخصات ورثه می باشد. برای دریافت این مشخصات وکیل ارث و میراث باید به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و نامه تایید آن را دریافت کند. سپس تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی لیست می شود. یکی از موارد ضروری، تهیه اظهارنامه مالیاتی می باشد، که آن را در اداره دارایی ثبت و ارائه می کنند. اظهارنامه مالیاتی، میزان مالیات مورد نظر از سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین می کند.

پس از دریافت تمامی این مدارک، وکیل ارث و میراث آن ها را به شورای حل اختلاف ارائه می دهد. شورا پس از بررسی تمامی مدارک، گواهی مربوط به انحصار وراثت را صادر خواهد کرد.

مدارک مورد نیاز در تنظیم درخواست انحصار وراثت عبارتند از:

 • گواهی فوت
 • اصل شناسنامه به همراه کپی از تمام وراث
 • شناسنامه متوفی
 • در صورت داشتن همسر باید عقدنامه ضمیمه پرونده شود
 • در صورت وجود، وصیت نامه به همراه استشهادیه محضری

ارث و ارکان آن چیست؟

به طور کلی ارث به تمامی اموال منقول و غیر منقول متوفی گفته می شود، که پس از مرگ میان وراث تقسیم خواهد شد. ارث دارای سه رکن است؛ شخص متوفی که صاحب اموال بوده اما در حال حاضر در قید حیات نیست. دومین رکن در خصوص ارث، اموال متوفی و یا ماترک است که میان وراث تقسیم می شود. رکن سوم نیز بحث حقوقی آن است که جاری می باشد.

بنابراین ارث و میراث دارای دو بخش منفی و مثبت می باشد، که بخش مثبت آن میزان دارایی و اموالی است که به وراث می رسد و بخش منفی آن تعهدات و دیونی است که متوفی به دیگران داشته است. یکی از نکات مهم این است که قوانین حاکم بر نحوه تقسیم ارث، برای ایرانیانی که اقامت کشور خارجی را دارند، مطابق با قانون ایران می باشد و نه دولت کشور متبوع!

نکته دیگر آن است که قوانین ارث برای افراد غیر شیعه که در ایران سکونت می کنند، مطابق با مذهب آنان خواهد بود.

دریافت سهم الارث در زمان حیات مورث

برخی افراد بر این باورند که می توانند سهم الارث خود را در زمان حیات مورث دریافت کنند، در حالی که این موضوع امکان پذیر نیست. به طور کلی اصل ارث پس از فوت مورث بین ورثه تقسیم می شود و نمی توان تصمیمی در زمان حیات مورث برای آن گرفت. بنابراین اگر فردی در زمان حیات مورث نیز اموالی را به عنوان سهم الارث از او دریافت کرده باشد، می تواند پس از مرگ او آن را مجددا مطالبه کند. 

به عنوان مثال اگر پدری سهم الارث پسر خود را پیش از مرگ به او ببخشد، سایر فرزندان می توانند پس از مرگ وی، برای آن دارایی بخشیده شده نیز در دادگاه حقوقی، پرونده تشکیل دهند. بنابراین تقسیم ارث و میراث پیش از مرگ میان وراث، به لحاظ قانونی صحت ندارد.

سهم وراث از ماترک متوفی چه میزان است؟

به صورت قانونی، افرادی که با متوفی نسبت خویشاوندی داشته و یا خانواده وی هستند، جزو وراث به شمار می روند. با توجه به حضور وکیل ارث و میراث باید تمامی این افراد شناسایی و تایید شوند. خانواده متوفی شامل همسر، فرزندان، خواهر و برادر، پدر و مادر و اقوام دیگر همچون خاله، دایی، عمه، عمو و فرزندان آن ها می شود. وراث با توجه به نسبت خود با متوفی به طبقات مختلف تقسیم می شوند. هر یک از افراد با توجه به قرارگیری در هر یک از این طبقات سهم الارث مشخصی را دریافت می کند.

استفاده از وکیل ارث و میراث به شما کمک می کند تا از میزان سهم الارث و قرارگیری در طبقات مختلف آگاهی حاصل کنید. بنابراین افراد سببی و نسبی با توجه به میزان نزدیکی به مورث، به میزان مشخصی به ارث و میراث دست پیدا می کنند. ورثه به سه طبقه تقسیم می شوند. لازم به ذکر است که حضور هر کدام از وراث در این طبقات، می تواند وراث بعدی را از ارث متوفی محروم سازد. به طور مثال، اگر مورث دارای فرزند باشد، خواهر و برادرهای او از ارث محروم خواهند شد.

طبقه وراث به این صورت تقسیم می شود:

 • طبقه اول وراث: شامل پدر و مادر، فرزندان و نوه ها می شود
 • طبقه دوم وراث: شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهرها و فرزندان آن ها می شود
 • طبقه سوم وراث: شامل عمه، دایی، عمو، خاله و فرزندان آن ها می شود و در صورتی که متوفی در طبقه اول و دوم وارثی نداشته باشد، تمامی ارث به طبقه سوم خواهد رسید.

وکیل ارث و میراث در تهران

مبحث ارث از مهم ترین مباحث حقوقی است که علاوه بر کشور ایران، در کشورهای دیگر نیز قوانین بسیاری برای آن وضع شده است. افرادی که از خود ارثی به جای می گذارند ممکن است دارای یک وارث بوده و یا تعداد بیشتری وراث برای اموال به جا مانده از خود داشته باشند. تقسیم ارث از امور مهمی است که پیچیدگی ها و مراحل مخصوص به خود را دارد. لازم است بدانید انتقال ارث و تقسیم مال بین وراث، کار راحتی نیست؛ بنابراین برای انجام مسائل مربوط به تقسیم ارث، لازم است از یک وکیل ارث و میراث که در کار خود مهارت لازم را داشته باشد کمک بگیرید. برای این کار می توانید از موسسه حقوقی صدرا کمک بگیرید. این موسسه با بهترین وکلای سطح کشور همکاری داشته و پاسخ هایی درست و منطقی برای درخواست های حقوقی به ویژه تقسیم ارث خواهند داد.

ارث چیست؟

در توضیح حقوقی ارث می توان گفت هرگاه شخصی فوت شود، تمام اموال و دارایی های وی به وراث وی تعلق می گیرد. منظور از دارایی های فرد متوفی، تنها دارایی و اموال مادی وی نیست. بلکه شامل اموال و جنبه های معنوی نیز می شود. هر چند در علم حقوق به این جنبه از ارث، توجه کمتری می شود؛ با این حال نمی توان آن را به طور کامل نادیده گرفت.

کمک گرفتن از یک وکیل خوب می تواند شما را با تمام جنبه های مادی و معنوی ارث آشنا نموده و بهترین راهنمای شما در این مورد باشد. موسسه حقوقی صدرا بهترین گزینه برای این کار است. شما می توانید با مراجعه حضوری یا به صورت آنلاین، تمام پرسش ها و ابهامات خود را در زمینه ارث و میراث با مشاوران این موسسه مطرح نموده و بهترین پاسخ ها را دریافت نمایید.

مزایای استفاده از وکیل ارث و میراث در تهران

کمک گرفتن از یک وکیل ارث و میراث،مزایای بی شماری داشته و می تواند تا حدود زیادی گره گشای اختلافات و مشکلات خانوادگی بر سر ارث و میراث باشد. از جمله مزایای استفاده از وکیل خوب برای تقسیم ارث و میراث می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. مشاوره حقوقی در زمینه تقسیم ارث

در صورتی که پرونده حقوقی و شرایط وراثتی وراث به گونه ای باشد که حکم قضایی برای تعیین آن کافی نباشد وجود یک وکیل ارث حرفه ای برای حل این مشکل لازم است؛ زیرا افراد عادی با قوانین این کار آشنایی لازم را نداشته و بنابراین نمی توانند به درستی مسائل حقوقی مربوط به ارث را حل و فصل نمایند.

حضور یک وکیل متخصص می تواند حتی در شرایط عادی که هیچ گونه مشکلی بر سر تقسیم ارث وجود ندارد نیز راهگشا باشد. در این صورت می توانید از مشاوره و راهنمایی های وکیل استفاده نموده و از وضعیت موجود، آگاهی بیشتری داشته باشید. در این موارد توصیه می شود با کمک خدمات موسسه حقوقی صدرا و دریافت مشاوره و بهره مندی از وکیل ارث و میراث در تهران حرفه ای، عملکرد هوشمندانه ای در زمان تقسیم ارث و میراث داشته باشید.

مشاهده کنید » وکیل مطالبه مهریه

 • پیگیری مشکلات تقسیم ارث

تقسیم ارث و میراث در بسیاری از موارد به راحتی صورت نگرفته و ممکن است اختلافاتی بر سر تقسیم آن وجود داشته باشد. یک وکیل ارث می تواند تا حدود زیادی این مشکلات را حل نموده و بهترین نتیجه را در تقسیم اموال رقم بزند؛ بنابراین حضور یک وکیل در حل دعاوی مربوط به تقسیم ارث لازم و ضروری است. در این صورت از بروز اختلافات میان وراث جلوگیری شده و روند کار به صورت اصولی و قانونی طی خواهد شد.

 • تنظیم دقیق وصیت نامه

برای آنکه ارث به صورت عادلانه در میان وراث تقسیم شود نیاز است تا شخص وصیت کننده، اطلاعات جامعی در زمینه قوانین ارثی داشته باشد. این در حالی است که اکثر افراد چنین آگاهی ندارند. به همین سبب در اکثر موارد، وصیت نامه های تنظیم شده دارای مشکلات قانونی بوده و وارث با مشکل مواجه می شوند. این در حالی است که  وکیل ارث و میراث متخصص، اطلاعات لازم را در زمینه تقسیم ارث و تنظیم وصیت نامه ای با رعایت تمام جوانب قانونی در اختیار افراد قرار می دهد. حتی در صورت تمایل می توانید تنظیم وصیت نامه خود را به این وکلا سپرده و از بابت تنظیم قانونی و صحیح آن، خیالی آسوده داشته باشید.

 • انجام اقدامات مربوط به کاهش مالیات ارث و میراث

مالیات بر ارث یکی از مهم ترین مالیات هایی است مطابق با قوانین کشور ایران دریافت می شود. در بعضی موارد این مالیات به صورت نادرست و غیرعادلانه تعیین شده و برای اصلاح آن نیاز به پیگیری قانونی خواهید داشت. از مهم ترین دلایل مراجعه به مؤسسات عالی حقوقی مانند موسسه حقوقی صدرا، پیگیری برای کاهش مالیات ارث می باشد. در صورتی که این مالیات برای ارث به صورت ناعادلانه تنظیم شده و با این موضوع مشکل دارید، می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی صدرا و بهره مندی از وکیل ارث و میراث در تهران مجرب، این مشکل را به سهولت حل نموده و شاهد کاهش مالیات ارث خود باشید.

جمع بندی

موضوع ارث و میراث از جمله مسائلی است که تقریباً تمامی افراد با آن سر و کار داشته و در طول زندگی خود با آن روبرو خواهند شد. به دلیل مراحل قانونی پیچیده و مشکلاتی که برای تقسیم عادلانه ارث وجود دارد، بسیاری از افراد تمایل دارند خود را درگیر این مشکلات نکرده و برای حل مسائل حقوقی خود از یک وکیل متخصص کمک بگیرند. انجام مشاوره با یک وکیل خوب و حرفه ای، روند انجام عملیات مربوط به تقسیم ارث را آسان نموده و احتمال خطا و اشتباه در تقسیم اموال میان وراث را به صفر می رساند.

موسسه حقوقی صدرا یکی از بهترین مؤسساتی است که می توانید برای حل مشکلات مربوط به تقسیم ارث و میراث به آن مراجعه نمایید. این مرکز برای حل مشکلات مربوط به مسائل مختلف حقوقی از جمله تقسیم ارث، از وکلای درجه یک و متخصص استفاده می کند. سیستم مدیریتی قوی موسسه حقوقی صدرا و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد وکلا، سبب شده است تا افراد با خیال راحت بتوانند به این مرکز مراجعه نموده و ضمن بهره مندی از وکیل ارث و میراث در تهران متخصص، نتایج خوب و موفقیت آمیزی در پرونده خود دریافت نمایند.

کل فرآیند تقسیم ارث رو در چه زمانی میتوانید انجام دهید؟

در کمتر از سه هفته فرآیند تقسیم ارث در صورت عدم مشکل خاصی انجام می شود

تنظیم دقیق وصیت نامه چطوری باید باشد؟

برای آنکه ارث به صورت عادلانه در میان وراث تقسیم شود نیاز است تا شخص وصیت کننده، اطلاعات جامعی در زمینه قوانین ارثی داشته باشد. این در حالی است که اکثر افراد چنین آگاهی ندارند. به همین سبب در اکثر موارد، وصیت نامه های تنظیم شده دارای مشکلات قانونی می شود.

1 دیدگاه

 • سلام بر شما وکلای عزیز 
  من پدرم دوماه پیش رحمت خدا رفت و بحث ارث به میان امد .ک برادر بزرگترم میگوید ک از مال نقدی مرحوم به تو نمیدهم.حال سوالم این هست ک با امضا نکردن من میتوان دارایی نقدی مرحوم را تقسیم نمود و اینکه چطور میتوانم سهم خود از این دارایی تقسیم کنم.

  و سوال دوم اینکه برای دریافت دیه مرحوم‌ از بیمه همه وراث باید امضا و اثر انگشت بزنن

  و سوال سوم.بیمه دیه مرحوم به حساب هر یک از وراث واریز میکند .یا بحساب یکنفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *