وکیل ملکی

معامله ی زمین ، ملک ، خانه و …. از جمله معاملات رایج و پرکاربرد در دنیای امروزه است. برای انجام این دست معاملات و پیچیدگی هایی که ممکن است قبل، بعد و یا حین معاملات رخ دهد؛ ضرورت وجود یک وکیل ملکی به وضوح حس می شود. وکیل ملکی در واقع به وکیلی گفته می شود که تخصص او در حوزه دعاوی ملکی بوده و  در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد ، میتواند راهنمایی های مفیدی بکند.

لازم است ابتدا یک تعریفی از اموال منقول و غیر منقول داشته باشیم.  در قانون مدنی منظور از اموال منقول، اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، ممکن باشد، می باشد. برای مثال اموالی مثل مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و… در دسته ی اموال منقول قرار می گیرند. اموال غیر منقول به اموالی مانند زمین، خانه، باغ، آپارتمان و … گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند.دعاوی ملکی موجود در این زمینه ها که در حیطه ی کاری وکیل ملکی قرار می گیرد، می تواند دعاوی ای مانند تنظیم سند رسمی، قوانین مشارکت در ساخت، انتقال سند ملک به مالک، خلع ید، افراز و فروش مال مشاع باشد.

پس در هنگامی که می خواهید یک قرارداد رسمی و یا غیر رسمی ببندید و یا در پی انجام یک معامله و خرید یا فروش یک کالا و یا ملک به مشکلی برخوردید، باید با یک وکیل ملکی کاربلد و مسلط به قوانین مشورت کنید تا این مشکلات، منجر به تحمل ضرر مالی برای شما نشود.