کلاهبرداری و مجازات آن از منظر قانون

کلاهبرداری جزو جرایم مربوط به موضوعات مرتبط با اموال است و علت اصلی تفاوت آن با سرقت در اینست که کلاهبرداری منجر به اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود

اشتراک گذاری