وکیل خانواده

دعاوی خانوادگی مربوط به حقوقی می شود که در قانون مدنی برای زوجین تعریف شده است. قانون در قالب قانون حمایت خانواده و قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بخشی از موارد و حتی قانون جزا که دربرگیرنده خط مشی زندگی و تکالیف و شرایط و حقوق خانواده ها را تعریف می کند، در رابطه با این حقوق مواردی را ذکر کرده است که وظیفه ی وکیل خانواده رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است.

در واقع وکیل خانواده موظف به رسیدگی به دعاوی ای است که مربوطه به مواردی از جمله نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح در هریک،مطالبه مهریه،نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، اجرت المثل ایام زوجیت، بررسی نفقه زوج، نفقه فرزند، حضانت فرزند، تقاضای ازدواج مجدد، الزام به تمکین، مطالبه نفقه،حضانت و ملاقات طفل، طلاق و یا رجوع از طلاق، انفساخ و فسخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن،سرپرستی کودکان بی سرپرست، امور راجع به غایب مفقودالاثر، تغییر جنسیت، اهدای جنین و … می باشد.

باتوجه به اینکه دعاوی خانوادگی معمولا بار احساسی و عاطفی زیادی را به دنبال دارد، بودن یک وکیل خانواده خوب در کنار افراد می تواند به راحتتر پیش رفتن این روند کمک زیادی بکند چرا که احقاق حقوق طرفین در حین این پرونده ها و دوری از پیچیدگی های مربوط به دادگاه، می تواند به راحتتر طی شدن شرایط موجود کمک کند.

همچنین خاص بودن نوع پرونده های خانواده نیز باعث می شود که ضرورت دقت در انتخاب وکیل برای شما بیشتر شود چرا که شکایت کردن از یک شاکی و یا وکالت پرونده قتل، خیلی با پرونده هایی که مربوط به روابط خانوادگی است متفاوت می باشد و روحیات مخصوص به آن را می طلبد. پس در انتخاب وکیل خود دقت کنید.

قرار تامین خواسته چیست و چگونه صادر می شود

وکیل تامین خواسته

هنگامی که خواهان دعوایی را علیه خوانده طرح می کند لازم است مراحل و تشریفات خاصی را پشت سر بگذراد و در نهایت به خواسته ی خود با صدور حکم دادگاه و اجراییه دست یابد برای مثال فرض کنید ... ... ادامه مطلب