وکیل حقوقی

با توجه به اینکه هر یک از افراد جامعه از امتیازی برخوردار هستند، در برابر این امتیازات یکسری حقوق نیز تعیین می شود که رعایت آن از طرف دیگران الزامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند قوانین دیگر، حق و حقوقی را در سطح جامعه مشخص کرده است،همچنین  عواقب عدم رعایت حق و حقوق دیگران که ممنوع به قید مجازات نیستند را نیز پیش بینی کرده است. به همین ترتیب در صورتی که شخصی متوجه شود حقش پایمال شده و یا احتمال پایمال شدن حقش وجود دارد ابتدا باید با یک وکیل و یا مشاور متخصص در امور حقوقی جهت اقامه دعوی یا در مقام دفاع مشورت کند و یا طی عقدی با عنوان عقد وکالت رسیدگی هرچه دقیق تر به عهده‌ی وکیلی مجرب بسپارد.

زمینه های حقوقی بسیار گسترده هستند. به همین دلیل، بهتر است وکیل حقوقی انتخاب شده، در حوزه ای که پرونده در آن قرار دارد، تخصص ، دانش و تجربه ی کافی داشته باشد تا بتواند موثر واقع شود.

وکالت خرید یا فروش  ، مطالبه ی طلب، داوری حقوقی، موارد مربوط به تاسیس و ثبت شرکت  ،شرکت های سهامی خاص و عام ، قانون کارگر و کارفرما و احقاق حق آنها، پولشویی، رشوه و مجازات آن، اخاذی و مجازات آن، دریافت خسارت از بیمه و… از موارد کاری وکیل حقوقی به حساب می رود.

برای دسترسی بهتر به وکلای حقوقی، بهتراست آدرس مجتمع های حقوقی و دادسراهای تهران را نیز به همراه داشته باشید تا در مواقع ضرورت ، بدانید برای تعریف دعوا و رسیدگی به شکایت موردنظرتان باید به کا مراجعه کنید.