HTML tutorial

نحوه ی صحیح مطالبه شارژ ساختمان


هر ساختمان دارای قوانینی است وبه همین جهت قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمانها جهت اسایش عمومی و حل مشکلات احتمالی در ساختمان به تصویب رسیده است، بنابراین هر آپارتمان برای اسایش ساکنین از امکاناتی برخوردار است که برای برخورداری از این امکانات هزینه‌هایی وجود دارد که مربوط به مصارف عمومی است و به صورت مشاع می‌باشد از جمله هزینه هایی مانند نظافت راه‌پله‌ها، پارکینگ و سایر قسمت‌های مشاع ساختمان، تعمیر و سرویس آسانسور، حقوق سرایدار یا نگهبان ساختمان، هزینه اب و برق و گاز در صورتی که به صورت مشاع احتساب شود، هزینه  رسیدگی و نگهداری از باغچه و محوطه ساختمان و… در مجموع این هزینه‌ها به عنوان شارژ ساختمان در نظر گرفته می‌شود و ساکنین تمام واحدهای ساختمان موظف به پرداخت مبلغی هستند که صرف این موارد شده است. اما در مواردی مثل دریافت شارژ ساختمان مستاجر و یا پرداخت شارژ معوقه (درصورت عدم پرداخت شارژ توسط ساکنین)، ممکن است مسائل و چالش هایی ایجاد شود که ما در این مقاله، به بررسی آنها می پردازیم.

پرداخت شارژ ساختمان به عهده مالک است یا مستاجر؟

باید قبل از تنظیم اجاره‌نامه، در مورد نحوه پرداخت شارژ مستاجر ، بین مالک و مستاجر توافق شود که برعهده مالم باشد یا مستاجر:

  • در صورتی که طبق قرارداد پرداخت شارژ ساختمان مستاجر به عهدهی خود مستأجر باشد و او از پرداخت امتناع کند، مدیر ساختمان برای دریافت شارژ می‌تواند هم به مستأجر و هم به مالک مراجعه کند.
  • در صورتی که طبق قرارداد پرداخت شارژ به عهده مالک باشد و او از پرداخت مبلغ خودداری کند، مستأجر می‌تواند شارژ را از محل مال‌الاجاره پرداخت کند.

هنگام تنظیم قرارداد به مبلغ و بدهی شارژ توجه شود

هنگام تنظیم قرارداد خرید یا اجاره آپارتمان قبل از امضای خرید یا اجاره باید مشخص شود پرداخت مبلغ بدهی شارژ بر عهده چه کسی خواهد بود. مطابق ماده ۱۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، دفاتر رسمی هنگام تنظیم هرگونه قرارداد باید گواهی تسویه حساب خدمات مشترک را، که به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد، از مالک درخواست کنند.

بخوانید...
رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در صورتی که خریدار یا مستأجر جدید ، این نمیخواهد بدهی شارژ ساختمان مستاجر قبلی را پرداخت کند نیز باید در قرارداد ذکر شود.

بنگاه‌های معاملات ملکی در این خصوص وظیفه‌ای ندارند بنابراین اگر در بنگاه قرارداد تنظیم می‌کنید، شخصا نسبت به اطلاع از موارد مربوط به وضعیت شارژ و نحوه دریافت شارژ معوقه و بدهی‌های احتمالی دیگر اقدام کنید.

همه چیز درباره ی قرارداد اجاره

مالک و مستاجر باید پیش از قرارداد درباره ی شارژ ساختمان مستاجر توافق کنند.

در صورت عدم پرداخت شارژ توسط مالک یا مستاجر چه باید کرد؟

 با توجه به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک و پرداخت شارژ ساختمان مستاجر ، از طریق مدیر یا هیأت مدیره ساختمان میبایست به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن هزینه‌ها را نسبت به دریافت شارژ معوقه اقدام شود.

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

مخاطب محترم :

با سلام

حضرتعالی بعنوان یکی از ساکنین آپارتمان به آدرس …………….. مبلغ …… ریال بابت هزینه های شارژ ساختمان از تاریخ …… الی …… به صندوق ساختمان پرداخت ننموده اید. بنا بر اصل، به محض ورود ساکنین جدید، اینجانب ایشان را نسبت به قوانین و مقررات ساختمان از جمله پرداخت شارژ ساختمان در زمان تعیین شده آگاه می نمایم که شامل حال حضرتعالی نیز می شود. حال با عنایت به ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم که در مدت ….. روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام عاجل نمایید. لازم به ذکر است در صورت خودداری مجدد از پرداخت هزینه های مذکور، در مرتبه نخست نسبت به قطع خدمات مشترک شما اقدام و متعاقباً مراتب را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهم نمود. با تشکر

بخوانید...
وکیل متخصص ستاد اجرایی فرمان امام

اگر پس از ابلاغ اظهارنامه مالک یا مستاجر باز هم اعتنایی جهت پرداخت شارژ معوقه ننماید چه باید کرد؟

درصورتی که مالک یا استفاده ‌کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه ، سهم شارژ ساختمان و بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره ساختمان می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات موجود در ساختمان، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و و با قطع هریک دسترسی به امکانات را بر او قطع کنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده با وجود این شرایط همچنان جهت تسویه و پرداخت بدهی اقدامی ننماید ، با مراجعه هیات مدیره ساختمان به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان، اداره ثبت به تقاضای مدیر یا هیات مدیره ساختمان  برای وصول وجه مزبور با توجه به اظهارنامه‌ای که قبلا صادر شده است، برای فرد بدهکار اجرائیه صادر خواهد کرد و فرد بدهکار پس از دریافت اجرائیه به مدت ده روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود و یا توافق با هیئت مدیره ساختمان اقدام کند.

لازم به ذکر است گفته شود دریافت اجرائیه روشی است برای وادار کردن فرد به پرداخت بدهی شارژ به تعویق افتاده بدون اینکه نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد.

و در اخر اگر عدم پرداخت شارژ همچنان ادامه پیدا کرد و مالک یا مصرف کننده باز هم از پرداخت بدهی شارژ ساختمان امتناع کرد و عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مدیر ساختمان و یا هیات مدیره به استناد تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور، میتوانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) تقدیم کنند.

بخوانید...
قتل غیر عمد در رانندگی و مجازات آن

مراجعه به شورای حل اختلاف

همانطور که گفته شد در مرحله اول مدیر ساختمان باید به شورای حل اختلاف منطقه مراجعه و اظهارنامه‌ای به نام مالک یا مستأجر بدهکار و با ذکر مبلغ بدهی و مدت زمانی که پرداخت شارژ به تعویق افتاده است تنظیم نماید بنابراین مراجعه به شواری حل اختلاف زمانی ممکن است که سقف بدهی تا پنج میلیون تومان باشد. در صورتی که مبلغ بدهی شارژ از این مقدار بیشتر باشد، مدیر ساختمان باید به دادگاه مراجعه و از این طریق اقدام به وصول مبلغ کند.

مراجعه به دادگاه برای دریافت شارژ معوقه

اگر پس از ابلاغ اظهارنامه و قطع خدمات و صدور اجرائیه مالک یا مستاجر همچنان از پرداخت بدهی امتناع نماید در صورتی که مراجعه به شورای حل اختلاف امکان نداشته باشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند معمولاً به این دست از موارد در دادگاه بدون نوبت رسیدگی می‌شود، پس از اینکه بررسی های لازم توسط دادگاه انجام شود حکم دادگاه می‌تواند واحد مربوطه که بدهکار است را از خدمات دولتی محروم نماید و یا جریمه‌ای تا دو برابر مبلغ بدهی را برای مالک یا مستاجر خاطی تعیین نماید که به حساب صندوق ساختمان واریز شود.

پس از ابلاغ حکم به مالک یا مصرف کننده بدهکار، وی به مدت ده روز فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض نماید و در صورتی که اعتراض نسبت به حکم صادره  به دادگاه ارائه شود، پرونده خارج از نوبت و بدون طی تشریفات اداری و آئین دادرسی مدنی بررسی خواهد شد، بنابراین چنانچه حکم قطع خدمات مشترک یا خدمات دولتی صادر شده باشد تا زمانی رای نهایی صادر نشده باشد حکم معلق خواهد شد و مدیر نمی‌تواند نسبت به قطع خدمات اقدام نماید در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً  در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می‌باشد

بخوانید...
هزینه وکیل برای طلاق از طرف زن

عدم پرداخت شارژ چه مجازاتی دارد؟

برای مطالبه ی پرداخت شارژ معوقه میتوان به دادگاه مراجعه کرد.

نتیجه‌گیری

هر شخصی که وارد آپارتمان و ساختمانی جهت زندگی و برخورداری از امکانات ان میشود باید هزینه هایی را در خصوص تداوم برخورداری از امکانات موجود پرداخت نماید تا هم در اسایش باشد و هم حق و حقوق سایر واحد ها و ساکنین ساختمان رعایت شود، در صورتی که هر یک از ساکنین آپارتمان از پرداخت هزینه های مشترک که شامل آب و برق و گاز تهویه، آسانسور و غیر است امتناع نماید، مدیر و یا هیأت مدیره ساختمان می‌توانند وی را با اقدامات قانونی ملزم به پرداخت هزینه های مشترک نمایند یا از طریق مراجع قضایی و با استفاده از نمونه علیه وی طرح دعوی نمایند.

مقالاتوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.