HTML tutorial
مراحل ثبت برند

Laptop in a coworking space


در مقالات گذشته با ثبت برند و انواع ان ، انواع علائم تجاری و ثبت برند بین المللی آشنا شدیم و بطور کامل توضیح دادیم فرق بین برند و علائم تجاری چیست ؟ و چند نوع ثبت برند داریم ؟ سپس به انواع علائم تجاری پرداختیم و در نهایت فرآیند ثبت برند بین المللی را توضیح دادیم. در این مقاله میخواهیم در مورد مراحل ثبت برند به شما توضیح دهیم.

مراحل ثبت برند

در بخش ورود اطلاعات مشخصات متقاضی دریافت کننده ابلاغیه و شماره تماس او جهت دریافت ابلاغیه های آتی وارد میشود.

در بخش ورود اطلاعات نماینده قانونی اگر برای ثبت برند و تکمیل کارهای ثبتی وکیل درنظر گرفته اید گزینه  وکیل دادگستری را باید انتخاب کنید اگر نه گزینه احدی از مدیران یک نفر از میان شرکاء یا مدیران شرکت را به عنوان متقاضی ثبت برند معرفی کنید.

مراحل ثبت برند

در بخش انتخاب کالا در صورتی که از شماره طبقه درخواستی اطلاع دارید گزینه  شماره کالای درخواستی را می دانم  را انتخاب در غیر اینصورت گزینه دوم را انتخاب نمایید و نام محصول را وارد کنید تا طبقه مربوط به آن محصول برای شما نمایش داده شده و مشخص گردد.

  • در این مرحله مدارک ذکر شده در صفحه میبایست آپلودو ارسال شود
  • با استفاده از گزینه افزودن ضمائم اختیاری  می توانید  مدارک بیشتری را آپلود نمایید.
  • سپس یکبار باید مدارک و ضمائم ارسالی را بررسی و تایید نهایی نمایید.
  • درمرحله آخر میبایست هزینه های اولیه ثبت برند مورد نظر خود را از طریق درگاه پرداخت آنلاین واریز نمایید و پس از آن شماره اظهارنامه و رمز ورود برایتان ارسال میگردد.

مراحل کلی ثبت برند

اولین قدم در ثبت برند،انتخاب یک اسم یا نشان منحصر به فرد یا ترکیبی از این دو می باشد.زیرا این برند، معرف محصول مورد نظر است و قرار بر این است که در تمام تبلیغات و سمینارها و جلسات به طور مداوم تکرار شود.کوچکترین شباهت برند درخواستی با سایر برند های ثبت شده موجب رد اظهارنامه خواهد شد. و برندی که یک بار رد شود در مراحل بعدی نیز شانس کمی برای ثبت خواهد داشت.

بخوانید...
مراحل تخفیف مجازات

مراحل جزئی ثبت برند

    1- سه برگ اظهارنامه ثبت علامت تجارتی از دایره فروش اوراق بهادار خریداری مطابق نمونه پیوستی تکمیل شود.

    2-اگر علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد ۱۰ قطعه از تصویر یا نوشته مذکور بهمراه اظهارنامه تحویل اداره مالکیت صنعتی گردد.

۳- مدارک ابرازی توسط مسئول اداره مورد بررسی اولیه قرار گرفته و جهت پرداخت حق الثبت اظهارنامه ، متقاضی به حسابداری اداره هدایت می شود و کارشناس تعیین می گردد.

۴- متقاضی به حسابداری اداره مراجعه و اظهارنامه را ارائه و فیش بانکی صدور می یابد. پرداخت وجه باید در شعبه بانک ملی مستقر در ساختمان ثبت صورت گیرد و پس از پرداخت وجه فیش به حسابداری ارائه گردد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

مراحل ثبت برند

۵- مدارک (اظهارنامه و تصاویر) تحویل اداره شود. اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه ثبت شده و به مهر ساعتی همراه با روز و ماه و سال ممهور می گردد. برگ اول اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تحویل متقاضی می گردد. برگ دوم اظهارنامه ضبط در سوابق شده و برگ سوم جهت بررسی در اختیار کارشناس معینه قرار میگیرد.

۶- کارشناس مربوطه در ظرف ۱۵ روز به تقاضای وارده رسیدگی و در صورت عدم ملاحظه سابقه ثبت و یا مشابهت با علایم ثبت شده و تعیین طبقه کالا اقدام به تهیه پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی می نماید.

۷- مسئول اداره پیش نویس اگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی را امضا و به ماشین ارجاع و پس از تحریر اگهی مذکور آن را امضا مینماید. این آگهی که یک نمونه از سے درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر، حویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران) برده شود

بخوانید...
مجازات تهدید به آبروریزی در فضای مجازی

۸- پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ۳۰ روز (با احتساب دو روز اضافه) بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت (بشرح نمونه) و یک نسخه از روزنامه فوق، تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید.

۹- مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی، دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید. کارشناس معینه پرونده را بررسی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به تقاضای ثبت علامت تجارتی دستور پرداخت حق الثبت علامت تجارتی را صادر و اقدام به تهیه آگهی ثبت علامت تجارتی مینماید و ضمن گواهی مراتب را به نظر مسئول اداره رسانده و مسئول اداره پس از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع میدهد.

۱۰- متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه ، فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد. مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می دهد.

۱۱- متقاضی یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی را از قسمت فروش اوراق خریداری و به اداره مراجعه و مدارک پرداخت حق الثبت و برگ تصدیق را ارائه و مسئول اداره دستور ضم به پرونده و ادامه عملیات ثبتی را صادر می نماید. یک قطعه از علامت در دفتر علایم ثبت و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود.مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و اگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

بخوانید...
شرایط اخراج کارگر توسط کارفرما

 12- متقاضی به روزنامه رسمی مراجعه و آگهی ثبت علامت تجارتی را جهت درج در روزنامه ارائه می دهد.

۱۳- متقاضی با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه رسمی منتشره مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و روزنامه رسمی را جهت ضبط در پرونده ارائه میدهد. مسئول اداره با وصول روزنامه رسمی حاوی درج آگهی ثبت علامت تجارتی، تصدیق ثبت علامت تجارتی را امضا و دستور تحویل آن را به متقاضی صادر می نماید. تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت می شود.

۱۴- تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه مربوطه بمدت ده سال اعتبار دارد. در صورتی که صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثر ظرف ۶ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید. در صورت سپری شدن مدت ۶ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.

مزایای ثبت برند

عدم سوء استفاده از نام تجاری

عدم کپی برداری و شبیه سازی بر طبق برند

عدم تاثیر تحریم ها در صورت ثبت در معاهدات بین المللی (مانند معاهده مادرید)

ثبت برند می تواند به بهره وری و حاشیه امنیتی شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات کمک شایان توجهی نماید.لازم به ذکر است که ادارات استاندارد و اداره بهداشت ، غذا ، دارو و ادارات محیط زیست برای اعطای مجوز یا پروانه از شما تقاضای برند می نمایند.داشتن یک برند و یا ثبت برند (انتخاب اسم برند) در نتیجه برند سازی می تواند در موثر بودن هدف شرکت ها و ارگان ها و محصولات در جهت ورود به بازار رقابت کمک کند و در نتیجه می تواند باعث ورود محصولات و دیگر خدمات توسط همان برند بدون پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت برندی جدید و حضور در عرصه رقابت بدون هزینه برند سازی گردد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان ۹ نکته مهم جهت انتخاب برند یا نام تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.

بخوانید...
وکیل ابطال رای داور

ثبت برند چقدر زمان می برد؟

اصولا نمیتوان بازه زمانی دقیق و مشخصی را برای ثبت برند تعریف کرد.بعد از حاضر کردن تمام مدارک و ورود به سامانه مالکیت معنوی و بارگذاری مدارک خواسته شده تکمیل کردن اظهارنامه مربوط.درخواست ثبت خواهد شد و با توجه به نوبت مورد بررسی توسط کارشناسان و همچنین رئیس اداره علائم تجاری قرار می گیرد.زمان ثبت برند با توجه به تعداد افرادی که در این بازه زمانی خواهان ثبت برند هستند متفاوتند و اما معمولا ثبت برند و ثبت علامت تجاری چیزی در حدود ۲ الی ۴ ماه کاری زمان میبرد.

نتیجه گیری

بطور کلی برای ثبت برند یا افراد به موسسات حقوقی مراجعه میکنند و درخواست می کنند تا کارشناسان حقوقی مراحل ثبت برند را طی کنند و یا اینکه خود فرد به سامانه مرکز مالکیت معنوی مراجعه نموده و طبق فرآیند گفته شده مراحل ثبت برند را طی می کنند.

درصورتیکه سوالی در خصوص انواع برند دارید با ما در میان بگذارید

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی  و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

مقالاتوکیل حقوقی

آدرس مجتمع های حقوقی و دادسراهااخراج کارگربرند بین المللیثبت برندثبت شرکتعلامت تجاریوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.