خیانت در زندگی زناشویی

خیانت به همسر

امتیاز دهید post

روابط بین دو جنس مخالف براساس فرهنگ حاکم بر هر جامعه‌ای صورت می‌گیرد که در کشور ما  با توجه به فرهنگ و اخلاقیات و اسلامی بودن جامعه از چهارچوب و قوانینی در این مورد برخوردار است، بنابراین رابطه‌ای که نامشروع باشد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به علت اینکه این عمل منافی عفت و باعث ایجاد خلل در نظم عمومی میشود .قانون مجازاتی را تعیین کرده است

روابط نامشروع چیست و چه مجازاتی دارد؟

رابطه نامشروع در لغت به معنای ارتباط و پیوند ناروا و خلاف شرع است. به طور کل با توجه به فقه اسلامی روابط نامشروع هم ارتباطات کلامی و لفظی، جسمی بین زن و مردی که عقدی مبنی بر زوجیت بین آنها صورت نگرفته است. همچنین میتوان گفت هر رفتاری و اعمالی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر مجاز به انجام دادن می‌باشند، یکی از آنها نسبت به جنس مخالف نامحرم و یا محرم دیگری مرتکب شوند، رابطه‌ای نامشروع صورت می‌گیرد درنتیجه برای همین موضوع جرم انگاری صورت گرفته است، البته در صورتی که رابطه جنسی و عمل دخول بین زن و مرد برقرار شود دیگر عنوان زنا را به خود میگیرد که مجازات آن صد ضربه شلاق حدی می‌باشد.

روابط نامشروع چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم کیفری رابطه نامشروع و خیانت

وفق نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ :« صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از  مصادیق رابطه نامشروع  یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

رابطه نامشروع یک جرم کیفری محسوب می‌شود و مطابق آیین دادرسی کیفری مراحل ثبت شکایت و رسیدگی به عمل می‌آید، بنابراین، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی،هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابطی نامشروع یا اعمالی منافی عفت، غیر از زنا من جمله تقبیل یا مضاجعه گردند، به  مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میگردند، همچنین مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر عمل با عنف و زور یا .اجبار و همراه با اکراه باشد، در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به مجازات تعزیری میشود همچنین در مواردی بسته به شرایط موجود ممکن است شلاق به جزای نقدی تبدیل شود.

موارد مثالی رابطه نامشروع و خیانت به همسر

با توجه به متن قانون تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می‌باشد، موارد ذکر شده تمثیلی می‌باشد و هرعملی که منافی عفت باشد را دربر می‌گیرد بنابراین،هر دختر یا پسری که از لحاظ شرعی به سن بلوغ رسیده و بدون اینکه عقد زوجیتی بین آنها صورت گرفته باشد و یکدیگر را در آغوش بگیرند و یا کافی شاپ و پارک کنار باشند رابطه نامشروع ایجاد شده و مجازات آنها بنا به حکم قاضی میتواند از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق باشد.

مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳:» صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه مثال «.زده شده است

موارد مثالی رابطه نامشروع و خیانت به همسر

همچنین با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که از عبارت جرایم منافی عفت استفاده کرده، منظور روابط نامشروع با مصادیقی که گفته شد می‌باشد که به صورت مستقیم و بدون درگیری بازپرس، دادیار و دادستان و بدون نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی، مستقیما در شعب دادگاه کیفری رسیدگی می شود و اگر رابطه نامشروع به صورت غیرجسمانی باشد به طوری که از طریق پیامک و قدم زدن و قرار در کافی شاپ و غیره بدون تماس جسمی باشد در شهرستان ها در صلاحیت دادسرای عمومی و در تهران در صلاحیت دادسرای ارشاد تهران می‌باشد.

با توجه به بخش پنجم فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی انجام اعمال زیر مصادیقی از :جرم رابطه نامشروع را شامل میشود و مجازات مقتضی را در پی خواهد داشت

 • تظاهر به انجام اعمال حرام و مغایر با عرف در دید عمومی
 • ارتکاب  به زنا با شهود کمتر از ۴ نفر یا اقرار کمتر از ۴ مرتبه
 • قرار گرفتن مرد و زن بیگانه به طور برهنه در زیر یک پوشش مشترک
 • حضور بانوان در اماکن و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی
 • ایجاد و تأسیس مراکز فساد
 • انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع
 • استفاده از آرایش و لباس هایی به طوری  که خلاف شرع باشد وموجب ایجاد فساد شود
 • انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها
 • اعمال شهوت در عمل بوسیدن

بنابرنظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ :» ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق  قانون مجازات قابل پیگرد است.»

از آنجایی که جرم رابطه نامشروع سبب اخلال در نظم اجتماعی و عمومی میشود و بررسی و رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد، میتوان متوجه شد که از جمله جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد و در مراجع قضایی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است، بنابراین دادستان که مدعی العموم تلقی می‌شود میتواند بدون شکایت و یا رضایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند و مطابق قانون مجازات لازم را درنظر بگیرد.

نحوه اثبات جرم رابطه نامشروع و خیانت به همسر چگونه است؟

رابطه نامشروع و خیانت به همسر از جمله جرایمی است که اثبات آن به آسانی صورت نمیگیرد، بنابراین :وجود یک یا اجتماع چهار دلیل را برای اثبات این جرم میتوان برشمرد

 • اقرار طرفین: در صورتی که دختری از پسری به علت ایجاد رابطه نامشروع شکایت کند، این شکایت به نوعی اقرار دختر به برقراری رابطه نامشروع می‌باشد.
 • شهادت شهود: اینروش بسیار سخت صورت می‌گیرد، که با توجه به اینکه رفتاری از مجرمین توسط شخصی دیده شده باشد با شهادت آن شخص و سوگند وی، روند رسیدگی به این موضوع آسان‌ تر می‌شود
 • وجود تصاویر و یا فیلم: در حالتی است که رابطه نامشروع از طریق پرینت گرفتن از تماس ها و مکالمات، شنود مکالمات، پرینت پیامک های دختر و پسر قابل اثبات  باشد  مثل مواردی که ممکن است ارتباط نامشروع از طریق ارتباط  پیامکی و یا تلفنی صورت بگیرد، اپراتور های تلفن همراه تا شش ماه موظف به نگهداری اطلاعات اشخاص هستند، بنابراین تنها با دستور قاضی جهت پرینت از اپراتور مربوطه میتوان اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی پیامکی متهمین را مورد بررسی قرار داد. همینطور است  در مورد چت های نامشروع فضای مجازی با هک حساب کاربری هریک میتوان بررسی های لازم را انجام داد.
 • علم قاضی به همراه اماره: به وجود تمام مدارک و دلایل موجود مانند تصاویر و فیلم و پرینت تلفنی و مکالمات  قرینه  و اماره ای مبنی بر جرم ارتباط  نامشروع برای پی بردن قاضی به موضوع مطرح برای اثبات جرم لازم است ،در نتیجه مهمتر و تاثیرگذار تر از تمام ادله موجود، علم و نظر قاضی در رابطه با رسیدگی به پرونده می‌باشد.

خیانت در زندگی زناشویی به واسطه‌ی رابطه نامشروع یکی از زوجین:

هنگام مطلع شدن یکی از زوجین از رابطه نامشروع همسر خود میتواند طی دادخواستی حقوقی به دادگاه خانواده و یا شکایت کیفری با مراجعه به دادسرا رسیدگی به این موضوع را پیگیری قانونی کند، بابد توجه شود که در صورت عدم اثبات جرم طرف مقابل میتواند تحت عنوان افترا از علیه وی شکایت کند. خیانت در زندگی زناشویی به صورت ممکن است اتفاق بیافتد، زنا و دیگری ایجاد رابطه نامشروع یا به صورت مجازی در شبکه های مجازی و یا در دنیای واقعی و قرار گذاشتن در محلی مشخص صورت میگیرد که تفاوت این دو گفته شد در زنا آمیزش جنسی یکی از زوجین با شخصی بیگانه صورت می‌گیرد اما رابطه نامشروع حتی با لفظ و کلام از روی نیتی خلاف شرع نیز امکان پذیر می‌باشد.

خیانت در زندگی زناشویی به واسطه‌ی رابطه نامشروع یکی از زوجین:

در صورتی زنی بدون اقدام به طلاق از همسر خود و یا اینکه اقدام به طلاق کرده اما موفق نشده که از شوهر خود طلاق بگیرد، خانه و محل زندگی مشترک را ترک و در محل و منزل دیگری سکونت کند، شوهر با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم تمکین و ارتباط نامشروع همسر خود با شخص دیگری میتواند از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد به طوری موجب دلیلی برای طلاق گرفتن از زن نشود، بنابراین اگر مرد نتواند خیانت زن را ثابت کند نه تنها نمیتواند ازدواج مجدد کند بلکه مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

این موضوع لازم به ذکر است که به طور کلی همسر خود را طلاق بدهد باید اجرت المثل به همراه نصف اموال خود را به زن بپردازد، بنابراین درصورتی‌ که ناشزه بودن و رابطه نامشروع و خیانت همسر خود را اثبات کند، دیگر موظف به پرداخت اجرت المثل و نصف اموال خود به زن نمی‌باشد، اما این موضوع باعث نمیشود تا زن از گرفتن نفقه و مهریه محروم شود، بلکه در صورت فوت مرد حین رسیدگی و قبل از صدور حکم طلاق، از وی ارث میبرد.

در مواردی هم ممکن است عکس این اتفاق رخ دهد که مرد مرتکب رابطه نامشروع می‌شود، در این شرایط زن علاوه بر اینکه میتواند با اثبات عسر و حرج و ازدواج مجدد بدون اجازه همسر خود اقدام به گرفتن طلاق کند، با اثبات رابطه نامشروع شوهر خود نیز حق طلاق خواهد داشت.

مطابق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌ مخالف با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به زوجین حق تقاضای طلاق می دهد، تشخیص اینکه جرم صورت گرفته مغایر و مخالف با حیثیت و شئون خانوادگی است یا خیر، با توجه به عرف و موقعیت طرفین و موازین دیگر براساس نظر دادگاه قابل تشخیص می‌باشد.

نتیجه گیری:

رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که منافی با عفت عمومی بوده و طبق قانون مجازاتی تعیین شده که نیاز به شاکی خصوصی ندارد، رابطه نامشروع به معنای رابطه داشتن دو جنس مخالف بدون رعایت شئونات شرعی و اخلاقی جامعه می‌باشد، همچنین اثبات این جرم بسیار دشوار بوده، پس شاکی برای تنظیم و طرح شکوائیه ای دقیق باید به وکیلی مجرب مراجعه نماید تا رسیدگی به پرونده مربوطه به بهترین نحو به سرانجام برسد.

درصورتیکه تمایل به مشاوره تلفنی رایگان با گروه وکلای صدرا دارید با ما تماس بگیرید.

4 دیدگاه

 • اگر مردی به همسر خود خیانت کند و خیانتش برای اطرافیان از جمله همسر او محرز شود و در جواب بگوید چون همسرم به من توجه کافی نداشته و توقعات من را برآورده نکرده من خیانت کردم آیا دلیلش موجه است؟

 • زنی که شوهر دارد مورد تجاوز قرار گرفته آیا می تواند بدون اینکه همسرش متوجه این موضوع شود شکایت کند ؟یعنی شکایت باعث بی آبرویی و متوجه شدن شوهرش از این شکایت میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *