خیانت در زندگی زناشویی

خیانت, موسسه حقوقی صدرا

روابط بین دو جنس مخالف براساس فرهنگ حاکم بر هر جامعه‌ای صورت می‌گیرد که در کشور ما  با توجه به فرهنگ و اخلاقیات و اسلامی بودن جامعه از چهارچوب و قوانینی در این مورد برخوردار است، بنابراین رابطه‌ای که نامشروع باشد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد به علت اینکه این عمل منافی عفت و باعث ایجاد خلل در نظم عمومی میشود .قانون مجازاتی را تعیین کرده است

روابط نامشروع چیست و چه مجازاتی دارد؟

رابطه نامشروع در لغت به معنای ارتباط و پیوند ناروا و خلاف شرع است. به طور کل با توجه به فقه اسلامی روابط نامشروع هم ارتباطات کلامی و لفظی، جسمی بین زن و مردی که عقدی مبنی بر زوجیت بین آنها صورت نگرفته است. همچنین میتوان گفت هر رفتاری و اعمالی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر مجاز به انجام دادن می‌باشند، یکی از آنها نسبت به جنس مخالف نامحرم و یا محرم دیگری مرتکب شوند، رابطه‌ای نامشروع صورت می‌گیرد درنتیجه برای همین موضوع جرم انگاری صورت گرفته است، البته در صورتی که رابطه جنسی و عمل دخول بین زن و مرد برقرار شود دیگر عنوان زنا را به خود میگیرد که مجازات آن صد ضربه شلاق حدی می‌باشد.

خیانت, موسسه حقوقی صدرا

جرم کیفری رابطه نامشروع و خیانت

وفق نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ :« صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از  مصادیق رابطه نامشروع  یا اعمال منافی عفت به شمار آید.»

رابطه نامشروع یک جرم کیفری محسوب می‌شود و مطابق آیین دادرسی کیفری مراحل ثبت شکایت و رسیدگی به عمل می‌آید، بنابراین، مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی،هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابطی نامشروع یا اعمالی منافی عفت، غیر از زنا من جمله تقبیل یا مضاجعه گردند، به  مجازات شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم میگردند، همچنین مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر عمل با عنف و زور یا .اجبار و همراه با اکراه باشد، در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به مجازات تعزیری میشود همچنین در مواردی بسته به شرایط موجود ممکن است شلاق به جزای نقدی تبدیل شود.

بخوانید...
تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

موارد مثالی رابطه نامشروع و خیانت به همسر

با توجه به متن قانون تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می‌باشد، موارد ذکر شده تمثیلی می‌باشد و هرعملی که منافی عفت باشد را دربر می‌گیرد بنابراین،هر دختر یا پسری که از لحاظ شرعی به سن بلوغ رسیده و بدون اینکه عقد زوجیتی بین آنها صورت گرفته باشد و یکدیگر را در آغوش بگیرند و یا کافی شاپ و پارک کنار باشند رابطه نامشروع ایجاد شده و مجازات آنها بنا به حکم قاضی میتواند از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق باشد.

مطابق نظریه مشورتی ۷/۹۳۷ مورخ ۹۲/۵/۲۳:» صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجعه مثال «.زده شده است

خیانت, موسسه حقوقی صدرا

همچنین با عنایت به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری که از عبارت جرایم منافی عفت استفاده کرده، منظور روابط نامشروع با مصادیقی که گفته شد می‌باشد که به صورت مستقیم و بدون درگیری بازپرس، دادیار و دادستان و بدون نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی، مستقیما در شعب دادگاه کیفری رسیدگی می شود و اگر رابطه نامشروع به صورت غیرجسمانی باشد به طوری که از طریق پیامک و قدم زدن و قرار در کافی شاپ و غیره بدون تماس جسمی باشد در شهرستان ها در صلاحیت دادسرای عمومی و در تهران در صلاحیت دادسرای ارشاد تهران می‌باشد.

با توجه به بخش پنجم فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی انجام اعمال زیر مصادیقی از :جرم رابطه نامشروع را شامل میشود و مجازات مقتضی را در پی خواهد داشت

 • تظاهر به انجام اعمال حرام و مغایر با عرف در دید عمومی
 • ارتکاب  به زنا با شهود کمتر از ۴ نفر یا اقرار کمتر از ۴ مرتبه
 • قرار گرفتن مرد و زن بیگانه به طور برهنه در زیر یک پوشش مشترک
 • حضور بانوان در اماکن و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی
 • ایجاد و تأسیس مراکز فساد
 • انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع
 • استفاده از آرایش و لباس هایی به طوری  که خلاف شرع باشد وموجب ایجاد فساد شود
 • انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها
 • اعمال شهوت در عمل بوسیدن
بخوانید...
وکالت در طلاق و انواع آن

بنابرنظریه مشورتی۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ :» ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق  قانون مجازات قابل پیگرد است.»

از آنجایی که جرم رابطه نامشروع سبب اخلال در نظم اجتماعی و عمومی میشود و بررسی و رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد، میتوان متوجه شد که از جمله جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد و در مراجع قضایی از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است، بنابراین دادستان که مدعی العموم تلقی می‌شود میتواند بدون شکایت و یا رضایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند و مطابق قانون مجازات لازم را درنظر بگیرد.

نحوه اثبات جرم رابطه نامشروع و خیانت به همسر چگونه است؟

رابطه نامشروع و خیانت به همسر از جمله جرایمی است که اثبات آن به آسانی صورت نمیگیرد، بنابراین :وجود یک یا اجتماع چهار دلیل را برای اثبات این جرم میتوان برشمرد

 • اقرار طرفین: در صورتی که دختری از پسری به علت ایجاد رابطه نامشروع شکایت کند، این شکایت به نوعی اقرار دختر به برقراری رابطه نامشروع می‌باشد.
 • شهادت شهود: اینروش بسیار سخت صورت می‌گیرد، که با توجه به اینکه رفتاری از مجرمین توسط شخصی دیده شده باشد با شهادت آن شخص و سوگند وی، روند رسیدگی به این موضوع آسان‌ تر می‌شود
 • وجود تصاویر و یا فیلم: در حالتی است که رابطه نامشروع از طریق پرینت گرفتن از تماس ها و مکالمات، شنود مکالمات، پرینت پیامک های دختر و پسر قابل اثبات  باشد  مثل مواردی که ممکن است ارتباط نامشروع از طریق ارتباط  پیامکی و یا تلفنی صورت بگیرد، اپراتور های تلفن همراه تا شش ماه موظف به نگهداری اطلاعات اشخاص هستند، بنابراین تنها با دستور قاضی جهت پرینت از اپراتور مربوطه میتوان اطلاعات مربوط به تماس های تلفنی پیامکی متهمین را مورد بررسی قرار داد. همینطور است  در مورد چت های نامشروع فضای مجازی با هک حساب کاربری هریک میتوان بررسی های لازم را انجام داد.
 • علم قاضی به همراه اماره: به وجود تمام مدارک و دلایل موجود مانند تصاویر و فیلم و پرینت تلفنی و مکالمات  قرینه  و اماره ای مبنی بر جرم ارتباط  نامشروع برای پی بردن قاضی به موضوع مطرح برای اثبات جرم لازم است ،در نتیجه مهمتر و تاثیرگذار تر از تمام ادله موجود، علم و نظر قاضی در رابطه با رسیدگی به پرونده می‌باشد.
بخوانید...
تعویض پلاک و انتقال سند خودرو

خیانت در زندگی زناشویی به واسطه‌ی رابطه نامشروع یکی از زوجین:

هنگام مطلع شدن یکی از زوجین از رابطه نامشروع همسر خود میتواند طی دادخواستی حقوقی به دادگاه خانواده و یا شکایت کیفری با مراجعه به دادسرا رسیدگی به این موضوع را پیگیری قانونی کند، بابد توجه شود که در صورت عدم اثبات جرم طرف مقابل میتواند تحت عنوان افترا از علیه وی شکایت کند. خیانت در زندگی زناشویی به صورت ممکن است اتفاق بیافتد، زنا و دیگری ایجاد رابطه نامشروع یا به صورت مجازی در شبکه های مجازی و یا در دنیای واقعی و قرار گذاشتن در محلی مشخص صورت میگیرد که تفاوت این دو گفته شد در زنا آمیزش جنسی یکی از زوجین با شخصی بیگانه صورت می‌گیرد اما رابطه نامشروع حتی با لفظ و کلام از روی نیتی خلاف شرع نیز امکان پذیر می‌باشد.

خیانت, موسسه حقوقی صدرا

در صورتی زنی بدون اقدام به طلاق از همسر خود و یا اینکه اقدام به طلاق کرده اما موفق نشده که از شوهر خود طلاق بگیرد، خانه و محل زندگی مشترک را ترک و در محل و منزل دیگری سکونت کند، شوهر با مراجعه به دادگاه و اثبات عدم تمکین و ارتباط نامشروع همسر خود با شخص دیگری میتواند از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد به طوری موجب دلیلی برای طلاق گرفتن از زن نشود، بنابراین اگر مرد نتواند خیانت زن را ثابت کند نه تنها نمیتواند ازدواج مجدد کند بلکه مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

این موضوع لازم به ذکر است که به طور کلی همسر خود را طلاق بدهد باید اجرت المثل به همراه نصف اموال خود را به زن بپردازد، بنابراین درصورتی‌ که ناشزه بودن و رابطه نامشروع و خیانت همسر خود را اثبات کند، دیگر موظف به پرداخت اجرت المثل و نصف اموال خود به زن نمی‌باشد، اما این موضوع باعث نمیشود تا زن از گرفتن نفقه و مهریه محروم شود، بلکه در صورت فوت مرد حین رسیدگی و قبل از صدور حکم طلاق، از وی ارث میبرد.

بخوانید...
مفهوم تمکین و موانع مشروع آن چیست؟

در مواردی هم ممکن است عکس این اتفاق رخ دهد که مرد مرتکب رابطه نامشروع می‌شود، در این شرایط زن علاوه بر اینکه میتواند با اثبات عسر و حرج و ازدواج مجدد بدون اجازه همسر خود اقدام به گرفتن طلاق کند، با اثبات رابطه نامشروع شوهر خود نیز حق طلاق خواهد داشت.

مطابق ماده ۸ قانون حمایت از خانواده محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌ مخالف با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به زوجین حق تقاضای طلاق می دهد، تشخیص اینکه جرم صورت گرفته مغایر و مخالف با حیثیت و شئون خانوادگی است یا خیر، با توجه به عرف و موقعیت طرفین و موازین دیگر براساس نظر دادگاه قابل تشخیص می‌باشد.

نتیجه گیری:

رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که منافی با عفت عمومی بوده و طبق قانون مجازاتی تعیین شده که نیاز به شاکی خصوصی ندارد، رابطه نامشروع به معنای رابطه داشتن دو جنس مخالف بدون رعایت شئونات شرعی و اخلاقی جامعه می‌باشد، همچنین اثبات این جرم بسیار دشوار بوده، پس شاکی برای تنظیم و طرح شکوائیه ای دقیق باید به وکیلی مجرب مراجعه نماید تا رسیدگی به پرونده مربوطه به بهترین نحو به سرانجام برسد.

درصورتیکه تمایل به مشاوره تلفنی رایگان با گروه وکلای صدرا دارید با ما تماس بگیرید.

مقالاتوکیل خانواده

بهترین وکیل تهرانبهترین وکیل در تهرانخیانتخیانت به همسرطلاق ، طلاق توافقی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستریطلاق بائنطلاق توافقیطلاق و انواع آنوکیل خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


  ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

  جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

  شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
  پنجشنبه9:00 to 16:30
  تماس با ما
  1

  بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

  2

  از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

  3

  از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

  مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

  تماس باما