وکالت فروش خودرو چیست؟

وکالت فروش خودرو, موسسه حقوقی صدرا

قانون این امکان را ایجاد کرده است که اشخاص بتوانند با دادن وکالت هایی مانند وکالت فروش خودرو و یا وکالت فک پلاک به یک فرد دیگر، انجام این عملیات ها را به فرد دیگری بسپرند. اگرچه وجود این قوانین در موقعیت هایی بسیار مفید است اما باتوجه به سوءاستفاده هایی که ممکن است از آن بشود؛ در این مقاله سعی میکنیم تمام نکات مهم وکالت فروش خودرو و وکالت فک پلاک را به شما ارائه دهیم و شما را با معایب وکالت فروش خودرو آشنا کنیم تا با آگاهی و تسلط بیشتری درباره ی وکالتی که میخواهید بدهید، تصمیم گیری کنید. در انتهای نوشته نیز نمونه وکالت فروش خودرو آورده شده است که در صورت تمایل می توانید از آن استفاده کنید.

اولین نکته مهم در وکالت فروش خودرو این است که سند وکالت از نظر قانونی به معنی سند مالکیت نیست بنابراین برای معامله خودرو با سند وکالتی باید نکاتی رعایت شود، اولا، در سند وکالت اختیار تام و کامل خود را جهت انجام هر نوع معامله نسبت به خودرو به هرشخص و حتی به خود و اختیار دریافت وجه معامله و تصرف در آن حتماً در سند وکالت قید شود. دوماً، فوراً پس از گرفتن چنین وکالتی فوراً مبایعه نامه‌ای عادی تنظیم و امضا کرده و خودرو را وکالتا به خود بفروشید.

در این مقاله می‌خوانید...

تنظیم وکالت جهت فک پلاک

اگر فروشنده یا خریدار یا هردو، نخواهند و یا نتوانند جهت فک پلاک حضور یابند میتوانند با مراجعه به دفترخانه تقاضای تنظیم وکالت جهت فک پلاک کنند که این موضوع به دو صورت زیر قابل مطرح شدن است. لازم به ذکر است که برای اطلاع از موارد موجود در این وکالتنامه، میتوانید از انتهای همین نوشته، نمونه وکالت فروش خودرو را مشاهده کنید.

۱.تنظیم وکالت کاری و فک پلاک

در این صورت با امضای وکالت از طرف فروشنده، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی و حتی بدون نیاز به حضور فروشنده به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل قانونی را انجام میدهد و بعد از فک پلاک خودرو مجدداً به همراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه میکنند.

وکالت فروش خودرو, موسسه حقوقی صدرا

۲.تنظیم وکالت فروش خودرو

در این حالت، بعد از امضای فروشنده دیگر نیازی به حضور وی در مراکز فک پلاک و پس از آن در دفترخانه نیست و تمامی مراحل توسط خریدار (وکیل) انجام میشود.

البته با تنظیم وکالتنامه و وکالت فروش خودرو ،مطابق عرف، شخصی که جهت حضور در مراکز تعویض پلاک عذری داشته باشد بابد هزینه وکالت را متقبل شود.

معایب وکالت فروش خودرو

از جمله معایب وکالت فروش خودرو ، قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت های ناشی از تخلفات را متوجه صاحب خودرو دانسته بنابراین در صورت تنظیم هرگونه وکالت فروش خودرو، طرفین ضمن توافق با یکدیگر، فروشنده باید با درج مدت زمان مناسب جهت تعویض پلاک در وکالت‌نامه خریدار را ملزم به تسریع در فک پلاک کند، همچنین فروشنده باید از دادن حق توکیل به خریدار خودداری نماید.

بخوانید...
تصرف عدوانی چیست؟

یکی دیگر از معایب وکالت فروش خودرو این است که دوام اعتبار وکالت در قوانین، وابسته به شرایطی است که گاهی از حوزه اختیارات فروشنده و خریدار خارج است. فوت فروشنده (موکل)، یکی از مواردی است که موجب تزلزل اعتبار وکالت شده و به دلیل اینکه با سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی به کار گرفته شده است بعد از فوت فروشنده امکان تنظیم سند برای خریداری که با اخذ وکالت اقدام به تعویض پلاک کرده نمیباشد، لذا خریدار متحمل ضرر و زیان میشود.

وکالت فروش خودرو, موسسه حقوقی صدرا

مزایای تنظیم سند خودرو قطعی در دفاتر اسناد رسمی

از جمله نکات مهم در وکالت فروش خودرو این است که مطابق ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی و رانندگی پس از فک پلاک خودرو، فروشنده و خریدار باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند قطعی خودرو را تنظیم و امضا کنند . برگ سبز خودرو به هیچ عنوان سند مالکیت خودرو محسوب نمیشود.

در مواردی ممکن است شخصی خودرویی را می‌فروشد و تحویل خریدار میدهد اما خریدار برای تعویض پلاک خودرو حاضر نمیشود و همچنان از پلاک خریدار استفاده میکند.در چنین مواردی چه اقداماتی باید انجام داد؟

وقتی که فروشنده به موجب قرارداد عادی خودروی خود را به دیگری منتقل میکند، اصولا خریدار از فروشنده وکالت رسمی در تعویض پلاک و نقل و انتقال رسمی خودرو اخذ میکند. در این حالت ممکن است مدت‌ها به مراکز تعویض پلاک مراجعه نکند و با پلاکی که به نام فروشنده است تردد کند و جریمه به نام فروشنده ثبت میشود و علاوه بر آن اگر فروشنده خودروی جدیدی خریداری کند پلاک قبلی به وی داده نمیشود.

بخوانید...
ابطال رای داور

راه حل این مشکل:

تقدیم دادخواست الزام خریدار به فک پلاک خودرو، در مراجع قضایی میباشد، در این حالت فروشنده خودرو قرارداد بین خود و خریدار و همچنین درصورت وجود وکالت‌نامه رسمی به خریدار کپی آن را پیوست دادخواست خود کرده و از دادگاه تقاضای فک پلاک خودرو را مطرح مینماید.

بهتر است برای تسریع در روند کار و جلوگیری از پلاک خودرو توسط خریدار، فروشنده یا وکیل وی در کنار خواسته ی الزام خریدار به فک پلاک خودرو تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف فیزیکی خودرو را نیز مطرح کند.

نمونه وکالت فروش خودرو

اگر با توجه به تمام مطالبی که در رابطه با نکات مهم در وکالت فروش ذکر کرده ایم، تصمیم گرفته اید که این وکالت را به فرد دیگری واگذار کنید، میتوانید از نمونه وکالت فروش خودرو که در این بخش آورده ایم، استفاده کنید.

وكالت فروش قطعي خودروموکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ……………… ساکن ……………………………….. ……………………………. ……………….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی …………….. ساکن ………………………… …………………………….. ……………………….. مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، ادارات راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی ومؤسسات راه گشا و مراکز تعویض پلاک خودرو و شهرداری و امور اقتصادی و دارایی و شرکت ملی پخش و فرآورده های نفتی و شرکت پست و کلیه مراجع قضایی و انتظامی تالی و عالی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و عنداللزوم شرکت های سازنده و تولید کننده خودرو جهت انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه مکاتبات و مراودات مورد نیاز و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و درج آگهی در روزنامه ها و جراید و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و بیمه نمودن و انعقاد هر نوع قرارداد در این خصوص به هر نحو و شرط و اخذ خسارات بیمه ای نقداً یا به صورت دریافت چک و عنداللزوم اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک اعم از سند ، دفترچه ، برگ اعلام وضعیت ، کارت و غیره تحت هر اسم و عنوان و اعم از اصل و المثنی ، رونوشت و تصویر مصدق و همچنین کارت سوخت خودرو و عنداللزوم فک پلاک و تعویض آن و اخذ پلاک ملی و کشوری بنام وکیل یا هر شخص و فردی که وکیل صلاح بداند و تکمیل و امضاء فرم ها و اوراق و مدارک و اسناد مربوطه و انجام کلیه مکاتبات و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله تا حصول نتیجه راجع به خودرو / اتومبیل و همچنین در صورت هر گونه منع و ردع قانونی اقدام د رخصوص فروش وانتقال قطعی تمامی ششدانگ یکدستگاه خودرو / اتومبیل …………………. مدل …………….. به شماره موتور ……………….. و شاسی ………… به شماره نیروی انتظامی فعلی و موجوده ………………… و هر شماره و مشخصه و پلاک آتی الموجوده ی تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی « بداهتاً در صورت تعویض پلاک و اخذ پلاک ملی و کشوری که در این صورت خود وکیل آنها را تعرفه و اعلام می کند » ملکی موکل طبق سند / پروانه سبز گمرک …………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب با حق اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و اخذ و قبض ثمن و سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه وامضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه بهنحوی که نیازی  به حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل مرقوم درهیچ یک از مراحل انجام مورد وکالت نباشد . ضمناض موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت چهل سال از خود سلب و ساقط نمود و مالیات نقل و انتقال طی فیش …………… واریز شد .
حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

مقالاتوکیل حقوقی

انواع وکالت نامهموسسه حقوقیوکالت فروشوکالتنامهوکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنلاین با ما در تماس باشید

با تکمیل فرم تماس با ما میتوانید از بهترین وکیل تهران مشاوره بگیرید. 

باتوجه به درگیری ها و مشغله هایی که روزانه برای همگان وجود دارد ، طبیعتا امکان وقت گذاشتن و مراجعه حضوری برای افراد مقدور نمی باشد، بهمین دلیل  موسسه حقوقی صدرا بمنظور رفاه حال مشتریان خود ، فرمی را طراحی نموده است که شما میتوانید با تکمیل فرم روبه رو مشکلات و دعاوی خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند. با این روش شما میتوانید بصورت رایگان از بهترین وکیل تهران ، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده مشاوره بگیرید و در صورت نیاز وقتی برای شما مقرر گردد تا جهت تشکیل پرونده بصورت حضوری مراجعه فرمایید. آدرس ما در ادامه درج شده است.

شماره تماس های دفتر :  88806941 - 88806942

شماره تلفن همراه (ساعات پاسخ گویی 9 صبح الی 18) :  09128210882 - 09129210882

تماس با ما- واتساپ تماس


  ساعات کار موسسه حقوقی صدرا

  جهت مراجعه  با شماره های درج شده در همین صفحه هماهنگی بفرمایید.

  شنبه تا چهارشنبه9:00 to 16:30
  پنجشنبه9:00 to 16:30
  تماس با ما
  1

  بالاتر از میدان ولیعصر (عج) – جنب سینما استقلال – کوچه فرشید – ساختمان فرشید – پلاک 8 – طبقه 2- واحد 9

  2

  از مترو میدان ولیعصر (عج) ۱۰۰ متر

  3

  از ایستگاه اتوبوس بی ار تی  (BRT)  50 متر

  مسیرهای منتهی به موسسه حقوقی صدرا

  تماس باما