HTML tutorial

وکیل ربا و نزول خواری | وکیل ابطال معامله ربوی

وکیل ربا و نزول خواری

از آن جا که مقررات و قوانین ما با شرع و موازین اسلامی گره خورده است، لذا بسیاری از افعال حرام مقرر در شرع مطابق با قانون مجازات اسلامی دارای مجازات دانسته شده است. در این میان ربا و نزول خواری یکی از افعال حرام مقرر در شرع است که در قانون نیز جرم شناخته شده است و دارای مجازات مقرر است. باید توجه داشت که ربا و نزول خواری علاوه بر آن که در احکام و موازین شرعی فعل حرام است، بر اقتصاد جامعه نیز آثار نامطلوبی دارد.شخصی که مرتکب ربا و معامله ربوی می شود این معامله را ممکن است در قالب عقود مختلفی  چون قرض، صلح و بیع به انجام برساند. و در قالب موارد معاملات ربوی در پوششی کاملا قانونی و شرعی انجام می شود در حالی که در اصل همان ربا می باشد. مصداق این مسئله را می توان در خصوص سوء استفاده از بیع شرط در قانون ملاحظه کرد. به همین جهت قانون گذار در موارد بسیاری به منظور جلوگیری از سوء استفاده و ارتکاب ربا شکل و قالب معاملات را تغییر داده است. مصداق این امر را می توان در خصوص قوانین ثبتی و در نظر گرفتن معامله با حق استرداد به جای بیع شرط و احکام خاص آن ملاحظه کرد. در هر حال در ربا اشخاص تصمیم می گیرند تا بین خود معامله ای تنظیم کنند تا جنسی را مورد معامله قرار دهند اما در زمان استرداد مال شخص مازاد بر جنس مورد معامله را درخواست می کند چنین معامله ای، معامله ربوی نامیده می شود. احکام ناظر بر معاملات ربوی از حیث مقررات مدنی و همچنین شکایت کیفری احکامی خاص و ویژه است که در ادامه این مقاله قصد داریم تا شما را با جرم ربا و نقش وکیل ربا و نزول خواری و نحوه ابطال معامله ربوی بیشتر آشنا کنیم.

بخوانید...
تغییر سن شناسنامه

ماهیت ربا

همانطور که گفته شد در ربا، اشخاص تصمیم می گیرند تا بین خود معامله ای تنظیم کنند تا جنسی را مورد معامله قرار دهند اما در زمان استرداد مال شخص مازاد بر جنس مورد معامله را درخواست می کند چنین معامله ای، معامله ربوی نامیده می شود.

در خصوص آشنایی با ماهیت ربا به عنوان یک عمل گناه و ناپسند در اسلام و موازین شرعی باید توجه داشت که مطابق با بند ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا به دو نوع است: ربا قرضی و معامله ربوی یا ربا معاملی. 

در ربا قرضی مطابق با قرارداد شخصی مالی را از دیگری قرض می گیرد و موظف به استرداد آن مال به همراه مبلغی مازاد آن، به قرض دهنده است. ربای قرضی در حقیقت شایع ترین نوع ربا می باشد.

در معامله ربوی، شخصی جنسی از کالا را در طی معامله ای مانند بیع یا صلح در برابر همان جنس اما به میزان بیشتر مطالبه می کند.

ربا در قانون مجازات اسلامی

ربا در قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است و دارای مجازات مقرر قانونی است. در تنظیم شکایت کیفری و نحوه رسیدگی به پرونده‌های ربا حضور وکیل ربا و نزول خواری می تواند بسیار کارساز و راهگشا باشد. مطابق با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود.

بخوانید...
همه چیز درباره ی گواهی انحصار وراثت

همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونی ابتدا به تعریف ربا پرداخته شده است در ادامه این ماده، در قانون مقرر شده است که مرتکبان اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌می گردند.

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه آنان هر سه مجازات می شوند که این نشان دهنده شدت عمل و قاطعیت قانون گذار در مقابل ارتکاب جرم ربا می باشد. مجازات هر سه نیز یکسان است بنابراین واسطه در ربا، معاون جرم محسوب نمی شود بلکه خود عنوان مستقل خاص خود را دارد. در این قبیل موارد نقش وکیل ربا و نزول خواری در هدایت پرونده‌های ربا می تواند بسیار موثر و کلیدی باشد.

مطابق با تبصره ۲ این ماده، هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.بنابراین در چنین مواردی حضور وکیل ربا و نزول خواری در ارائه لایحه دفاعیه و احقاق حقوق موکل خویش می تواند موثر باشد. همچنین نقش وکیل ابطال معامله ربوی در این خصوص با توجه به تشریفات پیچیده دادرسی پررنگ و قابل توجه می باشد.

وکیل ربا و نزول خواری

جهت طرح شکایت کیفری از ربا تقدیم شکواییه کیفری ضروری است. تشریفات خاص حاکم بر تنظیم شکواییه و ارائه ادله و مستندات قوی و محکمه پسند حضور وکیل ربا و نزول خواری متخصص را می طلبد. در بسیاری از موارد به سبب بار مالی ناشی از انتخاب وکیل و پرداخت حق الوکاله او اشخاص از مراجعه به وکیل صرف نظر می کنند اما این عدم مراجعه به وکیل ممکن است آنان را متحمل هزینه های اضافی و اطاله دادرسی سازد. لذا توصیه ما این است که در هنگام تنظیم شکواییه کیفری با وکیل ربا و نزول خواری و وکیل ابطال معامله ربوی مشورت کنید‌.

بخوانید...
طلاق توافقی و شرایط آن

در خصوص جرم ربا باید توجه داشت که مرجع صالح به رسیدگی به دعوا با توجه به نوع دعوا مطابق با قانون می تواند متفاوت باشد. بر اساس قانون رسیدگی به پرونده اموال حاصل از ربا خواری در صلاحیت دادگاه انقلاب است در حالی که رسیدگی به اتهام رباخواری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل وقوع جرم است. طبیعتا تشریفات رسیدگی هر یک از این محاکم و دادگاه ها با یکدیگر متفاوت است و حضور وکیل ربا و نزول خواری ضروری به نظر می رسد.

وکیل ابطال معامله ربوی

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، معامله ربوی از آن جا که جهت معامله در آن مشروع نمی باشد محکوم به بطلان است. لذا وکیل ابطال معامله ربوی پس از رسیدگی دادگاه کیفری و احراز جرم ربا می تواند ابطال معامله ربوی را از دادگاه خواستار شود. وکیل ابطال معامله ربوی با تکیه بر تجربه علمی و عملی خود بهترین و سریع ترین راه را جهت احقاق حقوق موکل خویش پیش روی او قرار خواهد داد و او را از اطاله دادرسی به دور می دارد. در این مسیر وکیل ابطال معامله ربوی تمام ابزار های قانونی جهت جبران خسارت مادی و معنوی موکل خویش را نیز به کار می بندد.

نتیجه گیری

ربا و نزول خواری در قانون مجازات اسلامی با تکیه بر موازین شرعی و آثار نامناسب اقتصادی آن، جرم دانسته شده است. مطابق با قانون تمامی عوامل دخیل در ربا از جمله ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه آنان مجازات یکسانی خواهند داشت. شکایت از ربا و نزول خواری مستلزم تقدیم شکواییه کیفری توسط وکیل ربا و نزول خواری متخصص است. در این خصوص می توانید با وکیل کیفری متخصص و مجرب موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.