نمونه دادخواست تحریر ترکه

نمونه دادخواست تحریر ترکه

ارث و میراث و تقسیم ترکه واژه های آشنایی است که برای یک بار هم که شده درباره ی آن شنیده ایم. در حقیقت ارث حکمی قانونی است که بر اساس آن حقوق،دیون و اموال متوفی پس از فوت به وراث او منتقل می شود اما این انتقال و تقسیم ترکه میان وراث متوفی نیازمند طی کردن روند خاص قانونی خود است. به همین جهت است که در قانون امور حسبی با مفاهیم قانونی چون تحریر ترکه، مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و گواهی انحصار وراثت مواجه می شویم. با توجه به اهمیت نحوه ی تقسیم ترکه در این مقاله قصد داریم تا شما را با درخواست تحریر ترکه  و نمونه دادخواست تحریر ترکه آشنا کنیم.

تحریر ترکه در قانون

برای آشنایی با مفهوم تحریر ترکه لازم است بدانیم که ترکه چیست؟ به بیان ساده مقصود از ترکه یا ماترک متوفی اموالی است که در زمان فوت متوفی جزء دارایی و در مالکیت او بوده است و حال به حکم ارث به وراث متوفی تعلق دارد. تحریر ترکه در ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی این گونه تعریف شده است: مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. بنابراین مقدمه ی لازم برای تقسیم ترکه آن است ابتدا انحصار وراثت صورت گیرد و پس از آن مقدار ترکه از طریق درخواست تحریر ترکه مشخص شود. درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. طبیعتا دادخواست تحریر ترکه باید نزد مقام قضایی مربوطه طرح شود که بر اساس ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف می باشد. به همین جهت است که اصولا در نمونه دادخواست تحریر ترکه، درخواست تحریر ترکه خطاب به شورای حل اختلاف است و از شورای حل اختلاف درخواست می شود.

تحریر و مهر و موم ترکه

غالبا در نمونه دادخواست تحریر ترکه واژه های تحریر ترکه و مهر و موم کنار یکدیگر به کار می روند. به همین جهت ممکن است برای شما سوال شود که منظور از مهر و موم ترکه چیست و چه تفاوتی با تحریر ترکه دارد؟ همانطور که گفته شد تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است در حالی که مهر و موم ترکه به معنای حفظ و نگه داری و جلوگیری از استفاده و یا حیف و میل آن توسط ورثه دیگر یا اشخاص ثالث است. طرح درخواست مهر و موم ترکه علاوه بر ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی از جانب طلبکاران متوفی نیز پذیرفته می شود. البته طلبکار متوفی در صورتی می تواند درخواست مهر و موم ترکه را مطرح نماید که طلب او با سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به مقدار طلب ثابت شده باشد. مطابق با نظریه مشورتی شماره ۱۶۱۹/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه ؛ اقدام به مهر و موم حسب ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی یا به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه انجام می شود همانطور که ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی فقط درباره معاینه محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ قانون امور حسبی صحیح نیست. مطابق با ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی ؛ بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی شود و اگر در اثنا تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می گردد.

 
نحوه تحریر ترکه 

توجه داشته باشید که درخواست تحریر ترکه در زمره امور حسبی است و به عبارت دیگر ماهیت درخواست تحریر ترکه ترافعی نیست. به همین سبب است که طرح درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران پذیرفته نیست. مطابق با ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی غیبت اشخاصی که به دادگاه احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود. مطابق با رای وحدت رویه ۵۷۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۳۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ نظر به این که مطابق مفاد ماده ۱ قانون امور حسبی دادگاه ها در امور حسبی مکلفند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر این که در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ فوق الذکر غیبت اشخاصی که  احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود بنا بر مراتب مزبور و عمومات قانون امور حسبی درموردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتبا اعلام ننماید دادگاه نمی تواند جریان پرونده ها را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امر و ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.

 

نمونه دادخواست تحریر ترکه

در این بخش مقاله قصد داریم تا با ارائه یک نمونه دادخواست تحریر ترکه شما را با نحوه ی تنظیم دادخواست تحریر ترکه آشنا کنیم.البته  بهتر است پیش از طرح درخواست تحریر ترکه با یک وکیل مشورت نمایید و صرفا به نمونه دادخواست تحریر ترکه در قالب های از پیش آماده شده اکتفا نکنید.

 

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند:

شادروان….فرزند….مورث قانونی در تاریخ (روز/ماه/سال)در محل اقامت دائمی خود در….درگذشته اند و اینجانب….به شماره شناسنامه…..و خوانده/خواندگان به ترتیب به شماره های شناسنامه…. ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره…..مورخ(روز/ماه/سال)صادره از شعبه …. مجتمع شماره…. شورای حل اختلاف شهر تهران مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به این که لازم است ما ترک صورت برداری گردد و بیم حیف و میل آن تا قبل از صورت برداری می رود. فلذا به استناد مواد ۱۶۷،۱۷۵،۲۰۶،۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی صدور قرار مهر و موم ترکه و سپس تحریر و صورتبرداری و تقسیم آن فیمابین ورثه طبق گواهی انحصار وراثت فوق الذکر مورد استدعاست.

 

وکیل تحریر ترکه

انتخاب وکیل متخصص در امور حسبی و تحریر ترکه می تواند در تسریع روند تقسیم ترکه نقش مهمی داشته باشد. وکیل تحریر ترکه با شناخت جامع نسبت به قوانین امور حسبی و رویه های قضایی و تجربه ی گرانبها در طرح درخواست تحریر ترکه می تواند راهنمای خوبی باشد. انتخاب وکیل متخصص در حوزه تحریر ترکه و امور حسبی از یک موسسه حقوقی می تواند شما را از تخصص و دانش وکیل مطمئن سازد. با توجه به ظرافت های خاص حاکم بر هر پرونده نمونه دادخواست تحریر ترکه در فرم آماده و از پیش تعیین شده ممکن است چندان موثر واقع نشود. با توجه به شرایط خاص حاکم بر هر پرونده وکیل تحریر ترکه با ارزیابی وضع پرونده و با تکیه بر دانش عملی خود می تواند نقش مهمی در پیشبرد پرونده ایفا کند.

 

نتیجه گیری

یکی از مقدمات مهم در تقسیم ترکه میان ورثه درخواست تحریر ترکه  و مهر و موم ترکه است. تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است و روند خاص قانونی خود را دارد. که در این نوشتار به  نحوه طرح دادخواست تحریر ترکه و همچنین ارائه ی نمونه درخواست تحریر ترکه پرداخته شد. شما می توانید برای آگاهی از نحوه ی طرح درخواست تحریر ترکه با وکلای مجرب موسسه حقوقی صدرا مشورت نمایید.

وکیل کیفری غرب تهران

مقالات

نمونه دادخواست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *