HTML tutorial

نحوه اثبات تجاوز جنسی چگونه است

تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی در موسسه حقوقی صدرا

یکی از پیچیده ترین مسائلی که پرونده های وکیل کیفری تجاوز به عنف با آن مواجه می شوند بحث اثبات جرم تجاوز جنسی است زیرا بسیار دیده شده است که اشخاص از ترس آبرو و انگشت نما شدن از افشای جرم تجاوز جنسی خودداری می کنند .

اما در هر حال در قانون مجازات اسلامی روش هایی برای اثبات جرم تجاوز به عنف پیش بینی شده است مطابق با قانون برای اثبات زنا سه عنصر اقرار ، شهادت و علم قاضی بیان شده است که در بحث تجاوز به عنف نیز این عناصر برای اثبات آن مطرح است.از آن جا که روند اثبات جرم تجاوز جنسی دارای تشریفات خاص خود است توصیه می شود در این خصوص با وکیل اثبات تجاوز جنسی مشورت کنید.

اثبات تجاوز جنسی

در تجاوز به عنف در درجه ی اول اثبات این نکته که تجاوز جنسی بدون رضایت زن بوده است بر عهده ی شخص قربانی است زیرا معمولا زنای به عنف مورد انکار شخص بزهکار قرار می گیرد. همچنین پزشکی قانونی و نامه ای که از جانب این نهاد به دادگاه ارائه می شود نیز می تواند در اثبات جرم تجاوز به عنف موثر واقع شود.

همچنین مطابق با قانون با چهار بار اقرار فرد مرتکب یا شهادت چهار مرد عادل جرم تجاوز جنسی اثبات می شود و البته علم قاضی نیز به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم در پرونده های تجاوز جنسی مانند مستندات و آزمایش های دقیق و گواهی های صادره از پزشکی قانونی در اثبات تجاوز به عنف می تواند موثر باشد. در این راستا شما می توانید با وکیل اثبات تجاوز جنسی مشورت کنید.

تجاوز جنسی منجر به ازاله بکارت

در خصوص تجاوز جنسی منجر به ازاله بکارت دختر باکره ای که نسبت به برقراری رابطه ی جنسی رضایت نداشته است و رابطه جنسی با قهر و غلبه ی مرد صورت گرفته باشد، علاوه بر آن که مجازات اعدام بر مرد ثابت است مرد موظف است تا به بزه دیده مهر المثل بپردازد در حقیقت از آن جا که برقراری رابطه نامشروع جنسی با دختر باکره بدون رضایت او بوده است و منجر به از بین رفتن دوشیزگی او شده است مرد موظف به پرداخت دیه ارش بکارت است این دیه توسط دادگاه تعیین می شود و مرد موظف به پرداخت آن است.

بخوانید...
وکیل مطالبه وجه

همچنین از آن جا که خارج از علقه ی زوجیت با آن دختر رابطه جنسی برقرار کرده است مرد علاوه بر ارش البکاره موظف به پرداخت مهر المثل نیز می باشد منظور از مهر المثل مهریه ای است که عرفا برای زنان هم شان او در نظر گرفته می شود و مطابق با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

حکم تجاوز جنسی با زن شوهردار

در خصوص تجاوز به عنف با زن شوهردار توجه داشته باشید که در درجه ی اول به جهت آن که جرم تجاوز به عنف به موارد خاصی محدود نشده است بنابراین در هر حال با اثبات این موضوع که تجاوز جنسی بدون رضایت زن صورت گرفته است مرتکب در حال به مجازات اعدام محکوم می شود همچنین مرتکب ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن شوهردار خواهد بود.در این راستا و جهت طرح شکواییه می توانید با وکیل اثبات تجاوز جنسی در تماس باشید.

در خصوص تعلیق مجازات تجاوز جنسی باید گفت که منظور از تعلیق مجازات آن است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به منظور اصلاح یا تربیت مجرم به تاخیر بیافتد اما قانون به صراحت در خصوص جرایمی مانند تجاوز به عنف به جهت آن که این جرایم حساسیت عموم مردم جامعه را بر می انگیزد آن را قابل تعلیق ندانسته است و مجازات آن در هر حال اجرا خواهد شد.

وکیل اثبات تجاوز جنسی

با توجه به حساسیت خاص پرونده های تجاوز جنسی لازم است حتما با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید‌. در این راستا وکیل اثبات تجاوز جنسی با تجربه کاری بالا در زمینه پیگیری پرونده های کیفری می تواند راهنمای شما باشد.

از آن جا که اثبات جرم تجاوز جنسی بسیار دشوار است و معمولا بزه دیده این جرم در شرایط نامساعد روحی به سر می برد حضور وکیل اثبات تجاوز جنسی جهت احقاق حقوق از دست رفته بزه دیده می تواند بسیار مفید فایده باشد.

بخوانید...
آنچه لازم است درباره ی فسخ قرارداد بدانید!

اصولا با نگاه های عرفی ناظر مسئله تجاوز جنسی بسیاری از بزه دیدگان این جرم از ترس آبرو از شکایت کیفری خودداری می کنند طبیعتا نقش موثر وکیل اثبات تجاوز جنسی به خصوص در چنین مواردی مشخص می شود. در حقیقت بهترین وکیل کیفری در زمینه اثبات تجاوز جنسی وکیل مجربی است که ضمن دعوت موکل خود به آرامش همچون مشاوری دلسوز بهترین تصمیم را در جهت احقاق حقوق موکل خویش اتخاذ نماید.

نتیجه گیری وکیل اثبات تجاوز جنسی

تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی از جمله جرایم منافی عفت محسوب می شود و همواره باعث لطمه های روحی جبران ناپذیر بزه دیده و برانگیخته شدن احساسات عموم جامعه می شود. زنای به عنف به معنای برقراری رابطه نامشروع جنسی خارج از علقه ی زوجیت و بدون رضایت یکی از طرفین است که غالبا قربانیان تجاوز جنسی زنان هستند. بسیار دیده شده است که اشخاص بزه دیده جرم تجاوز به عنف به جهت حفظ آبرو از طرح شکایت خودداری می کنند یا حتی تعلل در طرح شکایت ممکن است اثبات جرم تجاوز جنسی را منتفی سازد لذا لازم است برای طرح شکایت در جرم زنای به عنف حتما با وکیل اثبات تجاوز جنسی و مشاوران امور کیفری مشورت نمایید.

یکی از پیچیده ترین مسائلی که پرونده های وکیل کیفری تجاوز به عنف با آن مواجه می شوند بحث اثبات جرم تجاوز جنسی است زیرا بسیار دیده شده است که اشخاص از ترس آبرو و انگشت نما شدن از افشای
جرم تجاوز جنسی خودداری می کنند .

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مطلب ” تجاوز به عنف یا اکراه و مجازات آن ” را بخوانید .

اما در هر حال در قانون مجازات اسلامی روش هایی برای اثبات جرم تجاوز به عنف پیش بینی شده است مطابق با قانون برای اثبات زنا سه عنصر اقرار ، شهادت و علم قاضی بیان شده است که در بحث تجاوز به عنف نیز این عناصر برای اثبات آن مطرح است.

بخوانید...
مجازات قتل فرزند توسط پدر

در تجاوز به عنف در درجه ی اول اثبات این نکته که تجاوز جنسی بدون رضایت زن بوده
است بر عهده ی شخص قربانی است زیرا معمولا زنای به عنف مورد انکار شخص بزهکار قرار
می گیرد. همچنین پزشکی قانونی و نامه ای که از جانب این نهاد به دادگاه ارائه می شود نیز می
تواند در اثبات جرم تجاوز به عنف موثر واقع شود. همچنین مطابق با قانون با چهار بار اقرار فرد
مرتکب یا شهادت چهار مرد عادل جرم تجاوز جنسی اثبات می شود و البته علم قاضی نیز به عنوان
یک عنصر کلیدی و مهم در پرونده های تجاوز جنسی مانند مستندات و آزمایش های دقیق و گواهی
های صادره از پزشکی قانونی در اثبات تجاوز به عنف می تواند موثر باشد.

مطالعه کنید >>> وکیل کیفری

تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی در زیر گروه وکیل کیفری


حکم تجاوز جنسی منجر به ازاله بکارت با دختر باکره


در خصوص تجاوز جنسی منجر به ازاله بکارت دختر باکره ای که نسبت به برقراری رابطه ی
جنسی رضایت نداشته است و رابطه جنسی با قهر و غلبه ی مرد صورت گرفته باشد، علاوه بر آن
که مجازات اعدام بر مرد ثابت است مرد موظف است تا به بزه دیده مهر المثل بپردازد در حقیقت از
آن جا که برقراری رابطه نامشروع جنسی با دختر باکره بدون رضایت او بوده است و منجر به از
بین رفتن دوشیزگی او شده است مرد موظف به پرداخت دیه ارش بکارت است این دیه توسط دادگاه
تعیین می شود و مرد موظف به پرداخت آن است.

مطالعه کنید >>> توهین و افترا

همچنین از آن جا که خارج از علقه ی زوجیت با آن دختر رابطه جنسی برقرار کرده است مرد علاوه بر ارش البکاره موظف به پرداخت مهر المثل نیز می باشد منظور از مهر المثل مهریه ای است که عرفا برای زنان هم شان او در نظر گرفته می شود و مطابق با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.

بخوانید...
طلاق توافقی و شرایط آن

حکم تجاوز جنسی با زن شوهردار


در خصوص تجاوز به عنف با زن شوهردار توجه داشته باشید که در درجه ی اول به جهت آن که
جرم تجاوز به عنف به موارد خاصی محدود نشده است بنابراین در هر حال با اثبات این موضوع که
تجاوز جنسی بدون رضایت زن صورت گرفته است مرتکب در حال به مجازات اعدام محکوم می
شود همچنین مرتکب ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن شوهردار خواهد بود.

مطالعه کنید >>> عفو و انواع آن

تعلیق مجازات در جرم تجاوز جنسی


منظور از تعلیق مجازات آن است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به منظور اصلاح یا تربیت
مجرم به تاخیر بیافتد اما قانون به صراحت در خصوص جرایمی مانند تجاوز به عنف به جهت آن که
این جرایم حساسیت عموم مردم جامعه را بر می انگیزد آن را قابل تعلیق ندانسته است و مجازات آن
در هر حال اجرا خواهد شد.

وکیل کیفری ، تجاوز به عنف یا تجاوزجنسی

نتیجه گیری


تجاوز به عنف یا تجاوز جنسی از جمله جرایم منافی عفت محسوب می شود و همواره باعث لطمه
های روحی جبران ناپذیر بزه دیده و برانگیخته شدن احساسات عموم جامعه می شود. زنای به عنف
به معنای برقراری رابطه نامشروع جنسی خارج از علقه ی زوجیت و بدون رضایت یکی از طرفین
است که غالبا قربانیان تجاوز جنسی زنان هستند. بسیار دیده شده است که اشخاص بزه دیده جرم
تجاوز به عنف به جهت حفظ آبرو از طرح شکایت خودداری می کنند یا حتی تعلل در طرح شکایت
ممکن است اثبات جرم تجاوز جنسی را منتفی سازد لذا لازم است برای طرح شکایت در جرم زنای
به عنف حتما با یک وکیل و مشاوران امور کیفری مشورت نمایید.

شما می توانید برای ارتباط با وکیل کیفری ، وکیل خانواده و وکیل حقوقی موسسه حقوقی صدرا ، همین حالا با مراجعه به ” رزرو نوبت ” با وکلای ما در ارتباط باشید .

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی