کفالت و شرایط اخذ آن

معنی کفالت در حقوق

یکی از عقود و قرارداد های مهم و کاربردی در زمینه ی تضمین دین و بدهی میان طلبکار و بدهکار قرارداد کفالت می باشد. اگر چه کاربرد امروزه ی قرارداد کفالت نسبت به گذشته کم تر شده است اما چنین امری به معنای بی اهمیتی قرارداد کفالت نیست. در حقیقت امروزه قرارداد کفالت در چهره ای نوین می تواند در تضمین حقوق اشخاص نقش مهمی ایفا نماید. برای مثال امروزه کاربرد قرارداد کفالت را حتی در پرونده های کیفری و صدور قرار های تامین کیفری توسط دادسرا و دادگاه های کیفری شاهد هستیم. به همین منظور قصد داریم در این نوشتار شما را با معنی کفالت در حقوق، کفالت و شرایط اخذ آن و چهره های مختلف این قرارداد مطابق با قوانین و مقررات مربوطه حقوقی و کیفری آشنا کنیم همچنین در انتهای این مقاله در خصوص دادخواست اثبات کفالت مطالبی بیان خواهد شد.

مطالعه کنید » وکالت فروش

معنی کفالت در حقوق

برای آشنایی با معنی کفالت در حقوق و قوانین و مقررات مربوطه در ابتدا بایستی از ماده قانونی کفالت در قانون مدنی سخن بگوییم. مطابق با ماده ۷۳۴ قانون مدنی؛ کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.

بنابراین معنی کفالت در حقوق به بیان ساده آن است که در قرارداد کفالت یک طرف قرارداد در مقابل طرف دیگر قرارداد احضار شخص ثالثی را به عهده می گیرد. برای مثال شخصی ادعا دارد که از شخص دیگری طلبکار است در این حالت شخص دیگری از بدهکار کفالت می کند تا هر گاه طلبکار بخواهد بدهکار را نزد او حاضر کند. بنابراین در عقد کفالت سه شخص نقش بازی می کنند:

 • کفیل: شخصی که به احضار شخص ثالث متعهد شده است‌.
 • مکفول عنه: شخصی که تعهد احضار او شده است.
 • مکفول له: طلبکار و متعهد له قرارداد است.

توجه داشته باشید که پس از انعقاد قرارداد کفالت، کفیل و مکفول له طرف اصلی قرارداد کفالت هستند و پس از انعقاد قرارداد در حقیقت مکفول نقش عمده ای ندارد.

کفالت و شرایط اخذ آن

پس از آن که مطابق با قانون مدنی به معنی کفالت در حقوق پرداخته شد در این قسمت به بررسی شرایط کفیل مطابق با قوانین مربوطه می پردازیم. مطابق با آنچه که گفته شد مشخص می شود که نقش کفیل در قرارداد کفالت نقشی بسیار کلیدی و پررنگ است. کفیل از آن جا که متعهد قرارداد کفالت است تعهداتی را در مقابل مکفول له یا طلبکار اصلی برای تضمین طلب او به عهده می گیرد. بنابراین عدم انجام تعهد از جانب کفیل می تواند برای او ضمانت اجرای قانونی و حقوقی داشته باشد.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که کفیل تنها امکان کفالت از دیون و بدهی های مالی را دارد اما توجه داشته باشید که مطابق با قانون کفیل می تواند از شخص بدهکار یا مکفول عنه در قبال تکالیف غیر مالی مانند حضانت و تمکین زوجه از زوج و… نیز به نفع مکفول له کفالت کند. حال که به موجب انعقاد قرارداد کفالت کفیل متعهد به احضار مکفول شده است اگر به هر دلیلی نتواند مکفول را نزد مکفول له حاضر کند یا با امتناع شخص بدهکار مواجه شود بایستی بدهی موضوع کفالت را به طلبکار اصلی بپردازد.

در غالب قرارداد های کفالت طرفین قرارداد وجه التزامی را در قرارداد کفالت درج می کنند. در حقیقت این وجه التزام مبلغی است که در قرارداد کفالت مشخص می شود تا اگر کفیل نتواند شخص را نزد طلبکار حاضر کند به پرداخت وجه مقرر شده در قرارداد کفالت ملتزم شود و آن را به مکفول له بپردازد. توجه داشته باشید که این مبلغ می تواند کم تر یا بیش تر از میزان دین اصلی بدهکار به طلبکار باشد یا حتی مساوی با آن دین باشد.

انواع کفالت

همانطور که گفته شد معنی کفالت در حقوق آن است که شخصی در برابر شخص دیگر که طلبکار است متعهد شود در هر زمانی که طلبکار می خواهد بدهکار یا مکفول را نزد او حاضر نماید. مطابق با این مفهوم می توان انواع مختلفی برای قرارداد کفالت در نظر گرفت:

 • کفالت مطلق: در این نوع قرارداد کفالت شخص کفیل لازم است یک بار و در هر زمانی که طلبکار اراده کند مکفول یا بدهکار را نزد طلبکار یا مکفول له حاضر کند و پس از آن دیگر تکلیفی نخواهد داشت.
 • کفالت موقت: در این نوع قرارداد کفالت موعد مشخصی برای احضار مکفول تعیین می شود و تا پیش از فرا رسیدن این موعد شخص طلبکار حق احضار مکفول را نخواهد داشت.
 • کفالت مقید به زمان: در این نوع قرارداد کفالت مدتی در قرارداد درج می شود که در همان مدت امکان احضار وجود دارد و اگر مکفول له از کفیل احضار مدیون را نخواهد قرارداد خود به خود فسخ می شود.

کفالت در پرونده های کیفری

یکی از کاربرد های مهم و اصلی قرارداد کفالت در پرونده های کیفری است‌. معنای کفالت در پرونده های کیفری چندان با معنی کفالت در حقوق و قانون مدنی متفاوت نیست اما از آن جهت که در پرونده ی کیفری مطرح می شود و از زمره ی قرار های تامین کیفری به حساب می آید بسیار حائز اهمیت است.

معنی کفالت در حقوق دادخواست اثبات کفالت کفالت و شرایط اخذ آن

مطابق با ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

 • التزام به حضور با قول شرف
 • التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 • التزام به معرفی نوبه‌ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
 • التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
 • ●        التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
 • ●        أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
 • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
 • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

همانطور که ملاحظه می شود مطابق با یکی از بند های این ماده قرار کفالت به عنوان یکی از قرار های تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، شناخته شده است.

مطابق با قانون قرار کفالت در پرونده کیفری به معنای آن است که شخصی به نام کفیل، در جریان رسیدگی به پرونده کیفری از متهم ضمانت می کند تا در موعد مقرر متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند. بررسی شرایط کفیل در صدور قرار کفالت خود امری بسیار مهم است و در صورت عدم تایید کفیل توسط مقام قضایی ممکن است قرار عدم پذیرش کفیل صادر شود.

دادخواست اثبات کفالت

یکی از دادخواست های شایع در خصوص قرارداد کفالت که در دادگاه ها و مراجع قضایی مطرح می شود دادخواست اثبات کفالت است‌. کفالت در این معنا کاملا متفاوت از معانی اصطلاحی در قانون مدنی و قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است. در حقیقت معنای کفالت در طرح دادخواست اثبات کفالت همان معنای لغوی و عرفی کفالت است. حتما شما نیز در خصوص کفالت سربازی شنیده اید. در حقیقت کفالت در این جا به معنای سرپرستی کسی را به عهده داشتن است. مطابق با این دادخواست که با عنوان دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت شناخته می شود شرایط خاصی لازم است تا با اثبات این امر که شخص کفالت پدر یا مادر خود را به عهده دارد از خدمت سربازی معاف شود یا جهت خدمت به محل سکونت والدین خود منتقل شود.

مشاوره حقوقی قرارداد کفالت

چنانچه ملاحظه شد کفالت به شیوه های مختلف مانند قرارداد کفالت، قرار تامین کفالت در پرونده های کیفری، دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت و… در قوانین و مقررات مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. طبیعتا آشنایی با هر یک از موارد کفالت امری کاملا تخصصی است و بهتر است در خصوص هر یک با کارشناسان حقوقی یا یک وکیل مجرب مشورت کنید. بهره گیری از قرار کفالت در پرونده های کیفری در صورت وجود شرایط خاص قانونی می تواند از بازداشت متهم جلوگیری کند. از طرفی صدور حکم سرپرستی و کفالت می تواند در انتقال محل خدمت سربازی افراد به محل سکونت والدین با شرایط قانونی نقش مهمی داشته باشد.

نتیجه گیری کفالت و شرایط اخذ آن

در این مقاله به بررسی کفالت و شرایط اخذ آن و کاربرد های گسترده آن پرداخته شد. مطابق با قانون مدنی کفالت، عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. قرار کفالت در پرونده های کیفری به معنای آن است که شخص کفیل در مقابل مقام قضایی از شخص متهم کفالت کند و تضمین کند که در هر زمانی که مقام قضایی احضار متهم را بخواهد کفیل او را نزد مقام قضایی حاضر کند. دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت نیز معنایی کاملا متفاوت از قرارداد کفالت دارد که در این مقاله ( کفالت و شرایط اخذ آن ) بررسی شد.موسسه حقوقی صدرا با برخورداری از کادر مجرب وکلای حقوقی و کیفری آماده خدمت رسانی در زمینه طرح و پیگیری دعاوی شما عزیزان می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *