مجازات اغفال زنان و دختران در قانون مجازات اسلامی

مجازات اغفال زنان

اغفال و سوء استفاده از دختران و زنان با وعده های ازدواج از جمله جرایمی است که متاسفانه روز
به روز شاهد بیشتر شدن آن هستیم. اغفال دختران و زنان همواره آسیب های مختلف مادی و روحی
جبران ناپذیر برای آنان دارد و لذا به جهت اهمیت حفظ سالمت روح و روان دختران و زنان و به
حداقل رسانیدن سوء استفاده های اشخاص از عواطف و حتی سوء استفاده های مالی از زنان و
دختران قانون گذار به شکل های مختلف در قانون هر گونه اغفال و سوء استفاده از دختران و زنان
مانند اخاذی، کالهبرداری، سود جویی، تجاوز و تعرض و… را دارای مجازات دانسته است. در این
راستا و در مقاله ی پیش رو به بررسی جرم اغفال زنان و دختران در قانون، مصادیق مختلف اغفال
زنان و دختران و مجازات آن در قانون مجازات اسالمی می پردازیم.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، نگاهی به دسته بندی وکیل کیفری بیاندازید .

منظور از اغفال چیست؟


مجازات اغفال زنان در معنای لغوی به معنای فریفتن یا کسی را گول زدن است و منظور از اغفال در قانون هر
گونه سوء استفاده ی مالی و جنسی از زنان و دختران با وعده های دروغین مانند وعده ی ازدواج
و… است. با توجه به اهمیت جلوگیری از هر گونه آسیب روحی و روانی برای دختران و زنان
قانون با حساسیت زیادی به حمایت از زنان و دختران پرداخته و هر گونه اغفال و سوء استفاده از
جانب اشخاص را دارای مجازات نسبتا شدیدی دانسته است.

مجازات اغفال زنان


مجازات اغفال دختران با وعده ی ازدواج


مطابق با قانون صرف قول و قرار برای ازدواج جرم نیست و امکان اجبار هیچ یک از طرفین برای
ازدواج وجود ندارد اما اگر شخصی با وعده ی ازدواج مدام از طرف مقابل پول اخاذی کند و یا به
کالهبرداری دست بزند یا با او رابطه ی نامشروع برقرار کند که در این حالت حسب مورد به
مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود.

زنا چیست ؟ انواع زنا و مجازات آن


مجازات اغفال زنان و دختران با اخاذی از آنان


گاهی ممکن است شخص با تهدید های مختلف مدام از طرف مقابل پول اخاذی کند در این حالت
جرم اخاذی محقق شده است مطابق با ماده ی ۶۶۹ قانون مجازات اسالمی؛ هر گاه کسی دیگری را
به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا
بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را
نموده یا ننموده باشد به مجازات شالق تا )۷۴ )ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد
شد. که طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسالمی اصالحی سال ۱۳۹۹ ،مجازات حبس ماده فوق
به نصف تقلیل مییابد.

نحوه دریافت گواهی عدم سوء پیشینه


مجازات اغفال زنان و دختران با کالهبرداری از آنان


ممکن است شخص با وعده ی ازدواج به سوء استفاده های مختلف مالی و کالهبرداری دست بزند
برای مثال با کالهبرداری ملکی را از طرف مقابل به نام خود بزند و… در این حالت جرم
کالهبرداری رخ داده است و طبق ماده ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و
کالهبرداری مرتکب به حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی مال برده شده و رد اصل مال به صاحب
آن محکوم می شود.

مجازات اغفال زنان

نتیجه گیری :

شما می توانید همین حالا برای آشنایی بیشتر در خصوص این موضوع با وکیل کیفری موسسه حقوقی صدرا تماس بگیرید . همچنین شما می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده ، با ما در تماس باشید . لازم به دکر است . شما می توانید برای آشنایی بیشتر با موسسه حقوقی صدرا به صفحه رزرو نوبت وکلا مراجعه نمایید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *