مجازات اغفال دختران

مجازات اغفال زنان | مجازات اغفال دختران | وکیل کیفری

در مجازات اغفال دختران از شایع ترین جرایمی که عمدتا با اغفال دختران و زنان و به بهانه ی ازدواج با آنان رخ می دهد جرم رابطه ی نامشروع و زنا است. منظور از رابطه ی نامشروع هر گونه اعمال منافی عفت پایین
تر از زنا است. مطابق با ماده ی ۶۳۷ قانون مجازات اسالمی؛

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود. در این حالت نیز با توجه به آن که رابطه ی نامشروع با عنصر فریب دختر
صورت گرفته است پسر به مجازات ۹۹ ضربه شالق محکوم خواهد شد.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، سری به مقالات وکیل کیفری بزنید .

مجازات اغفال دختران و زنای به عنف با او


اگر شخصی با اغفال و فریب دختری با او زنای به عنف کند مطابق با ماده ی ۲۲۴ قانون مجازات
اسلامی برای مجازات اغفال دختران به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. همچنین به دلیل عدم رضایت دختر به پرداخت مهر المثل و در صورت ازاله بکارت به پرداخت ارش البکاره محکوم می شود. اما اگر رابطه ی جنسی
با رضایت دختر و بدون اغفال و اکراه صورت گرفته باشد هر دو طرف به مجازات ۱۰۰ ضربه
شالق محکوم خواهند شد.

مجازات اغفال دختران


اغفال دختران در فضای مجازی


با گسترش شبکه های مختلف اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام و… روابط نامشروع در این قالب
نیز بسیار گسترده شده است و در این میان ممکن است اشخاص با بهانه های ازدواج به اخاذی و
کالهبرداری و سوء استفاده های مختلف مانند تهدید به انتشار عکس های خصوصی و… بپردازند.

مطالعه کنید >>> تجاوز به عنف یا اکراه و مجازات آن


ارتکاب هر یک از این جرایم حسب مورد توسط پلیس فتا قابل پیگیری و بررسی خواهد بود و
مرتکب به مجازات مقرر در هر یک از موارد محکوم خواهد شد. و دالیلی مانند اسکرین شات پیام
ها در فضای مجازی، پرینت پیامک ها و… می تواند به عنوان اماره در کشف واقعیت به قاضی
کمک رساند.


تفاوت اغفال با وعده ی دروغین ازدواج با اغفال در ازدواج


همانطور که گفته شد گاهی اشخاص با وعده ی ازدواج به اغفال و سوء استفاده های مختلف جنسی و
مالی از دختران و زنان می کنند و در نهایت ازدواجی تحقق نمی یابد. توجه داشته باشید که اغفال با
وعده ی دروغین ازدواج با اغفال در ازدواج تفاوت دارد. چنانچه در مطالب قبلی گفته شد صرف
وعده ی ازدواج هر چند به دروغ نمی تواند جرم باشد بلکه سوء استفاده های مالی مانند کالهبرداری
و اخاذی و همچنین سوء استفاده هایی مانند برقراری رابطه نامشروع بدون رضایت دختران جرم
است و دارای مجازات مقرر است.

مجازات قتل فرزند توسط پدر

اما اغفال یا فریب در ازدواج به این معنا است که شخصی قبل از ازدواج به دروغ خود را دارای صفاتی معرفی کند در حالی که آن صفات در او نیست و طرف مقابل به اتکای آن صفت با او ازدواج می کند اما پس از ازدواج معلوم می شود که طرف مقابل با فریب کاری خود را دارای آن صفت خاص معرفی کرده است

طبق ماده ی ۶۴۷ قانون مجازات اسالمی فریب در ازدواج خود جرمی مستقل است و مجازات اغفال دختران به صورت جداگانه ای است. بر اساس این ماده ؛ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیالت عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد که طبق
تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسالمی اصالحی سال ۱۳۹۹ مجازات حبس ماده فوق به نصف
تقلیل مییابد.

مجازات اغفال دختران


نتیجه گیری مجازات اغفال دختران


اغفال دختران و زنان یکی از جرایم شایع است که امروزه با پیشرفت شبکه های مختلف اجتماعی در
فضای مجازی شکل تازه تری به خود گرفته است. اغفال زنان و دختران با بهانه های مختلفی مانند
وعده ی ازدواج و… و به هدف هایی مانند سوء استفاده های جنسی و مالی صورت می گیرد که
الزم است با هوشیاری و قاطعیت با چنین سود جویانی برخورد کرد. در این راستا شما می توانید در
خصوص نحوه ی طرح شکواییه اغفال با یک وکیل یا مشاور امور کیفری مشورت نمایید.

شما می توانید از طریق کلیک بر روی رزرو نوبت ، با وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده موسسه بیشتر آشنا شوید . همچنین شما می توانید با کلیک بر روی مشاوره حقوقی رایگان ، با موسسه و نحوه مشاوره بیشتر آشنا شوید .

مقالاتوکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *