قرار تامین دلیل چیست و چه کاربرد هایی دارد؟

قرار تامین دلیل در وکیل حقوقی ، دادخواست تامین دلیل

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که دعوایی را علیه شخصی در دادگاه طرح نمایید و نیازمند
دلیلی برای طرح دعوای خود و اثبات دعوا و دفاع از آن باشید و حتی ممکن است شما دارای حقی
باشید اما به جهت آن که ممکن است دالیل و مدارک الزم برای اثبات حق و طرح دعوا را برای
همیشه از دست بدهید نگرانی دارید اما قانون برای جلوگیری از این وضعیت امکانی تحت عنوان
قرار تامین دلیل را در نظر گرفته است که عموما وکال با بهره گیری از قرار تامین دلیل مانع از بین
رفتن دالیل و مدارک برای اثبات و دفاع از دعوا می شوند.

بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .

بنابراین بهره گیری از این امکان قانونی ممکن است شما را چندین قدم به پیروزی در دعوا نزدیک تر کند. در حقیقت این موضوع در دادگاه بسیار شایع است که اشخاص دارای حقی هستند اما به سبب آن که دالیل و مدارک کافی برای اثبات حق خود در دسترس ندارند در دعوا شکست می خورند

لذا بهره گیری از قرار تامین دلیل می تواند کمک شایانی به شما برساند لذا به جهت اهمیت این موضوع در این نوشتار به بررسی مفهوم قرار تامین دلیل و مرجع صالح برای صدور این قرار، انواع قرار تامین دلیل و سایر موارد مرتبط قانونی می پردازیم .

قرار تامین دلیل در موسسه حقوقی صدرا

مطالعه کنید >>> قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن

منظور از قرار تامین دلیل چیست؟


تامین در لغت به معنای در امنیت قرار دادن و حفظ کردن است و دلیل به معنای مدارک و دالیل
الزم برای اثبات ذی حقی شخص در دعوا می باشد لذا منظور از قرار تامین دلیل آن است که دلیل و
مدارک الزم برای اثبات در دعوا که احتمال از بین رفتن آن وجود دارد را در امنیت قرار دهیم تا در
آینده بتوانیم از آن بهره بگیریم.

بنابراین و مطابق با ماده ی ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دالیل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطالع از م یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن ّطلعین و استعالم نظر کارشناسان و امارات موجود در محل و یا دالیلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.

مطالعه کنید >>> قرارداد تامین خواسته چیست و چگونه صادر می شود ؟

مقصود از تأمین در این موارد فقط مالحظه و صورت برداری از اینگونه دالیل است. توجه داشته باشید که قرار تامین هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری کاربرد دارد.

انواع قرار تامین دلیل


همانطور که گفته شد به طور کلی قرار تامین هم در امور حقوقی و هم زیر نظر وکیل کیفری وجود
دارد. برای مثال در امور کیفری فرض کنید تنها یک شاهد برای اثبات قتل عمد در دادگاه وجود دارد
که آن شاهد نیز در حال مرگ است

قرار تامین دلیل ، وکیل حقوقی

مطالعه کنید >>> آنچه لازم است درباره فسخ قرارداد بدانید

در این حالت برای این که این دلیل و مدرک برای اثبات قتل عمدی در آینده از بین نرود مقام صالح در محل حضور شاهد حاضر می شود و مفاد شهادت او را صورت جلسه می کند زیرا اگر صورت جلسه نکند شهادت او برای همیشه از بین می رود. در وکیل حقوقی نیز شما در موارد بسیاری می توانید از قرار تامین دلیل بهره بگیرید برای مثال مستاجر یک ملک برای تخلیه ملک در زمان مقرر می تواند برای آن که مشمول خسارات قراردادی قرار نگیرد از قرار تامین استفاده کند.

مطالعه کنید >>> ورشکستگی چیست ؟

از چه مرجعی صدور قرار تامین دلیل را بخواهیم؟


امروزه مطابق با قانون شورای حل اختالف اصوال صدور قرار تامین دلیل در صالحیت شورای حل
اختالف است که توسط قاضی شورای حل اختالف یا یکی از اعضا یا کارشناس انجام می شود. البته
به نظر می رسد صالحیت شورا های اختالف نافی صالحیت دادگاه ها برای انجام تامین دلیل نباشد.

توجه داشته باشید که درخواست تامین دلیل باید از شورای حل اختالف یا دادگاهی که دلیل مورد
تامین در آن جا واقع شده است، انجام گیرد.

نتیجه :

اگر شما تا اینجای مقاله مارا همراهی کرده اید ، پس این موضوع برای شما مهم بوده است . در اینجا ما به شما پیشنهاد می کنیم با مراجعه به وکیل حقوقی ، وکیل خانواده و وکیل کیفری ، همین حالا با وکلای مرکز بیشتر آشنا شوید . همچنین برای رزرو مشاوره ، همین حالا بر روی رزرو نوبت کلیک کنید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *