وکیل تامین خواسته

قرار تامین خواسته چیست و چگونه صادر می شود

امتیاز دهید post

هنگامی که خواهان دعوایی را علیه خوانده طرح می کند لازم است مراحل و تشریفات خاصی را پشت سر بگذارد و در نهایت به خواسته ی خود با صدور حکم دادگاه و اجراییه دست یابد برای مثال فرض کنید خواسته ی شما مطالبه ی وجه چکی به مبلغ۴۰میلیون تومان است در این حالت ابتدا شما دادخواست مطالبه ی وجه چک را تقدیم دادگاه می کنید و پس از رسیدگی طی جلساتی در دادگاه و صدور حکم و در نهایت قطعی شدن حکم و پیروزی شما، اجراییه برای توقیف اموال محکوم علیه صادر خواهد شد اما گاهی اوقات طی شدن این روند طولانی به ضرر شما تمام می شود زیرا ممکن است در این فاصله خوانده اموال و وجوه خود را انتقال دهد و از اجرای حکم موثر به نفع شما جلوگیری کند یا حتی ممکن است در موضوع خواسته ی شما نقص و عیبی حادث شود بنابراین تامین خواسته به عنوان یک ابزار مهم حقوقی در دسته بندی وکیل خانواده برای پیشگیری از تضییع حقوق شما کاربردی مهم دارد. اجرای قرار تامین خواسته به قدری دارای اهمیت است که شما می توانید توقیف خواسته راحتی قبل از طرح دادخواست بدهید ! لذا به جهت نقش مهمی که تامین خواسته در تغییر روند پرونده های حقوقی و کیفری ایفا می کند وسودی که می تواند در اجرای احکام دادگاه ها داشته باشد به بررسی مفهوم تامین خواسته و آثار مهم قانونی آن و نقش وکیل تامین خواسته می پردازیم.

قرار تامین خواسته در زیر مجموعه وکیل خانواده قرار می گیرد

تامین خواسته در قانون

تامین در لغت به معنای امن، حفظ کردن و ایمن داشتن است و منظور از خواسته همان موضوعی است که خواهان برای دستیابی به آن در دادگاه طرح دعوا می کند مانند خواسته ی مطالبه وجه چک یا مهریه و… در معنای اصطلاحی تامین خواسته به معنای آن است که شخص خواسته دعوا یا معادل خواسته را از اموال خوانده با درخواست خود در امنیت قرار دهد یا به اصطلاح توقیف کند تا در صورت پیروزی در دعوای طرح شده از محل اموال توقیف شده ی محکوم علیه خواسته را وصول کند. بنابراین تامین خواسته موجب می شود تا یکی از اقدامات اجرایی مهم یعنی توقیف مال محکوم علیه به حکم قطعی دادگاه پیش از قطعی شدن حکم در جریان دادرسی یا حتی پیش از طرح دادخواست اصلی انجام شود. در حقیقت این توقیف زود هنگام مانع از نقل و انتقال آن مال می شود.شما می توانید در این خصوص با وکیل تامین خواسته مشورت کنید.

شرایط صدور تامین خواسته

قرار تامین خواسته با تحقق شروط زیر با پیگیری وکیل تامین خواسته قابل صدور است:

خواهان برای آن که تقاضای صدور قرار تامین را داشته باشد باید در ابتدا درخواست خود را ضمن دادخواست اصلی یا آن که پیش از تقدیم دادخواست اصلی و در فرم دادخواست تنظیم نماید تا در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد. طبق ماده ی ١٠٨قانون آیین دادرسی مدنی خواهان نمی تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.دادگاه صالح برای طرح درخواست تامین خواسته دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا (دعوای اصلی) صلاحیت دارد.

صدور قرار تامین بدون ابلاغ به طرف مقابل رسیدگی می شود و ابلاغ به طرف دیگر قبل از صدور قرار تامین خواسته ممنوع است زیرا هدف از تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال اموال خوانده است و اگر قرار باشد تامین خواسته به او ابلاغ شود احتمالا اموال خود را مخفی خواهد کرد.صدور قرار تامین خواسته منحصر به مواردی است که خواسته ی شما مطالبه ی مالی باشد بنابراین صدور قرار تامین خواسته در مواردی موضوعیت پیدا می کند که خواسته یک مال قابل توقیف باشد.میزان مال مورد خواسته باید مشخص و معلوم باشد بنابراین امکان صدور قرار تامین خواسته در دعوای مطالبه خسارت، نفقه و اجرت المثل وجود ندارد. مشورت با وکیل تامین خواسته در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.

وکیل تامین خواسته

وکیل تامین خواسته در درجه نخست یک وکیل حقوقی متخصص است که با احاطه و اشراف کامل به رویه قانونی محاکم می تواند در اتخاذ بهترین تصمیم ممکن شما را یاری کند. نقش وکیل تامین خواسته در دعوای مطالبه مهریه بسیار پررنگ است. طبق بند الف ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از آن جا که مطالبه مهریه دعوای مستند به سند رسمی عقدنامه است بنابراین زوجه می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته مهریه را داشته باشد البته در حال حاضر اجرای ثبت دستور توقیف اموال زوج را می دهد.بنابراین اهمیت حضور وکیل تامین خواسته در مطالبه مهریه بدیهی است.

قرار تامین خواسته را می توانید در قسمت وکیل خانواده سایت موسسه مشاهده نمایید .

نتیجه گیری وکیل تامین خواسته

صدور قرار تامین خواسته یکی از ابزار های مهم قانونی است که با توجه به طولانی شدن فرایند دادرسی و حتی گاهی اخفای مال توسط خوانده و تضییع و تفریط آن می تواند کمک شایانی به خواهان نماید به این صورت که با صدور قرار تامین خواسته خواهان مال مورد خواسته یا معادل آن را توقیف می کند تا مانع از اقدامات خوانده برای پنهان کردن یا از بین بردن مال مورد خواسته شود .شناخت دقیق این نهاد قانونی و نحوه ی صحیح طرح دادخواست تامین خواسته می تواند روند دادرسی را به کلی تغییر دهد و در مواردی به سود یا حتی زیان خواهان تمام شود لذا قبل از طرح دادخواست تامین خواسته می توانید با یک وکیل تامین خواسته یا مشاور حقوقی تامین خواسته مشورت نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *