قرارداد مضاربه و نکات قانونی آن

قرارداد مضاربه چیست

یکی از قرارداد های متداول میان اشخاص و حتی شرکت های مختلف قرارداد مضاربه یا تجارت و
سرمایه گذاری است. قرارداد مضاربه از جمله قراردادهایی است که در میان تسهیالت و عقود بانکی
نام آن زیاد شنیده می شود و در اسالم نیز مورد قبول واقع شده است. استفاده از این قرارداد در میان
فعالیت های بورسی و کسب سود در آن نیز دارای اهمیتی در خور است.

در حقیقت در دنیای امروز هر اقدامی نیازمند سرمایه گذاری است و ممکن است اشخاصی دارای سرمایه باشند اما خودشان امکان یا تمایلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند در مقابل افرادی هم هستند که از مهارت کافی
برای سرمایه گذاری برخوردارند اما سرمایه کافی ندارند. قرارداد مضاربه برای چنین مواردی
قراردادی بسیار کاربردی است. در ادامه با این قرارداد مهم در بیشتر آشنا شوید .

بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .


قرارداد مضاربه چیست؟


قرارداد مضاربه یکی از قرارداد های رایج در دنیای سرمایه گذاری امروز است که در زیر شاخه وکیل حقوقی قرار می گیرد . به موجب این قرارداد، عقدی میان مالک سرمایه و مضارب منعقد می شود تا مضارب با پول مالک کسب و کار کند و پس از آن، اصل پول به مالک برگردانده شود و سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری
به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است میان آنان تقسیم شود.


بنابراین و مطابق با ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی؛ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین
سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب
سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.


همچنین طبق ماده ۳۶ قانون عملیات بانک بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است:
مضاربه قراردادی است که بهموجب آن یکی از طرفین )مالک( عهدهدار تأمین سرمایه )نقدی(
میشود با قید اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

قرارداد مضاربه زیر مجموعه وکیل حقوقی

مطالعه کنید >>> وکیل ملکی کیست ؟


چه شرایطی برای انعقاد قرارداد مضاربه ضروری است؟


طی بیانات وکیل حقوقی در موسسه حقوقی صدا ، همانطور که گفته شد قرارداد مضاربه دو طرف عمده دارد:


● مالک: شخصی است که مالک سرمایه است و سرمایه ای را در اختیار طرف دیگر قرارداد
قرار می دهد تا با آن کار کند.
● مضارب: مضارب یا عامل در قرارداد مضاربه شخصی است که با سرمایه مالک کار انجام
می دهد و سود حاصله از فعالیت سرمایه گذاری او میان او و مالک سرمایه به نسبت تعیین
شده در قرارداد تقسیم می شود.
بنابراین قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری از جمله قرارداد های معوض شناخته می شود زیرا از
یک سو مضارب فعالیت هایی را با سرمایه ی شخص دیگری انجام می دهد و به اصطالح کسب و
کار می کند و از سوی دیگر در ازای آن درصدی از سود عاید او می شود.


باید توجه داشت که موضوع قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری حتما باید وجه نقد باشد و این وجه نقد
می تواند اعم از وجه رایج ایرانی یا ارز خارجی باشد اما در حال نمی توان سایر اموال مانند یک
وسیله یا دستگاهی یا سکه طال را در اختیار مضارب قرار داد تا با آن به کسب و کار بپردازد.

مطالعه کنید >>> شرکت دانش بنیان


سهم اشخاص در قرارداد مضاربه چگونه تقسیم می شود؟


باید توجه داشت که سرمایه در قرارداد مضاربه باید وجه نقد باشد و سهم هر یک از طرفین قرارداد
مضاربه از سود حاصله باید به صورت مشاع باشد به این مفهوم که سود حاصل از کسب و کار باید
به صورت کسری یا درصدی از سود تعیین شود برای مثال در قرارداد تعیین شود که ۴۰ درصد از
سود حاصل را مضارب ببرد و ۶۰ درصد از سود حاصله برای مالک سرمایه باشد.

بنابراین در قرارداد مضاربه نباید سهم اشخاص به صورت مقطوع و مشخص باشد

مطالعه کنید >>> قانون کارگر و کارفرما


ضرر در قرارداد مضاربه


در این قرارداد اشخاص نسبت به سود توافق می کنند و سود حاصل از کسب و کار به نسبت
تعیین شده در قرارداد میان آنان تقسیم می شود اما ضرر ها بر مضارب تحمیل نمی شود و تماما
متوجه مالک سرمایه است.


انفساخ قرارداد مضاربه چگونه است؟


هر قراردادی ممکن است تحت شرایطی از میان برود و ابطال شود این قرارداد نیز از این
قاعده مستثنا نیست به طور کلی می توان گفت مطابق با ماده ی ۵۵۱ قانون مدنی با تحقق هر یک از
موارد زیر قرارداد مضاربه میان طرفین از بین می رود:


● در صورت فوت یا مجنون شدن یا سفیه شدن هر یک از طرفین قرارداد مضاربه: این قرارداد از جمله عقود اذنی شناخته می شود که با فوت و مجنون شدن یا سفیه شدن طرفین
از بین می رود .
● در صورت مفلس شدن مالک: مفلس شدن به معنای ورشکست شدن است.
● در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود: اگر کل سرمایه یا سود حاصل از بین برود
قرارداد مضاربه نیز باطل می شود.
● در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است

مطالعه کنید >>> وکیل خانواده


اما اگر آن تجارت صرفا از باب تعیین نمونه بوده و مضاربه مقید به آن تجارت نبوده باشد،
طرفین حق فسخ قرارداد مضاربه را خواهند داشت.

قرارداد مضاربه

نتیجه گیری :


قرارداد مضاربه و سرمایه گذاری یکی از قرارداد های رایج در میان معامالت بانکی و بورسی است
که به موجب آن؛ شخصی سرمایه و پول خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا به وسیله ی آن کار
کند و طرفین در سود حاصل از این تجارت و سرمایه گذاری سهیم شوند. تنظیم این قرارداد
نیازمند دقت خاصی است و به همین جهت الزم است تا قبل از انعقاد آن با یک وکیل حقوقی مشورت نمایید.

همچنین شما می توانید برای آشنایی بیشتر با موسسه حقوقی صدرا ، می توانید با مراجعه به وکیل کیفری ، وکیل خانواده ، با این موسسه بیشتر آشنا شوید . همچنین شما می توانید با کلیک بر روی دکمه رزرو نوبت زیر ، با مشاوران این مرکز ارتباط برقرار نمایید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *