مراحل و نحوه ی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

عدم سوء پیشینه کیفری زیر مجکوعه وکیل کیفری ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

امتیاز دهید post

شاید شما هم واژه ی عدم سوء پیشینه کیفری را شنیده باشید و برای شما سوال شده باشد که منظور از سوء
پیشینه چیست و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه چه ضرورتی پیدا می کند؟ سوء پیشینه در حقیقت
مجازات تبعی جرم می باشد که در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹۲ به آن اشاره شده
است و گواهی عدم سوء پیشینه به زبان ساده بیان گر این موضوع است که شخص در گذشته مرتکب
جرم کیفری شده است یا خیر.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مطلب وکیل کیفری را مطالعه نمایید .

دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به جهت آن که اشخاص ممکن است برای استخدام در مشاغل و ادارات دولتی یا موارد دیگر مانند اخذ معرفی نامه رسمی به استعالم سوء پیشینه کیفری نیاز داشته باشند اهمیت پیدا می کند اما اصوال اشخاص به جهت ناآگاهی از این موضوع که چگونه و از چه مرجعی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را دریافت کنند دچار مشکل می شوند لذا در این مقاله به بررسی مفهوم سوء پیشینه کیفری و مراحل و نحوه ی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری می پردازیم.


منظور از سوء پیشینه کیفری چیست؟


به زبان یک وکیل کیفری منظور از سوء پیشینه کیفری آن است که شخصی در گذشته مرتکب جرایم مقرر شده در قانون شود و به دلیل جرمی که مرتکب شده است برای او سابقه ی منفی ایجاد می شود که در
استخدام و موارد دیگر دچار مشکل می شود. در صورت داشتن سوء پیشینه شخص از برخی از
حقوق اجتماعی محروم می شود.

مطالعه کنید >>> تصرف عدوانی چیست ؟

منظور از حقوق اجتماعی برخورداری شخص از حقوقی مانند حق انتخاب شدن در مجلس، اشتغال و استخدام در سازمان های دولتی و… است. توجه داشته باشید که سوء پیشینه کیفری در خصوص جرایم عمدی مطرح می باشد.

عدم سوء پیشینه کیفری در موسسه حقوقی صدرا

سوء پیشینه کیفری موثر و غیر موثر چیست؟


منظور از سوء پیشینه کیفری موثر سوء سابقه ای است که موجب محکومیت کیفری موثر می شود.
در حقیقت ارتکاب دسته ی خاصی از جرایم منجر به ایجاد سوء پیشینه ی کیفری موثر برای فرد
مرتکب می شود. این جرایم در ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسالمی بیان شده اند. به طور کلی جرایم
درجه ۱ تا ۵ که دارای مجازات حبس به مدت ۲تا ۷ سال می باشند جزء جرایم دارای سوء پیشینه
کیفری موثر می باشند.

مطالعه کنید >>> انواع تعلیق مجازات


منظور از سوء پیشینه کیفری غیر موثر سوء پیشینه هایی است که در گواهی عدم سوء پیشینه
منعکس نمی شوند مانند آن که شما تنها چند روز در بازداشتگاه بوده باشید و توسط دادگاه محکوم به
جرم خاصی نشده باشید.

ارتکاب چه جرایمی سوء پیشینه محسوب می شود؟


آنچه در مفهوم عرفی تحت عنوان سوء پیشینه کیفری شناخته می شود در قانون به عنوان محکومیت
موثر کیفری یاد شده است. مطابق با ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹۲؛ محکومیت
قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در
این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:


● هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم
اصلی
● سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده
بیش از نصف دیه مجن ٌی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
● دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده
نصف دیه مجن ٌی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

مطالعه کنید >>> محاربه چیست ؟ و مجازات آن

در حقیقت افراد مرتکب به جرایم ذکر شده در باال پس از طی مدت های مذکور می توانند اقدام به
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نمایند بنابراین در سایر جرایمی که در این ماده ذکر نشده
است محکوم علیه فاقد سابقه ی کیفری به حساب می آید و بایستی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
صادر شود.

عدم سوء پیشینه کیفری ، وکیل کیفری

پاک شدن سوء پیشینه کیفری ظرف چه مدتی انجام می شود؟


مطابق با ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسالمی که در باال ذکر شد الزم است در هر یک از جرایم ذکر
شده مدت زمانی که قانون گذار تعیین کرده است سپری شود و سپس اشخاص برای دریافت گواهی
عدم سوء پیشینه اقدام نمایند:


● تا هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم
اصلی
● تا سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
● تا دو سال در محکومیت به شالق حدی، قصاص عضو و حبس درجه پنج

مطالعه کنید >>> تجاوز به عنف یا اکراه مجازات آن


سوء پیشینه در صورت عفو یا گذشت شاکی خصوصی


مطابق با قانون در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت
شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت
آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم
نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.


بنابراین در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، عفو و آزادی مشروط سوء
پیشینه شخص در گواهی مذکور درج نخواهد شد.

نتیجه گیری :

شما می توانید برای آشنایی بیشتر با مراحل دریافت گواهی عدم سوء پیشینگی کیفری ، با وکلای موسسه حقوقی صدرا ارتباط بر قرار نمایید . همچنین شما می توانیدبرای آشنایی بیشتر با وکیل کیفری ، وکیل حقوقی و وکیل خانواده با کلیک بر روی لینک مورد نظر ، اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورید .

همچنین شما می توانید با کلیک بر روی دکمه ” مشاوره رایگان ” با وکلای مرکز ارتباط برقرار کنید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *