HTML tutorial

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در زیر شاخه وکیل حقوقی - رسیدگی به تخلفات ساختمانی

House project with model, pencil and rules


رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از بررسی صالحیت محلی خود برای رسیدگی به دعوای طرح شده با اخذ توضیح از نماینده شهرداری به بررسی پرونده می پردازد همچنین طبق قانون به مدت ۱۰ روز به ذی نفع مهلت داده خواهد شد تا توضیحات الزم را کتبا ارسال نماید پس از آن کمیسیون، ظرف مدت
یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ می نماید.

پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این مقاله ، مطلب ” کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و صالحیت آن ” مطالعه نمایید .


اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری


پس از رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است مالک یا هر شخص ذی
نفعی نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشد در این حالت مطابق با قانون امکان طرح
اعتراض وجود دارد به این صورت که معترض در ابتدا اعتراض خود را در کمیسیون تجدید نظر
ماده ۱۰۰ مطرح می کند و کمیسیون تجدید نظر به آن رسیدگی خواهد کرد. توجه داشته باشید که
برای اعتراض به رای صادره توسط کمیسیون، ۱۰ روز از تاریخ صدور رای فرصت خواهید
داشت.

کمیسیون تجدید نظر ممکن است رای صادر شده را تایید نماید یا مخالف آن رای صادر کند
اما در هر حال این رای قطعی محسوب می شود.

مطالعه نمایید >>> آشنایی با انواع ثبت شرکت


اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری


بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی؛ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت
به مامورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام »دیوان عدالت اداری«
زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد.

بخوانید...
شرکت سهامی خاص و موارد حقوقی آن
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | وکیل حقوقی | رسیدگی به تخلفات ساختمانی

بنابراین پس از صدور رای قطعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ این امکان وجود دارد که شخص معترض برای نقض وابطال رای صادر شده به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.

همچنین این امکان وجود دارد که شخص معترض نسبت به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض خود را نزد سازمان تخلفات اداری مطرح نماید. شخص معترض نسبت به رای قطعی صادر شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ طبق قانون اگر مقیم ایران باشد ظرف سه ماه و اگر مقیم خارج از کشور باشد ظرف شش ماه فرصت دارد تا اعتراض خود را نزد دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

مطالعه کنید >>> مراحل ثبت برند


جهات ابطال و نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری


به طور کلی می توان گفت با تحقق هر یک از موارد زیر امکان اعتراض جهت ابطال رای کمیسیون
ماده ۱۰۰ وجود دارد:


● رای صادر شده از کمیسیون موجب سلب حقوق دفاعی باشد.
● ایرادات شکلی و قانونی در رای صادر شده از کمیسیون
● زمانی که حکم تخریب بنا اشتباها صادر شده باشد.
● ایراد نسبت به میزان جریمه تعیین شده توسط کمیسیون

مطالعه نمایید >>> قرارداد کار با نیروی کار

نتیجه گیری


رسیدگی به تخلفات ساختمانی به جهت ایجاد نظم و سامان دادن به ساخت و ساز های شهری بر عهده
ی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. این کمیسیون به صورت دو مرحله ای به تخلفات
ساختمانی مانند احداث ساختمان بدون پروانه ساخت، عدم استحکام بنا، تراکم اضافی ، تجاوز به
معابر و … می پردازد.

همچنین امکان نقض و ابطال آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان
عدالت اداری وجود دارد. شما می توانید برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص آرای صادره از
کمیسیون ماده ۱۰۰ و نحوه ی طرح دادخواست ابطال و نقض رای صادره از این کمیسیون با یک
وکیل یا مشاور حقوقی مشورت نمایید.

بخوانید...
وکیل همسایه آزاری

همچنین شما می توانید برای آشنایی بیشتر با وکیل حقوقی ، وکیل خانواده و وکیل کیفری از طریق دکمه رزرو نوبت ارتباط برقرار نمایید . همچنین شما می توانید از طریق مشاوره ی حقوقی رایگان در موسسه صدرا با وکلا ارتباط برقرار کنید .

وکیل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.