جعل امضای چک و مجازات آن

جعل امضا چه حکمی دارد؟

مطابق قانون در صورتی‌که یکی از موارد زیر در مسئله چک وجود داشته باشد دارنده چک نمی‌تواند در خواست تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده را بخواهد و فقط می‌تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند


یکی از جرایم رایج و مهم که توسط افراد ارتکاب می یابد جرم جعل است. جرم جعل به شیوه های مختلف در قانون و مقررات کیفری واجد عنوان مجرمانه شناخته شده است از جمله می توان به جعل اسناد اعم از سند عادی و سند رسمی،جعل مدارک تحصیلی، جعل عناوین علمی، جعل توسط کارکنان دولتی و مامورین به خدمت عمومی و جعل امضا یا جعل امضای اسناد تجاری مانند چک اشاره کرد. جرم جعل و استفاده از سند مجعول از این جهت دارای اهمیت است که به وسیله ی جعل غالبا شرایط برای ارتکاب جرایم مالی دیگر مانند کلاهبرداری فراهم می آید لذا برای حفظ جامعه و ایجاد یک سیستم مالی و اقتصادی سالم در قانون و مقررات کیفری جعل به صورت های مختف جرم دانسته شده است و مرتکبین به مجازات نسبتا شدیدی محکوم خواهند شد. یکی از جرایم بسیار شایع در خصوص جعل، جرم جعل امضا یا جعل امضای چک است. ارتکاب جعل امضا در چک به عنوان وسیله پرداخت در موارد بسیار ممکن است سایر مسئولین چک مانند ظهرنویس و ضامن و… را درگیر کند لذا با توجه به اهمیت قوانین و مقررات حاکم بر جعل امضای چک در این مقاله قصد داریم ضمن پاسخ به این سوال که جعل امضا چه حکمی دارد؟ به مجازات جعل چک و سایر مقررات قانونی مرتبط بپردازیم.

وکیل کیفری غرب تهران

جرم جعل در قانون

برای پاسخ به این سوال که جعل امضا چه حکمی دارد؟ در ابتدا لازم است با مفهوم جعل و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آشنا شویم.

جعل در معنای لغوی به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن و خلاف واقع امری جلوه دادن می باشد. جرم جعل در معنای اصطلاحی و حقوقی به معنای ساختن یا تغییر شکل دادن متقلبانه یک نوشته یا سند و… به منظور جا زدن آن به عنوان اصل و در نتیجه به قصد زیان رساندن به طرف مقابل است.

در این خصوص و مطابق با ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

چک بلامحل جعل امضا چه حکمی دارد؟
ر شکایت کیفری برای صادر کردن چک برگشتی دادگاه فقط حکم به مجازات فرد را صادر می‌کند و درباره وجه آن حتما باید درخواست حقوقی تنظیم شود

همانطور که ملاحظه می شود در جرم جعل، موضوع جرم جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد مقرر در قانون  مانند تمبر، مهر، امضا، علامت و… باشد در نتیجه تغییر متقلبانه برنامه های رایانه ای، تابلو نقاشی و نقشه های مهندسی و… از موارد مقرر خارج است.

مصادیق جعل

در قانون برای جرم جعل مصادیق مختلفی در نظر گرفته شده است برای مثال می توان به جعل امضا و مهر و علامت دستگاه های دولتی، جعل اسکناس و اسناد بانکی، جعل مدرک تحصیلی،جعل در اسناد رسمی، جعل در اسناد عادی، جعل گواهی پزشکی و… اشاره کرد.

مهم ترین مصداق جرم جعل، جرم جعل در اسناد می باشد که مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات آن با توجه به شرایط مرتکب و نوع سند و… بسیار متفاوت است.

طبق قانون اگر جرم جعل در اسناد عادی توسط اشخاص ارتکاب یابد شخص مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر جرم جعل در اسناد رسمی توسط اشخاص ارتکاب یابد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

طبق قانون و با توجه به اهمیت حفظ سلامت اداری در جامعه اگر جرم جعل سند رسمی توسط کارمندان دولت در حین اجرای وظیفه ارتکاب پیدا کند، مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده است و مرتکب علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

با توجه به توضیحات گفته شده و در پاسخ به این سوال که جعل امضا چه حکمی دارد بایستی در ابتدا بررسی کنیم که سند مزبور سند عادی است یا سند رسمی و با توجه به آن و سایر شرایط قانونی حکم مقرر قانونی و مجازات آن را بیابیم.

حکم جعل چک
اما در اصل چک سندی است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند

جعل امضا چه حکمی دارد؟

اگر به دنبال پاسخ به این سوال هستید که در میان مصادیق مختلف جرم جعل، جعل امضا چه حکمی دارد؟ باید در پاسخ بگوییم که برای بررسی جعل امضا بایستی نوع نوشته و سند اعم از عادی و رسمی مشخص باشد زیرا در هر یک جعل امضا مجازات متفاوتی خواهد داشت.

در حقیقت در قانون به طور خاص در خصوص این که جعل امضا چه حکمی دارد؟ ماده قانونی خاصی وجود ندارد و مجازات جعل امضا بایستی با توجه به نوع سند اعم از عادی و رسمی سنجیده شود . طبیعتا جعل امضا افراد در قولنامه و چک و… دارای مجازات جعل سند در اسناد عادی است که در بالا گفته شد. چک هر چند از اسناد لازم الاجرا محسوب می شود اما سند رسمی تلقی نمی شود و جعل در آن جعل در سند رسمی نیست.

در مواردی جعل امضا مقامات بلند پایه دارای مجازات شدیدتری است در این خصوص قانون مقرر داشته است؛ هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل چک ( جعل امضا چه حکمی دارد؟ )

جرم جعل امضای چک در موارد بسیاری خصوصا هنگامی که اشخاص امضا های ساده ای را انتخاب می کنند، ارتکاب می یابد. توجه داشته باشید که طبق قانون صرف جعل امضا جرم است و لازم نیست که حتما وجهی از این طریق وصول شود یا نفعی به فرد جعل کننده رسیده باشد.

در خصوص مجازات جعل چک باید گفت با توجه به آن که مطابق با قانون چک یک سند عادی محسوب می شود بنابراین مجازات آن نیز همان مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.

مطابق با این ماده؛ هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

که طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات‌ حبس ماده فوق به نصف تقلیل می‌یابد.

مشاوره کیفری جرم جعل ( جعل امضا چه حکمی دارد؟ )

بررسی و هدایت پرونده های مرتبط با جرم جعل و نحوه ی طرح شکواییه به دادسرا و دادگاه های کیفری از جمله وظایف یک وکیل مجرب کیفری است.

از آن جا که در قانون مصادیق مختلفی برای جرم جعل در نظر گرفته شده است و هر یک از این موارد مجازات خاص قانونی خود را دارد، آشنایی با این مسئله که جعل امضا چه حکمی دارد؟ و مجازات آن چیست؟ حضور یک وکیل مجرب را در پیگیری چنین پرونده هایی به سبب اشراف و احاطه کامل به قوانین و مقررات می طلبد.

یک وکیل مجرب کیفری در موارد بسیاری و با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال واقع در هر پرونده به خوبی می تواند موکل خود را راهنمایی کند. در مواردی جرم جعل ممکن است مجازات شدیدتری داشته باسد مانند ارتکاب جعل توسط کارمندان و مامورین به خدمت عمومی و دولتی. در موارد بسیاری جرم جعل به همراه جرم استفاده از سند مجعول انجام می شود که طبق قانون مشمول مجازات سنگین تری است.

وکیل کیفری شمال تهران

در موارد بسیاری امکان تقاضای اعمال تخفیف در دادگاه در خصوص جرم جعل وجود دارد که طبیعتا یک وکیل مجرب کیفری به چنین مواردی آشنا است. همچنین نحوه ی طرح شکواییه جرم جعل و ارائه مستندات قوی و محکمه پسند در دادگاه خود مسئله ی بسیار مهمی است که لازم است به یک وکیل مجرب کیفری سپرده شود.

نتیجه گیری

جرم جعل یکی از جرایم رایج و مهم است که در قانون دارای مصادیق بسیاری است و هر یک از این مصادیق حسب مورد دارای مجازات قانونی خاص خود می باشد.

در این مقاله به بررسی این سوال که جعل امضا چه حکمی دارد؟ پرداخته شد و ضمن آن در خصوص جرم جعل امضا چک به عنوان یکی از مصادیق مهم جعل در اسناد عادی پرداختیم. طبق قانون مجازات جعل چک در قانون مجازات نسبتا سنگینی است و مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

اگر شما نیز به دنبال آگاهی از نحوه ی طرح شکواییه جعل امضا چک هستید می توانید با وکلای مجرب کیفری و مشاورین حقوقی موسسه حقوقی صدرا تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *