HTML tutorial
تغییر سن

اخیرأ افراد زیادی از جامعه برای تغییر سن شناسنامه ای خود اقدام میکنند که دلایل متفاوتی دارد، امکان دارد یک آزمون شرایط سنی خاصی داشته باشد و شخصی از دایره سنی شرایط آن آزمون خارج باشد.

بنابراین برای اینکه بتواند در آن ازمون شرکت کند میتواند سنش را تغییر دهد.

شناسنامه یک سند رسمی است با تولد هرفردی در اداره سازمان ثبت احوال کشور صادر میشود.لذا برای حفظ اعتبار اسناد سجلی امکان تغییر تاریخ این اسناد جز در موارد خاص وجود ندارد و متقاضی میتواند جهت اصلاح تاریخ تولد خود به مراجع ذیصلاح که در ادامه گفته میشود مراجعه کند.

بنابراین اگر شما هم قصد تغییر سن شناسنامه ای خود را دارید به ادامه مطلب که مدارک و شرایط و مرجع رسیدگی به تغییر سن که شرح داده میشود توجه کنید.

مطالعه کنید » وکیل تغییر سن شناسنامه در تهران

اشخاصی که برای تغییر سن خود اقدام میکنند باید دارای چه شرایطی باشند؟

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند باید شرایط زیر را داشته و بعد به اداره ثبت‌احوال محل صدور شناسنامه رجوع کنند.

  • ۱.اشخاصی که بالای  ۱۸ سال سن داشته باشند.
  • ۲.اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند دارای حکم رشد باشند.
  • ۳.پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال مراجعه کنند.
  • قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او را احراز میکند باید مراجعه کند.
شخاصی که برای تغییر سن خود اقدام میکنند باید دارای چه شرایطی باشند؟

برای تغییر سن چه اقداماتی را باید انجام داد؟

۱.متقاضی جهت اصلاح تاریخ تولد در اولین اقدام باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را ارائه و رسید مربوطه را دریافت کند.

بخوانید...
نفقه زن شاغل

۲.تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متفاضی ابلاغ خواهد شد.

۳.متقاضی تغییر سن این تکلیف را بر عهده دارد تا در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکس دار در کمیسیون تشخیص سن حضور پیدا کند.

۴.اگر خواهان در کمیسیون تشخیص حاضر نشود، چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود بنابراین خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون ارائه نماید .

۵. کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.

۶. تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

۷. تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ابلاغ می شود.

۸. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.

۹. اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی شخص متقاضی یا نماینده وی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر سن( کاهش یا افزایش سن ):

۱.ارائه درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص.

۲. اصل و تصویر شناسنامه عکس دار

۳.یک قطعه عکس جدید

۴.اصل و تصویر(کپی) حکم رشد برای افراد کمتر از ۱۸ سالی که شخصا مراجعه می‌نمایند

۵.اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

۶. فیش بانکی نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال.

مراجع رسیدگی جهت اصلاح سن مندرج در شناسنامه :

مراحل اصلاح و مراجع رسیدگی افرادی که مدعی بیش از ۵ سال اختلاف سن واقعی و سن شناسنامه ای هستند و کسانی که مدعی کمتر از ۵ سال اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه هستند متفاوت است.

بخوانید...
معامله به قصد فرار از پرداخت دین

بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتباراسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ : تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

مراجع رسیدگی جهت اصلاح سن مندرج در شناسنامه

اول • تغییر سن برای افراد با بیش از ۵ سال اختلاف سن واقعی و شناسنامه ای:

دراین حالت متقاضی باید به کمیسیونی به  نام  کمیسیون تشخیص سن واقع در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، درخواست اصلاح تاریخ تولد را مطرح نماید، این کمیسیون تشکیل شده از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال، پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش می‌باشد، قاضی محل ریاست این کمیسیون را به عهده دارد.

تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی میشود و در صورتی که دلایل او مثل استشهاد نامه، برگه ولادت و یا ثابت کند اشتباه مامورین ثبت احوال بوده، یا پدر و مادرش شناسنامه فرزند قبلی را که فوت کرده و شناسنامه او را برای این شخص قرار دادند و… مورد قبول قرار گیرد و پزشک کمیسیون نیز تفاوت سنی را تایید کند آن شخص میتواند برای تغییر سن در شناسنامه اقدام کند. اعتراض به رای این کمیسیون در دیوان عدالت صادر می‌شود.

دوم تغییر سن برای افراد با کمتر از ۵ سال اختلاف سن بین سن واقعی وسن مندرج در شناسنامه:

اما اگر درخواست تغییر سن برای اختلاف کمتر از پنج سال باشد، با توجه به رأی وحدت رویه ۵۹۹ مورخ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاههای دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد.

بخوانید...
تنظیم دادخواست آنلاین

 این مورد مرجع رسیدگی دادگستری است که متقاضی باید مراجعه کند، این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت متقاضی است بدین نحو که فرد با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه، متقاضی رسیدگی به موضوع را درخواست می‌کند.

نکته ی قابل توجه اینکه قانون اجازه اقامه دعوی در محل اقامت متقاضی را داده است و نه محل صدور آن، دادگاه معمولا جهت تعیین سن واقعی، قرار ارجاع امور به کارشناس که در این مورد، پزشکی قانونی یا پزشک معتمد است را صادر می‌کند.

در مواردی انجام آزمایش سنجش تراکم استخوان نیز برای کشف حقیقت لازم می باشد رای صادره توسط دادگاه قابل تجدیدنظر قابل اعتراض است و رای مذکور قطعی است.

مدارک لازمی که شخص برای ادله اثبات تغییر سن میتواند استفاده کند به طور غالب این سه مورد است که میتواند یک روش را در پیش بگیرد:

هرکسی نمی‌تواند به راحتی برای تغییر سن اقدام کند و باید دلیلی محکمه پسند داشته باشد بنابراین؛

۱.یکی از این روشها مورد توجه و استناد قراردادن مدارک تحصیلاتی است که تا حدودی میتوان گفت بهترین روش برای تشخیص ادعای مدعی تغییر سن، تاریخ سال اول ابتدایی مدعی است.

۲.روشی دیگر تعیین توسط پزشکی قانونی است که از روی دندان ها وتراکم استخوان به عمل می‌آید.

۳.طریق دیگری که شخص میتواند اقدام کند استفاده از استشهادیه و شهادت شهود است به این صورت که شهود ادعای متقاضی را تایید کنند که ه سن واقعی وی با سن مندرج او در شناسنامه تفاوت دارد.طبق ماده ۲۴۱ قانون مدنی ارزش اثباتی آن با دادگاه است.

بخوانید...
وکالت فروش چیست؟

نتیجه‌گیری:

اصل بر عدم تغییر سن است، اما اگر کسی به هر دلیلی مدعی باشد که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش مغایرت دارد می‌تواند درخواست تغییر سن خود را بکند.تغییر سن جز با دلایل محکمه پسند و قانونی امکان پذیر نخواهد بود.

بنابراین با ادله ی اثابتی چون گواهی ولادت، شهادت شهود، مدارک تحصیلی، نظریه پزشکی قانونی و‌ ادله‌ی دیگر سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد. همچنین مرجعی که مدعی باید به آن مراجعه کند اگر اختلاف سن واقعی وی با سن مندرج در شناسنامه بالای ۵ سال باشد اداره ثبت احوال و اگر این اختلاف سن کمتر از ۵سال باشد دادگاه محل صدور شناسنامه مرجع رسیدگی خواهد بود.

درصورتیکه سوالی در خصوص نحوه تغییر سن شناسنامه دارید با ما در میان بگذارید

درصورتیکه تمایل به مشاوره با وکیل حقوقی  و بهترین وکیل تهران دارید میتوانید بصورت آنلاین از وکیل مورد نظر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره (رایگان ) دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.