HTML tutorial

پرداخت و تعدیل مهریه یا درخواست کاهش و افزایش اقساط مهریه

تعدیل اقساط مهریه

یکی از دادخواست های شایعی که این روزها در دادگاه خانواده طرح و پیگیری می شود دادخواست تعدیل اقساط مهریه است. با توجه به  آن که هر روزه شاهد تورم و نابسامانی های اقتصادی و افزایش قیمت سکه در بازار  هستیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادخواستی رایج چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه تبدیل شده است. عموما به دلیل آن که با وجود افزایش قیمت سکه در درآمد زوج تغییری حاصل نشده است و در حقیقت زوج به دلیل این افزایش ناگهانی سکه ناتوان از پرداخت قیمت سکه می شود و در اصطلاح حقوقی معسر می شود لذا می تواند از دادگاه خانواده تقاضای کاهش اقساط مهریه را داشته باشد. همچنین زوجه نیز می تواند در شرایطی که قیمت سکه کاهش چشم گیری داشته است یا زوج به لحاظ درآمد مالی در وضعیت بهتری قرار گرفته است از دادگاه خانواده تقاضای افزایش اقساط مهریه را داشته باشد. در ادامه ی این نوشتار به طور تفصیلی به تعدیل اقساط مهریه ، طرح دادخواست ، تعدیل از جانب زوجه ، مدارک لازم برای تعدیل اقساط مهریه ، نمونه دادخواست کاهش اقساط مهریه می پردازیم.

تعدیل اقساط مهریه چیست؟

مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. از آن جا که ممکن است مرد به دلیل ناتوانی مالی قادر به پرداخت مهریه نباشد و به اصطلاح معسر باشد دادگاه ممکن است پرداخت مهریه زوجه را تقسیط کند تا زوج به صورت تقسیط شده مهریه را بپردازد. ممکن است افزایش قیمت سکه به گونه ای باشد که حتی لازم باشد اقساط تعیین شده برای پرداخت مهریه نیز توسط دادگاه تعدیل شود.

بخوانید...
وکیل کیفری

طبق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

بنابراین درخواست تعدیل اقساط مهریه تنها منحصر به زوج نیست بلکه زوجه نیز می تواند از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط مهریه را نماید.

مطالعه کنید : وکیل خانواده

طرح دادخواست تعدیل

طبق ماده ی ۱۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی؛ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود. بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست تعدیل  اقساط مهریه نیز دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار است. همچنین طبق قانون دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

زمانی می توان به طرح دادخواست تعدیل اقساط مهریه اقدام کرد که سابقا زوج به طور قطعی به پرداخت مهریه زوجه محکوم شده باشد و سپس به دلیل اعسار و ناتوانی مالی به طرح دعوای اعسار پرداخته باشد و سپس تحت شرایطی و با افزایش ناگهانی قیمت سکه و نوسانات بازار قادر به پرداخت همان میزان مهریه ی تقسیط شده در دعوای اعسار نیز نباشد در این حالت زوج می تواند دعوای تعدیل اقساط مهریه نزد دادگاه مطرح نماید. پس توجه داشته باشید که طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه منوط به قطعیت حکم اعسار پیشین است.

بخوانید...
وکیل استرداد هدایای نامزدی

همچنین از آن جا که در قانون تعداد دفعات برای طرح دادخواست تعدیل اقساط مهریه بیان نشده است بنابراین به نظر می رسد در این خصوص محدودیتی وجود ندارد و هر زمان که تغییری در وضعیت مالی زوج ایجاد شود حسب مورد هر یک از زوج و زوجه می توانند پس از قطعیت حکم تقسیط مهریه از همان دادگاه تقاضای تعدیل اقساط را داشته باشند.

تعدیل اقساط از جانب زوجه

همانطور که گفته شد طرح دادخواست منحصر به درخواست زوج نیست بلکه زوجه نیز می تواند پس از قطعیت حکم اعسار با اثبات آن که وضعیت مالی زوج تغییر یافته است و او قادر به پرداخت مهریه است یا به دلیل کاهش قیمت سکه از دادگاه تقاضای تعدیل اقساط مهریه و افزایش آن را داشته باشد.

مدارک لازم

برای طرح دادخواست تعدیل مهریه مدارک زیر لازم است:

  • استشهادیه ای که طبق آن دو نفر از اوضاع و احوال زندگی زوج آگاه باشند و برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شوند.
  • تصویر دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و تقسیط آن
  • سند ازدواج و طلاق
  • ضمیمه کردن هر دلیل و مدرکی که دادگاه را توجیه نماید.

نمونه دادخواست کاهش اقساط مهریه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب دادنامه قطعی شماره …. با موضوع تقسیط مهریه طبق سند ازدواج شماره … دفتر رسمی ازدواج شماره … به پرداخت تعداد … سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط مهریه و ماهیانه یک سکه بهار آزادی به عنوان اقساط باقیمانده مهریه همسرم محکوم شده ام. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده و افزایش چندین برابری قیمت سکه نسبت به زمان صدور حکم و همچنین عدم تغییر حقوق اینجانب با توجه مستندات ارائه شده، پرداخت پیش قسط و اقساط مهریه برای بنده غیرممکن است. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای کاهش پیش قسط و اقساط مهریه را دارم.

بخوانید...
نحوه ی صدور حکم رشد

نتیجه گیری

مهریه یکی از حقوق مهم مالی زن در عقد نکاح است که زن تحت هر شرایطی مالک آن است و مرد ملزم به پرداخت مهریه زوجه است اما با توجه به نابسامانی های اقتصادی و افزایش هر روزه ی قیمت سکه زوج قادر به پرداخت مهریه نمی باشد. در این شرایط زوج با طرح دعوای اعسار بایستی ناتوانی مالی خود از پرداخت مهریه را اثبات نماید و دادگاه نیز حکم به تقسیط مهریه را صادر می کند اما همچنان زوج و زوجه می توانند پس از قطعیت حکم تقسیط و با تغییر وضعیت مالی زوج حسب مورد درخواست تعدیل (افزایش یا کاهش اقساط) را به دادگاه تقدیم نمایند.از آن جا که طرح دادخواست تعدیل نیازمند تخصص و دقت خاصی است به نظر ضروری می رسد تا پیش از طرح دادخواست تعدیل اقساط با یک وکیل یا مشاور امور حقوقی مشورت نمایید‌.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.