HTML tutorial
نسب

اگر بچه ای را که ماحصل یک رابطه ی آزاد بین زن و مرد باشد به دنیا بیاید قانون او را متعلق و منسوب به هیچ کدام از آن دو به حساب نمی آورد .حال با این اوصاف این طفل نمی تواند هیچ خانواده ی مشخصی داشته باشد و نام پدرو مادرش در شناسنامه مجهول باقی می ماند و همچنین از آثار نسبیت یعنی ارث و … نیز بی بهره است.در این مقاله قصد داریم شما را با اثبات نسب و مراحل دادخواست و رسیدگی به آن در دادگاه و نقش وکیل اثبات نسب آشنا کنیم.

احکام اثبات نسب مشروع یا قانونی:

نسب در قانون

به گفته وکیل اثبات نسب نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است.نسب در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از روابط فامیلی که بین دو نفر که یکی از آن ها از نسل دیگری است یا هر دوی آن ها از یه نسل ثالثی هستند .

در مجموع میتوان نسب به معنای حقوقی را اینگونه تعریف که تجمیع دو نفر به یک منشا . نسب، هم معنی با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی را در بر می گیرد.

این معنی ای که گفتیم نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص چیست ؟ نسب همان رابطه ی پدر و مادر با فرزند است .

در واقع همان رابطه ی معمول بین افراد و قرابت خونی دو نفر که یکی دیگری را به دنیا آورده است.

گاهی اوقات پیش می آید که فردی خود را پدر شخص دیگری معرفی میکند در این صورت باید آن فرد که ادعا کرده است ثابت کند که پدر ان فرزند است و همچنین اثبات اینکه این فرزند حاصل یک ارتباط و عقد صحیح و مشروع با مادرش بوده نیز حائز اهمیت است.

بخوانید...
وکیل نفقه فرزند

انواع نسب

 به گفته وکیل اثبات نسب نسب از راه رابطه خونی فرزند به پدر و مادر بوجود می آید ، از نظر حقوقی نسب انواع مختلفی دارد که هر نوع آن یک حکم مخصوص به خودش را دارد.

آن هنگام میتوانیم نسب را قانونی و صحیح و مشروع بدانیم که در زمان برقراری رابطه ی زناشویی و انعقاد نطفه ی فرزند زن و مرد که دیگر پدر و مادر هستند یک رابطه ی نکاح صحیح و مشروع خواه عقد موقت و خواه دائمی را داشته باشند .

به گفته وکیل اثبات نسب در صورتی که نطفه مرد به هر روشی به جز نزدیکی با زن وارد رحم مادر شود دیگر این فرزند به صاحب نطفه و مادر طفل تعلق دارد .اگر نطفه ی طفل قبل از ازدواج بسته شود و پس از مدتی آن زن و مرد باهم ازدواج کنند طفل حاصل یک رابطه ی شرعی و قانونی و صحیح نبوده با وجود اینکه تولد او در زمانی بوده که زن و مرد باهم ازدواج کرده بودند ولی زمان شکل گیری نطفه اهمیت دارد.

اثبات نسب مادری

نسب ناشی از شبهه

به گفته وکیل اثبات نسب هر زمان که یک مردی با یک خانمی نزدیکی کرده با این ذهنیت که بین آنها رابطه ی زوجیت وجود دارد و در واقع این ذهنیت اشتباه بوده و رابطه ای وجود نداشته باشد به این عمل نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه میگویند. حال اگر حاصل این نزدیکی فرزندی باشد او را ولد شبهه می گویند و نسبت او را نسبی ه ناشی از یک شبهه است مینامند.

بخوانید...
طلاق و انواع آن در قانون مدنی

نسب ناشی از زنا

به گفته وکیل اثبات نسب نسب ناشی از زنا ان زمانی محقق می شود که زن و مردی در هنگام زنا نطفه ای را می بندند . در این صورت به دلیل اینکه بین آنها رابطه ی زوجیتی وجود نداشته و با هم بیگانه بودند طفل حاصل از این رابطه را طفل متولد از زنا و یا ولد الزنا مینامند . البته در حقوق ایران نسبی که از طریق نامشروع شکل گرفته است به رسمیت شناخته نشده و طفلی که از یک رابطه ی آزاد بین زن ومرد بوجود می آید متعلق به زناکار نمیشود .

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

اگر نسب نشات گرفته از یک لقاح مصنوعی باشد که به خاطر ناباروری مرد و یا زن و یا هردوی آنها باشد و از طریق تماس غیر جنسی و یا توسط دخالت متخصصین پزشکی با روش های مصنوعی لقاح را انجام داده باشد و نطفه ی  طفل شکل بگیرد . اگر نطفه ی مرد با هر وسیله ای به جز نزدیکی وارد رحم زن شود و از ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن فرزندی به دنیا بیاید ، این فرزند متعلق به صاحب نطفه و مادر کودک است .

وکیل اثبات نسب

به گفته وکیل اثبات نسب برای دعوای اثبات نسب دو رکن قابل تصور است:

نسب به چه معناست

الف) انعقاد عقد نکاح صحیح: با توجه به اینکه ثبت کردن نکاح اجباری شده و راه اثبات ان وجود سند ازدواج است و در صورتی که سند ازدواج نباشد با اقرار یا شهادت شاهدان و دیگر دلایل قابل احراز است .

ب) انعقاد نطفه طفل ناشی از رابطه زناشویی زوجین.

بخوانید...
طلاق توافقی در دادگاه خانواده ومراحل آن

به نظر می رسد به طور معمول باید بین دلایل و روند دادرسی اثبات نسب مادری با اثبات نسب پدری تفکیک قائل شد.

 1) اثبات نسب مادری:اگر کسی بخواهد نسب مشروع خودش را به زنی که شوهر دارد اثبات کند می تواند با ارائه ی دلایل مختلفی از جمله سند ولادت یا شناسنامه که متداول ترین دلیل اثبات نسب است، شهادت شهود، امارات از جمله نظر کارشناس یا پزشکی قانونی با تطبیق DNA خون مدعی با خانواده ای که خود را منسوب بدان می داند و یا اقرار استناد کند.

 2) اثبات نسب پدری:گاهی فرد نسب مشروع خود را به شخصی به عنوان پدر خود ادعا می کند در این صورت باید ثابت نماید وی حاصل رابطه مشروع مادرش با مدعی علیه، به موجب عقد نکاح صحیح بوده است. اثبات نسب پدری در رویه قضائی از حیث ادله اثبات دعوی کمی دشوارتر از مورد قبل است و در این راه غالبا هیچ شاهدی مانند قبل که از مادر متولد شده است و نظایر آن به کار نمی آید. بنا به مراتب فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی و یا در صورت ارجاع به نظر پزشکی قانونی، سه جلسه رسیدگی است

نتیجه گیری وکیل اثبات نسب

اگر یک زن و مرد باهم رابطه ای را داشته باشند هرگونه تبعات پیش آمده بر اساس واقعیت موجود تقسیر می شود .برای بهتر مشخص شدن مفهوم این جمله در نظر بگیرید که زن و یا مرد به صحت و سقم رابطه ی زناشویی و جاری شدن عقد نکاهشان اطمینان خاطر نداشته باشند ، در این صورت بچه ای که حاصل این رابطه است منافاتی با شک و شبهه ی موجود بین زن و مرد ندارد و به طور قطعی فرزند ان زن و مرد بوده و نسب او به پدرو مادرش بازمیگردد .

بخوانید...
اجاره رحم و شرایط قانونی و فقهی آن

از طرفی نزدیکی که بین زن و مرد است به صورت قطعی و ذاتی باشد و به صورت شبهه ناک نباشد. به طور مثال اگر حرام بودن رابطه ی زن و مرد به یکی از موارد حرام بودن نزدیکی بین زن و مرد برگردد و دقیقا در همین زمان نطفه ای بسته شود این کودک متعلق به آن زن و مرد بوده و منسوب به همان پدر و مادر است. برای آگاهی بیشتر از طرح دعوای اثبات نسب می توانید با وکیل اثبات نسب موسسه حقوقی صدرا مشورت کنید.

مشاهده کنید » وکیل تعزیرات

وکیل خانواده

بهترین وکیل در تهرانحضانت فرزندطلاق ، طلاق توافقی ، بهترین وکیل تهران ، وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستریطلاق بائنطلاق توافقیطلاق و انواع آنوکیل حقوقیوکیل خانوادهوکیل کیفریولی قهری

۳ دیدگاه

  • سلام
    در مواردی که لقاح خارج از رحم صورت می گیره، اثبات نسب فرزند نسبت به پدر و مادرش چطور انجام می شه؟

    • سلام
      در این نوع لقاح، فرزندی که به دنیا می آید ، اگر تخمک مورد نیاز از زن دیگری گرفته شده باشد، از نظر نسبی متعلق به پدر و زنی است که تخمک از او گرفته شده است ، نه کسی که نطفه را در ر حم خود نگه داشته است. این فرزند از نظر قوانین مربوط به نسب باید اینطور برخورد شود. در غیر اینصورت نسبت فرزند با پدر و مادر به شکل عادی برقرار است.

  • […] نسب به معنای قرابت خونی بین اشخاص است که موجب برقراری توارث ( ارث بردن از یکدیگر) می گردد، دعوای اثبات نسب معمولا از سوی فرزند جهت اثبات قرابت و فرزندی، با پدر مطرح می شود معمولا فرزندان حاصل از عقد موقت و نکاح دائم که به ثبت نرسیده است، با این مشکل روبرو می شوند که سندی در جهت اثبات نسب خود با پدر خویش ندارند، در این صورت، فرزند با طرح دعوای اثبات نسب و با اتکاء به دلایل در دسترس، تقاضای صدور حکم را از دادگاه می نماید تا پس از صدور حکم بتواند حسب مورد تقاضای تفقه و یا ارث نماید. […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی