ابلاغ اوراق قضایی و انواع آن

ابلاغ اوراق قضایی در موسسه حقوقی صدرا ، ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی

امتیاز دهید post


امروزه یکی از مراحل مهم برای پیگیری روند پرونده های یک وکیل حقوقی بحث ابلاغ آن است.در حقیقت از زمان ابلاغ اوراق قضایی توسط مامور ابالغ مواعد قانونی الزم برای پیگیری دعوا آغاز می شود . با توجه به اهمیت بحث ابلاغ اوراق قضایی و آشنایی بیشتر با انواع مختلف شیوه های ابلاغ اوراق ، در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم.

بهتر است قبل از خواندن این مقاله وکیل حقوقی را بخوانید .


منظور از ابلاغ اوراق قضایی چیست؟


طبق بیانات یکی وکیل حقوقی ابلاغ اوراق قضایی به معنای رساندن اخطاریه، احضاریه یا ابلاغیه به مخاطب و گرفتن رسید از او است. در حقیقت به وسیله ی ابلاغ، اشخاص از مفاد ورقه ی قضایی مطلع می شوند و از مکان و زمان دادرسی اطالع پیدا می کنند تا هر یک فرصت دفاع الزم در جلسه ی دادگاه را داشته باشند
بنابراین ابلاغ صحیح اوراق قضایی به هر یک از طرفین دعوا از جمله حقوق اساسی آن ها در
طرح دعوا محسوب می شود.

وکیل حقوقی | ابلاغ اوراق قضایی

مطالعه کنید >>> قوانین مشارکت در ساخت


انواع ابلاغ اوراق قضایی


وکیل حقوقی موسسه بیان می کند ؛ مطابق با قانون به طور کلی دو نوع ابلاغ اوراق قضایی وجود دارد:
● ابلاغ واقعی: ابالغی است که در آن اخطاریه به خود مخاطب تحویل داده می شود و او با
دادن رسید این موضوع را تایید می کند. مطابق با ماده ی ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی؛
مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در
برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد.
● ابلاغ قانونی: بلاغی است که در آن اخطاریه به خود مخاطب نمی رسد اما قانون فرض می
کند که به مخاطب رسیده است. برای مثال ممکن است شخص در خارج از کشور باشد یا
نشانی مخاطب اشتباه بوده باشد در موارد این چنینی قانون ابالغ قانونی را پیش بینی کرده
است.

مطالعه کنید >>> طلاق توافقی و شرایط آن

حاضر نبودن مخاطب در محل ابلاغ اوراق قضایی


ممکن است مخاطب در نشانی اعالمی حضور نداشته باشد که در این صورت مطابق با قانون در
صورت حضور بستگان و خویشاوندان شخص در محل ابلاغ، ابلاغ اوراق قضایی به آنان صورت
می گیرد. مطابق با قانون اگر بستگان شخص از گرفتن اخطاریه امتناع نمایند مامور ابلاغ مراتب را
در اخطاریه قید می کند و یک نسخه از اخطاریه را در آدرس الصاق می کند و نسخه ی دیگر را به
شعبه ی مربوطه بر می گرداند.

صحیح نبودن نشانی اعالمی برای ابالغ اوراق قضایی


ممکن است نشانی اعالمی برای ابلاغ اوراق صحیح نباشد در این حالت ممکن است آدرس
اعالمی وجود نداشته باشد یا آدرس ناقص باشد یا آن که مخاطب قبل از اولین ابلاغ نقل مکان کرده
است. در این حالت مامور ابلاغ مراتب را به دفتر شعبه اعالم می کند و دفتر به خواهان ۱۰ روز
مهلت برای اخطار رفع نقص خواهد داد.در حالتی که خواهان نشانی جدید و کاملی اعالم کند مراتب
ابلاغ مجددا آغاز می شود و در حالتی که خواهان از دادن نشانی کامل اعالم عجز کند مطابق با ماده
ی ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده مجهول المکان است و ابلاغ با هزینه ی خواهان از طریق
نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار انجام می شود.

مطالعه کنید >>> وکیل کیفری

ابلاغ به افراد در خارج از کشور


به موجب ماده ی ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اوراق در خارج از کشور توسط
ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید. ابلاغ اوراق قضایی به افراد ایرانی یا خارجی در
خارج از کشور پس از وصول از اداره سجالت و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ایران توسط
مامور کنسولی صورت می پذیرد.

ابلاغ اوراق قضایی در زیر مجموعه وکیل حقوقی

نتیجه گیری :

ابلاغ اوراق قضایی یکی از ساز و کار های مهم در جریان دادرسی و طرح دعوا و پیگیری پرونده
های حقوقی محسوب می شود. ابلاغ صحیح اوراق قضایی مانند اخطاریه ها و احضاریه های دادگاه
به دلیل آن که آثار مهمی در تعیین مواعد قضایی مانند مهلت زمان الزم برای تجدید نظر خواهی،
واخواهی و … دارد . شما می توانید برای آشنایی با وکیل حقوقی ، وکیل خانواده و وکیل کیفری ، بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید . و برای ارتباط با مشاوران مرکز ، بر روی مشاوره رایگان کلیک کنید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *