وکیل آزادی مشروط

آزادی مشروط در قانون جدید

مجازات حبس تعزیری حسب مورد در خصوص هر یک از جرایم تعزیری در درجه های مختلف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین شده است. با محکومیت شخص مرتکب جرم به حبس تعزیری بررسی حالات مجرم و تغییرات و تحولات او به گونه ای که از خود رفتار پسندیده نشان دهد و این امر توسط مقامان قضایی احراز شود می تواند برای او در میزان تحمل ادامه ی حبس تعزیری موثر و تخفیف دهنده باشد. در قانون به مناسبت و با تحقق شرایط خاص قانونی مواردی چون تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، توبه، نظام نیمه آزادی، نظارت سامانه های الکترونیکی و… از جمله مواردی است که با احراز رفتار پسندیده مجرم می تواند در تحمل ادامه ی مجازات او تخفیف دهنده باشد. لذا آشنایی با چنین نهاد های قانونی و درخواست آن از مراجع قضایی کیفری می تواند بسیار موثر و حائز اهمیت باشد. آزادی مشروط به عنوان یک نهاد تخفیف دهنده در میزان مجازات حبس تعزیری پس از احراز رفتار مناسب مجرم با تحقق شرایط خاص قانونی می تواند در مواردی شخص را از تحمل ادامه ی مجازات حبس معاف کند.با اصلاحات قانون مجازات اسلامی و تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال ۱۳۹۹،شرایط قانونی لازم برای صدور آزادی مشروط تغییراتی داشته است لذا قصد داریم در این مقاله شما را با مفهوم آزادی مشروط و شرایط آزادی مشروط در قانون جدید  و نقش وکیل آزادی مشروط آشنا کنیم.

آزادی مشروط

مفهوم آزادی مشروط

برای آشنایی با نهاد قانونی آزادی مشروط و نقش وکیل آزادی مشروط باید توجه داشته باشیم که آزادی مشروط تنها در مجازات های حبس تعزیری مصداق پیدا می کند با توجه به این مسئله، مفهوم آزادی مشروط و نقش وکیل آزادی مشروط مشخص می شود.

در حقیقت هنگامی شخصی محکوم به مجازات حبس می شود و در حال گذراندن مدت مجازات قانونی حبس خویش است، اگر در مدتی که دادگاه تعیین می کند، رفتار مناسبی از خود نشان دهد و دستورات دادگاه را تماما رعایت کند از آزادی مطلق برخوردار خواهد شد.

بنابراین آزادی مشروط فرصتی است که به شخص محکوم به حبس داده می شود تا در صورت احراز شرایط کافی و لازم توسط دادگاه او از آزادی کامل برخوردار شود.

مطابق با ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود صدور آزادی مشروط بایستی با تحقق شرایط خاص قانونی انجام شود که البته موارد دیگری با توجه به شرایط آزادی مشروط در قانون جدید در نظر گرفته شده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

شرایط صدور آزادی مشروط

همانطور که گفته شد صدور حکم آزادی مشروط منوط به احراز شرایط خاصی است که وکیل آزادی مشروط آگاهی کاملی نسبت به آن دارد. در قانون این شرایط به شرح زیر بر شمرده شده است:

  • محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
  • حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
  • به تشخیص دادگاه محکوم تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
  • محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

مهم ترین امر در خصوص بهره مندی از نهاد آزادی مشروط آن است که نوع محکومیت شخص از نوع حبس تعزیری باشد. بنابراین اگر شخصی به دلیل عدم رعایت مجازات های تکمیلی به حبس محکوم شده باشد یا در موارد حبس بدل از جزای نقدی، تبعید و اقامت اجباری و… امکان صدور آزادی مشروط وجود ندارد.

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکوم در صورت محکومیت به حبس بیش از ۱۰ سال بایستی حداقل نصف مجازات مقرر را تحمل کرده باشد و در سایر مجازات های حبس یک سوم از مدت محکومیت خود به حبس را گذرانده باشد تا شرایط لازم برای صدور آزادی مشروط فراهم شود.

طبق قانون مدت آزادی مشروط همان میزان بقیه مدت محکومیت حبس است اما دادگاه می تواند آن را تغییر دهد و در هر حال مدت آزادی مشروط کم تر از یک سال و بیش تر از پنج سال نخواهد بود.

آزادی مشروط در قانون جدید

قانون گذار در ذیل فصل مربوط به آزادی مشروط و در ماده ۶۲ در خصوص نظارت الکترونیکی سخن می گوید که این ماده قانونی با توجه به اصلاحات سال ۹۹ دارای دو تبصره الحاقی شده است و به عبارتی فصل آزادی مشروط در قانون جدید با الحاق این دو تبصره به ماده ۶۲ در خصوص نظارت سامانه های الکترونیکی شرایط دیگری را در خصوص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در نظر گرفته است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که در جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸ که منظور حبس های تعزیری زیر ۵ سال است، در صورت احراز شرایط لازم، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

به موجب تبصره الحاقی سال ۹۹؛ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

بنابراین همان طور که ملاحظه می شود فصل آزادی مشروط در قانون جدید در خصوص نظارت سامانه های الکترونیکی، جرایم بیشتری را در گرفته است و در صورت محکومیت مرتکب به حبس درجه دو (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال)، حبس درجه سه (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال) و حبس درجه چهار (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) پس از گذراندن یک چهارم از مدت محکومیت حبس، امکان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با رضایت محکوم وجود دارد.

وکیل آزادی مشروط

آشنایی با نهاد ها و نظام های مختلف قانونی در جهت تخفیف یا معافیت مجازات مرتکب با احراز اصلاح و ندامت محکوم می تواند نقش بسیار مهمی در برخورداری شخص مرتکب از آزادی داشته باشد. وکیل مجرب در امور کیفری و وکیل آزادی مشروط به سبب شناخت و احاطه کامل در عوامل تخفیف دهنده مجازات یا معاف کننده مجازات و آشنایی با شرایط صدور آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی، قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و… می تواند در احقاق حقوق شما در کوتاه ترین زمان ممکن نقش موثری ایفا کند.

یک وکیل آزادی مشروط نسبت به قوانین و مقررات و رویه های جدید در دادگاه و مراجع قضایی آشنایی کامل دارد و در مواردی چون شرایط آزادی مشروط در قانون جدید و اصلاحات قانونی می تواند راهنمای شما در اتخاذ بهترین تصمیم ممکن باشد.به همین منظور می توانید با وکیل آزادی مشروط در تماس باشید.

نتیجه گیری آزادی مشروط در قانون جدید

آزادی مشروط فرصتی است که به محکوم حبس تعزیری داده می شود تا پیش از پایان مدت محکومیت حبس خود، اگر رفتار پسندیده و مناسبی از خود نشان دهد و با احراز این امر از طرف مقامات قضایی و با رعایت دستورات دادگاه پس از طی مدتی خاص، از آزادی مطلق برخوردار شود.

صدور آزادی مشروط نیازمند تحقق شرایط خاصی است و صرفا در حبس های تعزیری قابلیت اعمال دارد نه سایر مجازات های قانونی. اخیرا با اصلاحات قانون مجازات اسلامی در ذیل فصل آزادی مشروط در قانون جدید شرایطی برای اعمال نظارت سامانه های الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به موجب آن امکان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی برای محکومان حبس تعزیری درجه دو و سه و چهار وجود دارد. اگر شما نیز به دنبال آگاهی از شرایط آزادی مشروط در قانون جدید هستید می توانید با وکیل آزادی مشروط و وکلای کیفری موسسه حقوقی صدرا در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *